10. august 2020. Vavrinec. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poisťovne bojovali s podvodmi aj v roku 2015, často ide o autá

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  14.3.2016 14.3.2016  

Aj v roku 2015 odhalili poisťovne viacerých klientov, ktorí sa pokúšali fingovať škodové udalosti a urobiť si z poistného krytia zárobkovú činnosť. Poisťovacie spoločnosti sa však, pochopiteľne, nespoliehajú na tvrdenia klientov a poistné udalosti prešetrujú. Najviac poistných podvodov pritom poisťovne registrujú pri poistení automobilov.

 

Poisťovne ročne preverujú stovky až tisícky poistných udalostí, väčšinou sa likvidácia podozrivej udalosti končí tak, že poisťovňa poistné plnenie neposkytne, pretože takýto nárok vyhodnotí ako neoprávnený. „V prípade podozrenia na podvod dokazujeme, že nie je možné, aby sa poistná udalosť stala tak, ako tvrdí klient. A často sme trafili klinec po hlavičke, lebo iba päť percent z takýchto prípadov sa odvolá,“ hovorí Daniela Šulcová, hovorkyňa Komunálnej poisťovne. Podobnú skúsenosť má za rok 2015 aj Allianz – Slovenská poisťovňa. Až 91 % z prešetrovaných podozrivých poistných udalostí označila poisťovňa ako pokus o podvod. V prípade neživotného poistenia to bolo 93 %, v prípade životného poistenia 59 %.

Odhaľovanie poistných podvodov je, samozrejme, veľmi dôležité pre poisťovňu, ale dôležité je to aj pre štandardného klienta, ktorý s tým naoko nemá nič spoločné. „Na výplaty ‚podvodných‘ poistných udalostí by totiž doplatili predovšetkým naši poctiví klienti, pretože poisťovňa by pre vyplácanie neoprávnených plnení následne musela navyšovať poistné,“ hovorí Vojtech Kosík, vedúci skupiny špeciálnych činností v Allianz.

Poisťovne hĺbkovo prešetrujú

Ak poisťovňa nadobudne podozrenie, že konkrétna udalosť by mohla byť poistným podvodom, prizýva k vyšetrovaniu rôznych znalcov, ktorí zisťujú, ako hlásená škoda vznikla. „Po identifikovaní podozrenia na poistný podvod poisťovňa zadá šetrenie detektívnej kancelárii. Taktiež sú využívaní znalci z odboru cestnej dopravy, strojárstva či stavebníctva. Po zistení nekalej činnosti klienta je spis podstúpený orgánom činným v trestnom konaní,“ hovorí Šulcová. „V rámci životných poistiek zisťujeme všetky možné dostupné skutočnosti ohľadom vzniku a priebehu poistnej udalosti a taktiež využívame kontrolné osobné lekárske prehliadky a vyšetrenia,“ dopĺňa.

Vyšetrovanie je skutočne podrobné, poisťovne sa pritom opierajú aj o moderné technológie. Napríklad spoločnosť Allianz využíva na odhaľovanie podvodov aj softvér pochádzajúci z Izraela. „Táto špičková technológia dokáže rozlíšiť vedomé klamstvo od iného stresu na základe vrstvenej analýzy hlasu. Výrazne nám pomáha pri odhaľovaní podozrivých prípadov, a to najmä pri navýšení vzniknutej škody, čo je najčastejší prípad spôsobu páchania podvodu v privátnom poistení majetku. Minulý rok sme vďaka tejto technológii odhalili pokusy o podvod za viac ako 65-tisíc eur,“ upresňuje Jaroslava Zemanová z poisťovne Allianz.

Poisťovne skutočne využívajú množstvo analytických postupov, ktoré páchanie podvodov sťažujú. „Pri vozidlách sa využíva diagnostika dát z dopravnej nehody a preverovanie kľúčov, pri majetkových škodách sa sledujú satelitné snímky a využívajú sa hydrometeorologické aplikácie,“ informuje poisťovňa Generali. Technologický pokrok však pokračuje, a to znamená, že sa rozširujú aj možnosti poisťovní. „V budúcnosti sa pri odhaľovaní nekalých praktík môže osvedčiť aj používanie dronov, ktoré by mohli poistený objekt preveriť zo vzduchu,“ dodáva poisťovňa Generali.

Objavujú sa aj prípady, že niektorí ľudia sú podvodníci už pri úplne prvej návšteve poisťovne. „Niektorí klienti sa takýmto konaním dopúšťajú podvodu už pri upisovaní rizika (takzvaný underwriting fraud)... Vo viacerých prípadoch sme po potvrdení podozrenia podali trestné oznámenie, pretože poisťovací podvod, spáchaný aj v štádiu pokusu, je trestným činom. Páchateľovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody až do osem rokov,“ vysvetľuje Vojtech Kosík s tým, že poisťovne uplatňujú ochranné opatrenia už pri uzatváraní poistnej zmluvy s klientom.

Poisťovne však v prípade podvodov čelia aj koordinovaným skupinám ľudí. „Skupiny zaoberajúce sa poistnými podvodmi sú dobre organizované. V prípade, že poisťovňa zameria pozornosť na určitý typ nehodového deja, v dôsledku ktorého dochádza k zvýšenej frekvencii vzniku škody, veľmi rýchlo sa prispôsobia a následne sa zmení ich orientácia,“ hovorí Daniela Šulcová. „Pri životných poistkách ide predovšetkým o rodinné klany alebo skupiny blízkych známych z okolia, alebo ešte zo školy. Častým usvedčujúcim faktorom je spoločný lekár,“ dopĺňa.

V rámci životného poistenia sa často objavujú pokusy o poistné podvody s drobnými úrazmi. Poisťovňa Allianz v roku 2015 zaznamenala najmä fiktívne poranenia mäkkých tkanív, ale zaznamenala aj pokus o získanie odškodnenia za fiktívny operačný zákrok.

Problémové autá

Veľké množstvo poistných udalostí poisťovne avizujú pri poistení vozidiel. „Najviac podozrivých prípadov sme zachytili v rámci poistenia vozidiel – v havarijnom i povinnom zmluvnom poistení, ktoré tvoria viac ako polovicu zo všetkých šetrených prípadov a aj najväčšie celkové hodnoty odhalených podvodov,“ uvádza spoločnosť Allianz. Prevahu špekulatívnych pokusov súvisiacich s automobilmi potvrdzujú aj údaje spoločnosti Generali. „Najviac podozrivých prípadov sme zachytili v rámci poistenia vozidiel – v havarijnom i povinnom zmluvnom poistení, ktoré tvoria viac ako polovicu zo všetkých šetrených prípadov a aj najväčšie celkové hodnoty odhalených podvodov,“ uvádza spoločnosť Generali, ktorá sa opiera o údaje za obdobie od januára do septembra minulého roku. 

Poistné podvody pritom majú rôznu podobu. Napríklad za vinníka si klienti vyberajú osobu, s ktorou sa poznajú a s tou spíšu zápis, pričom poškodenie im spôsobilo iné vozidlo. Klienti sa okrem toho pokúšajú od poisťovne získať poistné plnenie aj za poškodenia vozidla, ktoré sa stali už skôr. Klienti taktiež hlásia tie isté škody v rôznych poisťovniach, prípadne si montujú na vozidlo poškodené diely, ktoré potom hlásia poisťovni.

Rovnako sa objavujú úmyselné poškodenia vozidiel pri dopravnej nehode, ktoré majú buď prekryť staršie poškodenie, alebo ktorých cieľom je preplatiť poistné plnenie z havarijnej poistnej zmluvy a aj z poistenia finančnej straty. „Zaznamenali sme niekoľko prípadov, keď motorové vozidlá krátko po vzniku poistenia úmyselne spôsobili kolíziu, pričom sa na základe odborného technického šetrenia podarilo tento úmysel preukázať,“ upozorňuje poisťovňa Generali.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow