21. október 2020. Uršuľa. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poisťovníctvo bude v budúcnosti viac o dôchodkoch

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  11.2.2016 11.2.2016  

Starší ľudia sú pre poisťovňu z určitého pohľadu rizikovejší a je pre nich ťažšie uzavrieť poistenie. Na druhej strane potenciálnych klientov vo vyššom veku bude čoraz viac, budú náročnejší a poisťovniam sa tak otvára nový priestor na podnikanie. Vzhľadom na to sa poisťovne budú demografickému vývoju prispôsobovať.

 

Súkromné sporenie na dôchodok

Trend starnutia obyvateľstva otvára cestu do popredia produktom, ktoré sú spojené s výplatou dôchodku. Priebežný dôchodkový pilier totiž dožíva, demografický vývoj naznačuje, že takýto prístup k zabezpečeniu dôchodku je neudržateľný. Ide o systém, keď sa peniaze na dôchodky súčasných seniorov získavajú z odvodov súčasných pracujúcich. „Starnutie populácie môže v budúcnosti vyvinúť veľký tlak na verejné financie, čoho dôsledkom môže byť, že štát pristúpi na zníženie dôchodkov alebo výraznejšie zvýšenie veku odchodu do penzie,“ uvádza Daniela Šulcová, hovorkyňa Komunálnej poisťovne.

 

Podiel osôb 65 a viac rokov

Index starnutia

Priemerný vek

1955

6,7

21,9

30,1

1965

8,1

27,1

31,2

1975

10,1

38,8

32,4

1985

9,5

35,9

32,9

1995

10,9

49,1

34,5

2005

11,7

70,7

37,4

2015

14,4

92,6

40,0

2025

19,3

126,5

42,6

2035

22,6

172,1

45,3

2045

27,6

216,7

47,2

Zdroj: Branislav Šprocha, VDC

Problémové dôchodky

Veľký otáznik nad budúcimi dôchodcami skutočne visí práve v súvislosti s dôchodkovým zabezpečením. „Výrazné demografické zmeny, ktoré nastanú v najbližších desaťročiach, preto určite zmenia náš dôchodkový systém. Skôr či neskôr sa štát bude musieť vzdať veľkej časti zodpovednosti za dôchodkové zabezpečenie, a presunúť ju na plecia občanov,“ hovorí Miroslav Čamek, manažér Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) pre životné poistenie. „Budúcnosť teda patrí súkromným a individuálnym spôsobom zabezpečovania sa na dôchodok,“ dopĺňa s tým, že priebežne financovaný verejný systém dôchodkového zabezpečenia nemá dobré vyhliadky. Čamek upozorňuje, že súkromné zabezpečovanie zdrojov na dôchodok už funguje v mnohých západných krajinách.

„ Budúcnosť prinesie rozvoj produktov, ktoré zabezpečujú dôchodok.“

„V tomto systéme majú poisťovne svoje nezastupiteľné miesto, keďže sú jediným subjektom, ktorý popri správe finančných prostriedkov dokáže súčasne aj garantovať ich výplatu s krytím biometrických rizík, v tomto prípade najmä dožitie,“ hovorí Čamek. „Je preto bežné, že najmä vo fáze vyplácania starobného dôchodku hrajú poisťovne ústrednú úlohu, a tento trend príde časom aj na Slovensko,“ hovorí. V západných krajinách sa systém súkromného sporenia na dôchodok už rozvíja, Slovensko bude tento trend nasledovať. 


 
Index starnutia: Počet osôb v poproduktívnom veku (65+) k osobám v predproduktívnom veku (0-14). Ide o ukazovateľ úrovne starnutia populácie

V budúcnosti jednoducho nebudú ľudia v aktívnom veku schopní naplniť priebežný dôchodkový pilier dostatočnými zdrojmi. „Pomer dôchodcov k pracujúcim na Slovensku bude postupne stúpať. Podľa niektorých zdrojov sa pri súčasnom trende pôrodnosti v nasledujúcich desaťročiach dostane zo súčasnej úrovne 1 : 1,6 pracujúceho podstatne nižšie pod úroveň 1 : 1. To bude znamenať, že rozdiel medzi priemerným dôchodkom a priemerným platom sa bude čoraz viac prehlbovať a bude nevyhnutné sporiť si peniaze na dôchodok,“ hovorí Lucia Muthová, hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne.

Je vysoko pravdepodobné, že dôchodkové poistenie bude v budúcnosti drahšie. „V dôsledku zvyšovania strednej dĺžky života budú totiž dôchodky vyplácané dlhšie, čo bude spôsobovať ich priebežné zdražovanie,“ hovorí Anna Jamborová, hovorkyňa Poštovej poisťovne. Napriek tomu by sa malo sporenie na dôchodok v poisťovniach rozvíjať. „Očakávame totiž, že klienti začnú na dôchodok sporiť postupne viac než dnes a začneme tak kopírovať trend západnej Európy,“ hovorí Zápotočný

Súhlasí aj Peter Világi, analytik spoločnosti Fincentrum. „Do budúcnosti môžeme očakávať aj širšiu ponuku súkromných anuít (dôchodkov), ktoré nesúvisia len s penzistami z druhého piliera,“ hovorí. 

Problém so starnutím však nemá iba priebežný dôchodkový systém, do topánok tečie aj zdravotníctvu. Aj systém verejného zdravotníctva totiž významne ťahajú pracujúci prostredníctvom zdravotných odvodov. „V horizonte ďalších desiatok rokov sa javí ako neudržateľný aj systém zdravotného poistenia. Bolo by veľmi vhodné legislatívne uvoľniť možnosti poistenia nadštandardnej liečby. Pravdepodobná je tiež spoluúčasť zo strany pacientov,“ povedal Milan Janásik, hovorca spoločnosti Generali.


 
Priemerný vek: Vážený aritmetický priemer počtu rokov, ktoré prežili príslušníci danej populácie do daného okamihu.

Pred poisťovňami je z pohľadu veku klientov veľká výzva. Existuje totiž predpoklad, že Slováci by sa mohli dožívať čoraz vyššieho veku. Jan Zápotočný, obchodný riaditeľ NN SR očakáva, že sa pravdepodobne bude predlžovať dôchodkový vek. „To bude klásť zvýšené nároky na poisťovne pri krytí rizík spojených so starším klientom. Adekvátne k tomu budeme teda musieť lepšie pracovať na finančných plánoch našich klientov,“ hovorí.

„ Dá sa očakávať posúvanie maximálneho vstupného veku klienta do poistenia a maximálneho výstupného veku klienta z poistenia.“

Správanie poisťovní sa bude meniť

Pod tlakom demografických trendov budú musieť poisťovne postupne prehodnotiť svoju citlivosť na vek klienta. Potenciálni klienti vo vyššom veku budú pravdepodobne vo výhodnejšej pozícii ako ich rovesníci v súčasnosti. „Demografický vývoj pravdepodobne prinesie rastúci vek priemerného klienta poisťovne,“ hovorí Anna Jamborová. „Dá sa preto očakávať posúvanie maximálneho vstupného veku klienta do poistenia a maximálneho výstupného veku klienta z poistenia. Inak povedané, poisťovne budú do poistenia prijímať aj klientov s vyšším vekom a ponúkať im krytie rizík do vyššieho maximálneho veku,“ dopĺňa.

Poisťovne jednoducho budú reagovať na súčasnú situáciu. „Poisťovne svoju ponuku prispôsobujú aktuálnym požiadavkám trhu. Napríklad v minulosti neboli bežné krytia nákladov spojených s chirurgickými zákrokmi alebo invalidity so stratou schopnosti vykonávať pracovnú činnosť od 40 percent (čiastočná invalidita). Dokonca máme aj možnosť poistiť si liečbu vážneho ochorenia v špecializovaných pracoviskách v zahraničí,“ hovorí Peter Világi.

Slováci by mohli žiť dlhšie a budú musieť na zabezpečenie života myslieť. „Je pravdepodobné, že vzhľadom na dĺžku života budú mať seniori vyššie požiadavky v súvislosti s krytím poistných rizík,“ hovorí Janásik. Seniori budú žiť aktívnejšie, má to však svoje limity. „Celkovo sa dá povedať, že očakávame, že seniori budú žiť aktívnejšie v období ranej seniority, ale rovnako tak budú potrebovať špeciálne služby v období neskorej seniority, keď sa bude zvyšovať ich miera odkázanosti,“ hovorí Janásik.

Aktívnejší životný štýl sa odrazí vo väčších požiadavkách na krytí poistných rizík. „Seniori budú aktívnejší a budú aj dlhšie pracovať. Rovnako budú chcieť aj dlhšie kryť také riziká, ako sú krytie úverov a pôžičiek a zabezpečenie svojej rodiny,“ hovorí Jamborová. Vyššie nároky budúcich dôchodcov by mali byť aj na trávenie voľného času. Väčší záujem by medzi seniormi v budúcnosti mohol byť napríklad o zdravotné poistenie.

„ Je nepravdepodobné, že poisťovne budú v budúcnosti posudzovať vek menej prísne.

Poisťovne a vek

V poisťovníctve, samozrejme, neplatí, že pýtať sa na vek je nezdvorilosť, naopak, je to nevyhnutné. Krytie mnohých rizík sa totiž odvíja aj od veku klienta. Typickým príkladom je poistenie chorôb, či úrazov a trvalých následkov. „Každé zo spomínaných rizík má maximálny vstupný vek, keď klient môže do poistenia vstúpiť. S vyšším vekom je u určitých rizík, najmä u chorôb, riziko príliš veľké a poistenie by bolo pre klienta veľmi drahé. Taktiež pri úrazoch vo vyššom veku si môžu poisťovne uplatňovať prirážku vo forme vyššej rizikovej skupiny,“ hovorí Lucia Muthová.

Poistenie pre prípad choroby sa teda poskytuje skôr relatívne mladším. „Napríklad na pripoistenie trvalých následkov je minimálny vstupný vek 0 rokov a maximálny 70 rokov a v prípade kritických chorôb je veková hranica nastavená na 0 až 50 rokov,“ hovorí Šulcová.

Vekové obmedzenia sa spájajú aj s cestovným poistením. „V niektorých produktoch individuálneho cestovného poistenia sa rozlišuje medzi deťmi, dospelými a seniormi, na ktorých sa vzťahuje rôzny rozsah poistného krytia, a tým aj iná cena celkového krytia. Niektoré z pripoistení, ako napríklad pripoistenie  rekreačných zimných  športov a pripoistenie rizikových športov, sú pre seniorov nedostupné,“ upozorňuje Anna Jamborová.

Vek teda zohráva v poistení obrovskú úlohu a zostane to tak aj naďalej. „Vek neovplyvňuje prakticky iba úrazové pripoistenia... Nepredpokladám, že sa na tomto niečo bude v budúcnosti meniť,“ hovorí Világi. Upozorňuje však, že karty môžu zamiešať európske normy. EÚ podľa jeho slov nariadila napríklad poskytovanie služieb bez ohľadu na pohlavie klienta, hoci sa ženy dožívajú vyššieho veku. „Tým, že to poisťovne nemôžu zohľadňovať v cene poistenia, majú dnes muži možnosť poistiť sa o niečo lacnejšie ako v minulosti, ale ženám poistenie výrazne zdraželo,“ upozorňuje.

Citlivosť na vek je zakorenená v základných princípoch, ktorým sa podnikanie v poisťovníctve riadi. „Cena poistenia priamo závisí od škodovosti poistného kmeňa. Ak sa s vyšším vekom klientov budú náklady na poistné plnenia zvyšovať, tak poisťovne budú nútené ceny zvýšiť. Neviem si predstaviť, že by poisťovne hodnotili vek klienta menej prísne,“ dopĺňa Világi. „Asi by muselo prísť k radikálnemu prelomu v úspešnosti liečby rakoviny či srdcovo-cievnych ochorení a klienti by sa museli dožívať vyššieho veku v dobrom zdraví,“ hovorí.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow