28. september 2020. Václav. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Potvrdený rating „A+“ Vienna Insurance Group so stabilným výhľadom

NextFuture NextFuture NextFuture  26.8.2014 26.8.2014  

Zisk (pred zdanením) koncernu Vienna Insurance Group sa vyvíjal v 1. polroku 2014 veľmi pozitívne a výrazne vzrástol o 41,4 percenta na 290,9 mil. EUR. Približne 55 percent výsledku pochádza z regiónu SVE, pričom svoju výkonnosť ďalej zlepšili aj rumunské koncernové spoločnosti.

Napriek upisovacej politike dôsledne orientovanej na výnosy zaznamenala Vienna Insurance Group aj v náročnom konjunkturálnom prostredí stabilný vývoj poistného vo výške cca. 5,0 mld. EUR. Po očistení od menových vplyvov bol dokonca dosiahnutý solídny nárast o 1,0 percenta.

„Silné výsledky SVE významne prispievajú k dobrému vývoju koncernu. Aj opatrenia prijaté v Rumunsku prejavujú prvé pozitívne vplyvy. Opätovné potvrdenie nášho ratingu „A+“ so stabilným výhľadom zo strany S&P navyše podčiarkuje finančnú silu koncernu Vienna Insurance Group,“ povedal Peter Hagen, CEO Vienna Insurance Group.

Vďaka efektívnemu manažmentu nákladov sa podarilo znížiť správne náklady koncernu v 1. polroku 2014 o ďalších 4,2 percenta. 

Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor’s opätovne potvrdila vynikajúci rating „A+“ so stabilným výhľadom, čím je Vienna Insurance Group podnikom s najlepším ratingom v rámci indexu ATX. Zdôraznila vynikajúce postavenie koncernu ako lídra trhu v Rakúsku a krajinách SVE v rámci konkurenčného prostredia. Pozitívne vyzdvihla aj dobre diverzifikované portfólio vo všetkých obchodných oblastiach a súčasne aj pevne zakotvenú stratégiu multikanálového predaja pri zohľadnení exkluzívneho odbytového partnerstva s Erste Group. Vynikajúce kapitálové vybavenie koncernu presahuje ukazovateľ, ktorý stanovuje S&P pre rating AAA, čo dokumentuje finančnú stabilitu koncernu VIG.

V segmente neživotného/úrazového poistenia zaznamenali mnohé koncernové spoločnosti výrazný vývoj poistného: napríklad v Rakúsku dosiahla Wiener Städtische plus o 3,1 percenta, na Slovensku narástla Komunálna poisťovňa o 6,0 percenta a spoločnosť Wiener Städtische Osiguranje v Srbsku dokonca o 23,4 percenta.

Trhy strednej a východnej Európy sa vyvýjajú pozitívne

Mnoho trhov koncernu Vienna Insurance Group v rámci SVE prejavuje vo výsledku veľmi dobrú výkonnosť. Napríklad na Slovensku, v Poľsku a na Ostatných trhoch sa opätovne zvýšil zisk (pred zdanením). Aj rumunské koncernové spoločnosti dokázali pokračovať v trende prvého štvrťroka a pozitívne prispeli k zisku.

Aj v prípade poistného dosiahli slovenské koncernové spoločnosti rast o 3,3 percenta, spoločnosti v rámci Ostatných trhov narástli dokonca o 6,3 percenta. Vývoj poistného v Českej republike bol ovplyvnený predovšetkým efektom výmenného kurzu, po očistení o tieto vplyvy zaznamenali české koncernové spoločnosti nárast poistného o výrazných 6,0 percenta. Na Ukrajine sa koncernové spoločnosti Vienna Insurance Group vyvíjajú napriek ťažkým rámcovým podmienkam aj naďalej pozitívne. Na lokálnej báze dosiahli značný nárast poistného o celkovo 17,4 percenta.

Zdroj a foto: TS Vienna Insurance Group

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow