29. september 2020. Michal, Michaela. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poisťovňa Aegon už spracováva prvé hlásenia o poistných udalostiach, súvisiacich so zmenou počasia

NextFuture NextFuture NextFuture  18.8.2015 18.8.2015  

Nepriazeň počasia v podobe víkendových búrok spôsobila ľuďom škody na majetku.

Do poisťovne Aegon už prichádzajú prvé hlásenia, ktoré sa okamžite spracovávajú.

Okrem poškodenia majetku vodou poistenci hlásia aj škody spôsobené úderom blesku.

„Kryté sú škody spôsobené bleskom, ktorý udrie priamo do majetku,“ vysvetľuje Tomáš Horňáček,  tímlíder likvidácie poistných udalostí poisťovne Aegon.

To znamená, že poisťovňa poskytne finančnú náhradu za majetok, ktorý bol zničený zásahom blesku alebo následkami takéhoto zásahu.

Kryté sú aj škody spôsobené nepriamym úderom blesku, ak sa miesto, do ktorého blesk udrel, nachádza vo vzdialenosti do 1000 metrov od poisteného majetku.

„Samozrejmosťou je, že poistená nehnuteľnosť musí byť vybavená funkčným bleskozvodom,“ dodáva Horňáček. Napokon, vybavenosť bleskozvodom patrí k podmienkam kolaudácie.

Súčasťou preukazovania zásahu blesku je obhliadka poškodených vecí a potvrdenie o vzniku prepätia, ktoré klient získa od svojho dodávateľa elektrickej energie.

Poisťovňa Aegon upozorňuje klientov, aby neodkladali odoslanie hlásení o vzniknutých škodách. Včasné hlásenie poistnej udalosti urýchli proces plnenia a finančnej kompenzácie.

Situácie:

Do domu udrel blesk. Dom bol aj vybavený bleskozvodom, napriek tomu prestal fungovať televízor a wifi router. Bude to hradiť poisťovňa?

Áno, poisťovňa uhradí vzniknutú škodu.

Blesk udrel do stromu blízko rodinného domu. Strom padol a poškodil dom. Bude to hradiť poisťovňa?

Áno, poisťovňa uhradí vzniknutú škodu. V tomto prípade sa jedná o tzv. ničivý úder blesku.

Zdroj: Poisťovňa Aegon

Ako správne postupovať pri hlásení poistnej udalosti - škody na majetku, poistenie Dom komplet

Na nahlásenie vzniku škody možno využiť jednu z týchto možností: 

  1. Zavolať na Kontaktné centrum 0850 1234 66, operátor pomôže nahlásiť  vznik škody.
  2. Osobne navštíviť ktorúkoľvek obchodnú kanceláriu poisťovne Aegon na území Slovenska.
  3.   Poslať poisťovni list na adresu Aegon Slovensko, Slávičie údolie 106,811 02 Bratislava.
  4.  Kontaktovať poisťovňu elektronickou poštou na adrese n.sk@aegoaegon">n.sk@aegoaegon

Po  zaregistrovaní   škodovej  udalosti oznámi pracovník poisťovne klientovi ďalší presný postup.

Ak bude potrebná obhliadka na mieste vzniku škody, klienta kontaktuje technik, ten si dohodne termín a prešetrí okolnosti vzniku škody a jej rozsah priamo na   mieste škody. Po doložení a spracovaní podkladov  poisťovňa stanoví výšku  nákladov na odstránenie škody, oznámi klientovi výsledok  likvidácie škody a vyplatí poistné plnenie. Lehoty likvidácie poistných udalostí  závisia od zložitosti prípadu, v bežných prípadoch z poisťovne Aegon sú  klientom odosielané poistné plnenia do 3 dní po doložení vyžiadaných dokladov.

Zdroj: Poisťovňa Aegon

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow