5. december 2020. Oto. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poisťovne chránia klientov aj na zasnežených kopcoch

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  26.1.2014 26.1.2014  

Relax na lyžiach či snowboarde patrí k najobľúbenejším aktivitám zimnej dovolenky. Pokiaľ však pani Šťastena spolu s anjelom strážnym do hôr necestujú, môžu zimné radovánky vystriedať nepríjemnosti spojené s ujmou na zdraví či škodami na majetku. Poisťovne svojich klientov pred takýmito situáciami chránia poistením zimných športov.

 

Tieto riziká poisťovne na slovenskom trhu kryjú napríklad v rámci cestovného alebo úrazového poistenia. Tento produkt totiž kryje predovšetkým riziká spojené s ohrozením zdravia. Poisťovne svojim klientom teda uhradia liečebné náklady nevyhnutné na ošetrenie, ktorému sa musel poistenec podrobiť v dôsledku úrazu alebo akútneho ochorenia. V rámci jednotlivých poistných balíkov alebo formou pripoistení sa klienti môžu chrániť aj proti škodám na majetku, prípadne si môžu poistiť zodpovednosť za vzniknutú škodu. Rozsah poistenia má každá poisťovňa uvedený vo svojich všeobecných poistných podmienkach a jednotlivé poistné produkty nie sú úplne totožné.

Výluky, alebo pozor na čaj s rumom!

Zimné športy môžu so sebou priniesť množstvo rozličných situácií, na ktoré musí poisťovňa reagovať. Práve preto si poisťovne uplatňujú množstvo výluk z poistenia. „Výluky z poistenia odrážajú ochotu poisťovne podstupovať určité riziko a kryť vedome aj situácie a riziká, ktoré sú rizikovejšie než je obvyklé,“ uviedla Eva Jacková, manažérka Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) pre neživotné poistenie. To, či poisťovňa niektoré riziká vylúči podľa jej slov závisí od množstva okolností. „Jednou z nich môže byť aj početnosť istého rizika v predošlom období – ak je vysoká, poisťovňa zváži, či krytie takéhoto rizika je pre ňu naďalej únosné,“ uviedla Jacková s tým, že rozsah poistného krytia a teda aj výluk z poistenia je nástrojom konkurenčného boja medzi poisťovňami.

„Medzi štandardné výluky v rámci cestovného poistenia patria napr. udalosti spôsobené úmyselným konaním poisteného, požitím alkoholu alebo iných omamných, toxických, psychotropných látok alebo aktívnou účasťou na verejnom zhromaždení, demonštrácii či manifestácii,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Generali Lucia Makayová. Ak sa teda premrznutí lyžiari cestou na vleku či v bufete posilnia alkoholom, dávajú tým poisťovni dôvod na to, aby ich prípadnú ujmu v rámci poistenia nekryla. „Pri pripoistení úrazu je z poistného krytia vylúčená aj škodová udalosť, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s vykonávaním rizikového druhu športu alebo prípravy naň, ďalej zhoršenie choroby v dôsledku úrazu, úrazy vzniknuté v dôsledku choroby a iné,“ uviedla Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB Finančnej skupiny.

Lyžiari aj snowboardisti si tiež musia dať pozor na to, kde sa pohybujú. Ak sa stane, že utrpia ujmu v oblasti, ktorá je mimo vyznačených zjazdoviek, niektoré poisťovne taktiež uplatňujú výluku z poistenia. „Podmienkou je, aby klient lyžoval na vyznačených trasách a zjazdovkách,“ uviedla Naďa Urbanová, hovorkyňa Poisťovne Poštovej banky. Podobne je na tom napríklad aj poisťovňa Wüstenrot alebo Uniqa. „Extrémne športy a ujmy v oblasti mimo vyznačených trás nie je možné poistiť,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Daniela Vlčková. Niektoré poisťovne sú však ochotné poistiť aj vyznávačov extrémnych športov. „V prípade, že klient chce v zahraničí vykonávať rizikové športy, napr. horolezectvo, skialpinizmus, je potrebné tieto aktivity spomenúť pri uzatváraní poistenia, pretože sú zaradené do vyššej rizikovej skupiny,“ povedala Judita Smatanová, hovorkyňa spoločnosti Union.

Dôvodov, aby poisťovne odmietli poistné krytie, je však viac. Poisťovne svojich klientov nechránia ani v prípade, že konali protiprávne v rozpore s dobrými mravmi, ale ani vtedy, ak škodu spôsobili úmyselne, prípadne hrubou nedbalosťou. Každý klient konkrétnej poisťovne by sa však určite mal podrobne oboznámiť s podmienkami poistenia.

Zásah horskej služby

Osobitná situácia vzniká, ak si problémy návštevníkov hôr vyžiadajú zásah horskej služby. Zákon o Horskej záchrannej službe (HZS) č. 544/2002 hovorí o tom, že osoby v horskej oblasti musia za zásah horskej služby za stanovených podmienok platiť. Aj tento zásah sa však dá pripoistiť, niektoré poisťovne toto poistenie ponúkajú v rámci štandardného cestovného poistenia. „Ak návštevník horskej oblasti poistenie nemá a jeho situácia si vyžiada zásah HZS, musí náklady zaplatiť z vlastného vrecka,“ uviedla Eva Jacková. Opäť však platí zásada, že poistenci si musia dávať pozor na výluky z poistenia. „V zásade platí, že návštevník horskej oblasti je povinný dodržiavať pravidlá správania sa v týchto oblastiach, ktoré mu predpisuje zákon a ak je poistený aj všeobecné poistné podmienky. Ak poistná udalosť nastane, poisťovňa bude skúmať, či dotyčný svojím konaním k vzniku nehody neprispel, prípadne do akej miery,“ doplnila Jacková.

Milovníci zimných športov na Slovensku majú teda viacero možností ako sa poistiť proti rizikám, ktoré z nich vyplývajú. Veľmi dôležité však je správať sa v horách zodpovedne voči sebe aj ostatným, aby nebolo potrebné popri liečbe zranení študovať podmienky uzavretej poistnej zmluvy. Vo všeobecnosti platí, že poistné produkty sú zostavené tak, aby zmierňovali ujmu tých klientov, ktorí sa snažia nadmernému nebezpečenstvu vyhnúť a nepreplatia škody tým, ktorí idú nebezpečenstvu v ústrety.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow