29. september 2020. Michal, Michaela. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poisťovňa Aegon ponúka v novej kampani ročné poistenie domácnosti iba za 9,90 €.

NextFuture NextFuture NextFuture  27.10.2014 27.10.2014  

Časovo limitovaná ponuka poistenia domácnosti za bezkonkurenčnú cenu. Poistenie navyše obsahuje predĺženú záruku na elektrospotrebiče, poistene zodpovednosti a nonstop asistenčné služby v prípade havárie. Online poistenie domácnosti klienti uzatvárajú z pohodlia domova, bez potreby návštevy pobočky alebo osobného stretnutia.

Poisťovňa Aegon Slovensko prináša unikátnu ponuku online poistenia domácnosti za 9,90 €. Za túto bezkonkurenčnú cenu získa klient kompletnú poistnú ochranu vybavenia svojho domu alebo bytu po dobu jedného kalendárneho roka. Ochrana sa vzťahuje na všetok majetok, ktorý sa v danej domácnosti nachádza (napr. nábytok, spotrebná elektrotechnika, oblečenie, športové náradie, šperky, ale aj osobné doklady).

Poistenie domácnosti klienta ochráni nielen pred následkami živelných pohrôm   akými sú požiar, záplava, vytopenie, úder blesku či víchrica, ale aj pred zlodejmi a vlámaním. 

S online poistením domácnosti klient navyše získa i ďalšie výhody, ktoré sú súčasťou ponuky bez navýšenia jej ceny. Prvou výhodou je predĺženie záruky na všetky elektrospotrebiče v domácnosti na dobu štyroch rokov. Druhou výhodou je poistenie zodpovednosti v prípade, že klient spôsobí majetkovú škodu tretej osobe (napr. vytopí suseda, nechtiac rozbije okno). Treťou výhodou sú nonstop asistenčné služby v prípade havárie. Ak sa napríklad pokazí zámka na vchodových dverách, Aegon zorganizuje príjazd zámočníka a jednorazovo uhradí náklady na prácu až do výšky 100 €. 

Online poistenie domácnosti si zákazníci môžu uzatvoriť aj v prípade, že nie sú  vlastníkmi nehnuteľnosti, ale obývajú ju ako podnájomníci (napr. študenti, mladí ľudia, začínajúce rodiny, seniori).

Ponuka je časovo limitovaná, poistnú zmluvu možno uzatvoriť na internetovej stránke www.aegondirect.sk.

Každý záujemca má na výber z viacerých ponúk, ktoré sa líšia výškou cieľovej poistnej sumy. Najnižšia ponuka s poistnou sumou krytia 10 000 € stojí počas prvého roku iba 9,90 €.
Uvedená cena je platná pri 100 € spoluúčasti a jednorazovej platbe na rok poistenia vopred. Výška poistného pre ďalšie roky sa klientom zobrazí v online objednávkovom formulári.

V prípade, ak sa klient rozhodne poistiť aj nehnuteľnosť, môže využiť aktuálnu kampaň so 45% zľavou z celkovej ceny. 

Zdroj: TS AEGON ŽIVOTNÁ POISŤOVŇA, A.S.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow