24. október 2020. Kvetoslava. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Povodne: Ako postupovať pri poistných udalostiach

NextFuture NextFuture NextFuture  6.6.2013 6.6.2013  

Príroda skúša strednú Európu a majetky mnohých ľudí sú pod vodou. Poistení často prioritne zachraňujú majetok pred poškodením a pochopiteľne, nie každý myslí na zmluvne dohodnuté povinnosti voči poisťovateľovi. Snažíme sa byť voči ľuďom maximálne ústretoví a nápomocní v tejto neľahkej situácii. Preto ČSOB Poisťovňa ponúka základný návod, ako postupovať pri poistných udalostiach v zaplavených oblastiach.

Ak je situácia veľmi vážna

Ak máme poznatok, že je postihnuté konkrétne územie, podľa uzatvorených poistných zmlúv v danej lokalite telefonujeme našim poisteným a pýtame sa ich, či im vznikli škody, prípadne určujeme ich rozsah.

Podľa veľkosti škôd a naliehavosti situácie dávame inštrukcie našim klientom, resp. vysielame na miesto mobilných technikov, ktorí následne dokumentujú vzniknuté škody.

Ak je škoda menšieho rozsahu

V prípade, že sa nejedná o rozsiahlu škodu, klientom vysvetlíme, čo je pre poskytnutie poistného plnenia dôležité a ponúkneme im možnosť zdokumentovať poškodenie vlastnými prostriedkami.

Fotodokumentácia je dôležitá

Odporúčame škody spôsobené vodným živlom fotograficky zdokumentovať a zaslať nám ich podľa inštrukcii na nami určenú e-mailovú adresu. Základné inštrukcie dostane poistenec v telefonickom rozhovore. Odporúčame urobiť čo najviac záberov. K fotografiám treba dodať ešte doplňujúce údaje ako napríklad rozmery postihnutých priestorov, vek zničených spotrebičov, prípadne iných predmetov poistenia, ich nadobúdacie ceny a podobne.

Dôležité je odložiť si všetky doklady o úhrade nákladov, ktoré má poistený v súvislosti s odstraňovaním škody. Ide napríklad o náklady na dezinfekčné prostriedky, tlakové umývanie od nánosov bahna, atď.

Sú to nenáročné úkony, ktoré urýchlia odstraňované škody, proces likvidácie poistných udalostí a teda v konečnom dôsledku vyplatenie poistného plnenia. Poistený tak bude môcť dať svoj príbytok čo najskôr do pôvodného stavu.

Poškodené predmety hneď nevyhadzujte

Poistený je upozornený na to, že do doby vyplatenia poistného plnenia je povinný uchovať poškodené predmety. Samozrejme za predpokladu, že nevzniká pre neho alebo pre jeho okolie hygienické či bezpečnostné riziko. Ak nie je klient schopný alebo ochotný vykonať takéto zjednodušené zdokumentovanie škody, vysielame na miesto technika, ktorý zdokumentovanie vykoná a oboznámi poisteného s jeho následnými povinnosťami.

Zdroj: ČSOB Poisťovňa, a.s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow