27. september 2020. Cyprián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poisťovňa Aegon ponúka ako prvá na Slovensku komerčné poistné krytie pre prípad neplodnosti

NextFuture NextFuture NextFuture  6.6.2016 6.6.2016  

Neplodnosť sa dnes týka 15 až 20 percent mladých párov na Slovensku. Podľa prieskumov vyše polovica bezdetných ľudí od 25 do 39 rokov pripúšťa obavy z neplodnosti, resp. zníženej plodnosti. Poistenie ponúka finančnú pomoc s nákladmi, ktoré vznikajú pri liečbe neplodnosti.

Životná poisťovňa Aegon predstavuje nový a unikátny prístup k finančnému krytiu a pomoci klientom v prípade ochorenia závažnou chorobou. Súčasťou produktových noviniek v oblasti životného poistenie je i prvé komerčné poistenie rizika neplodnosti. 

Podľa prieskumu poisťovne Aegon, ktorý začiatkom roka spoločnosť uskutočnila v spoluprácu s agentúrou 2muse na vzorke 400 respondentov, viac ako 62 percent bezdetných respondentov starších ako tridsať rokov si pripúšťa obavy z neplodnosti. Až 66 percent z nich by sa rozhodlo neplodnosť riešiť niektorou z metód umelého oplodnenia, pričom každý tretí pár by si na tento zákrok musel peniaze požičať.

Dana Macková, manažérka produktového oddelenia poisťovne Aegon dodáva: „Sedem z desiatich bezdetných klientov, ktorí už majú uzatvorené životné poistenie, prejavili záujem o krytie rizika neplodnosti. Preto sme sa rozhodli v spolupráci s lekármi pripraviť prvé komerčné krytie neplodnosti na našom trhu.“

Na Slovensku sa ročne vykoná od 3 000 do 4 000 cyklov mimotelového oplodnenia. Poisťovňa Aegon počas príprav produktu úzko spolupracovala s renomovaným odborníkom na liečbu neplodnosti.

MUDr. Martin Petrenko, CSc., predseda Sekcie asistovanej reprodukcie Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, hovorí: „Na Slovensku trpí neplodnosťou 15 až 20 percent párov. Okrem iného aj v dôsledku posúvania tehotenstva do vyššieho veku. V centrách asistovanej reprodukcie vieme dnes liečiť neplodnosť rôznymi metódami, pričom slovenské zdravotné poisťovne uhrádzajú tri cykly umelého oplodnenia. Pri liečbe neplodnosti však pacientom vznikajú rôzne dodatočné náklady, ktoré si musia hradiť z vlastného vrecka. Tieto náklady sa môžu vyšplhať až na 1 500 eur.“

Aegon pomáha pri liečbe neplodnosti

Klient poisťovne Aegon, ktorému odborný lekár diagnostikuje neplodnosť a po prvýkrát podstúpi výkon umelého oplodnenia IVF, získa poistné plnenie vo výške 10 percent poistnej sumy (najviac 1 500 eur). Poistné plnenie je možné využiť podľa vlastného uváženia, napríklad na úhradu nákladov za doplnkové služby v centrách asistovanej reprodukcie, náklady potrebné na lieky či dopravu. Poisťovňa vyplatí poistné plnenie aj v prípade, keď klient neuzatvoril manželstvo, ak je dôvodom neplodnosti páru poistený muž a tiež v prípade neúspešného výkonu asistovanej reprodukcie.

Krytie neplodnosti je súčasťou doplnkového poistenia následkov závažných chorôb alebo úrazov. Toto doplnkové poistenie ponúka poistnú ochranu pred závažnými následkami chorôb a úrazov bez skúmania ich diagnóz. V poisťovni Aegon už nie je dôležité aká choroba či úraz zdravotné komplikácie klienta spôsobila, podstatný je len následok na klientovom zdraví. Doplnkové poistenie je možné uzavrieť iba spolu s Doplnkovým poistením najčastejších chorôb, ktoré ponúka cenovo výhodnú ochranu pred štyrmi základnými závažnými chorobami Slovákov (rakovina, mozgová príhoda, srdcový infarkt, skleróza multiplex).

Zdroje : AEGON Životná poisťovňa, a. s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow