19. január 2021. Drahomíra. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poisťovňa Aegon rozširuje službu WebKlient. Každý bude mať všetky písomnosti prehľadne na jednom mieste

NextFuture NextFuture NextFuture  9.9.2016 9.9.2016  

Aegon WebKlient je užívateľský portál, na ktorom zákazníci jednoducho a rýchlo získajú všetky aktuálne informácie týkajúce sa ich poistných zmlúv v oblasti životného i majetkového poistenia. WebKlient ponúka okamžitý prehľad o stave a podmienkach poistenia, výške poistného, uskutočnených platbách, vývoji osobného konta a hodnote investícií pri vybraných produktoch. Službu WebKlient v súčasnosti využíva už viac ako 12 000 klientov spoločnosti.

Poisťovňa Aegon má záujem ponúkať klientom inovatívne technologické riešenia, ktoré im umožnia ešte jednoduchšiu a pohodlnejšiu komunikáciu.  Jedným z takýchto riešení je i nový digitálny archív vzájomnej písomnej komunikácie medzi klientom a poisťovňou. Online archív obsahuje elektronické skeny všetkých listov a písomností, ktoré klienti adresovali do poisťovne alebo naopak, ktoré poisťovňa zaslala im. Archívne skeny obsahujú kompletnú vzájomnú písomnú komunikáciu datovanú predovšetkým od roku 2012.

S novou funkcionalitou zákazníci už viac nemusia skladovať a archivovať listové zásielky. Kompletná písomná korešpondencia je im pohodlne a prehľadne dostupná v podobe naskenovaných elektronických dokumentov, uložených v sekcii „Dokumenty a komunikácia“.

Medzi ďalšie výhody služby WebKlient, ktoré sú jej užívateľom k dispozícií, patrí i možnosť nastaviť okamžité zasielanie notifikačných správ, viažucich sa k poistnej zmluve. Každý klient si podľa vlastných preferencií môže zvoliť formu notifikácie v podobe SMS alebo e-mailovej správy. 

Službu digitálneho archívu môžu využívať automaticky všetci zákazníci poisťovne Aegon prostredníctvom portálu WebKlient. Každý klient má k svojej poistnej zmluve pridelený i unikátny registračný kľúč, ktorý mu umožní bezpečný prístup k službám portálu.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow