13. august 2020. Ľubomír. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poisťovne zašlú 661-tisíc výsledkov ročných zúčtovaní

NextFuture NextFuture NextFuture  22.9.2013 22.9.2013  

Zdravotným poisťovniam zostáva už len pár dní do vykonania ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) za rok 2012.

Termín skončí posledným septembrovým dňom. Zdravotné poisťovne však majú povinnosť do 30. septembra vykonať, nie doručiť zúčtovanie.
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) začala zasielať výsledky RZZP koncom júla tohto roka.
Ako informovala hovorkyňa VšZP Petra Balážová, celkovo ich oznámia 380 -isíc poistencom a platiteľom poistného. Zdravotná poisťovňa Dôvera vykonala 171-tisíc zúčtovaní, klientom ich posiela od júna.
"Union zdravotná poisťovňa začala so zasielaním výsledkov ročných zúčtovaní poistného za rok 2012 počas septembra, spolu by sme ich mali zaslať vyše 60-tisíc kusov," uviedla hovorkyňa Unionu Judita Smatanová.
Ročné zúčtovanie vykonávajú zdravotné poisťovne za všetky samostatne zárobkovo činné osoby, či za zamestnancov s kolísavými príjmami, u ktorých v niektorom mesiaci vlaňajška presiahol zárobok 2307 eur. Ročné zúčtovanie dostanú aj poistenci, ktorí mali v minulom roku príjem z kapitálového majetku, ostatný príjem ako napríklad výhru, či príjem z dividend. Konkrétne skupiny poistencov, za ktoré sa vykonáva zúčtovanie, majú zdravotné poisťovne zverejnené na svojich webových stránkach.
"Pri zasielaní výsledkov RZZP zamestnancov sa rozlišuje, či sú stále v aktívnom pracovnom pomere u zamestnávateľa, u ktorého pracovali v roku 2012. Ak áno, ich výsledok zdravotná poisťovňa oznámi tomuto zamestnávateľovi, ak nie, výsledok v časti za zamestnanca oznámi zdravotná poisťovňa samotnému zamestnancovi," vysvetlila Smatanová.
Zdravotné poisťovne oznamujú nedoplatky výkazom nedoplatkov a preplatky oznámením. Platiteľ poistného (podľa zákona je ním zamestnanec,zamestnávateľ, SZČO, samoplatiteľ, štát a platiteľ dividend, pozn. red.) môže do 15 dní od doručenia výsledku podať námietku alebo nesúhlasné stanovisko. Ak nemá námietky, musí do 45 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu uhradiť nedoplatok. Ak súhlasí s oznámením o preplatku, zdravotná poisťovňa mu do toho istého termínu preplatok vráti.

Zdroj a foto: SITA

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow