21. január 2021. Vincent. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Pozor na detské úrazy

NextFuture NextFuture NextFuture  25.8.2014 25.8.2014  

Allianz – Slovenská poisťovňa eviduje zvýšený počet nahlásených detských úrazov v jesenných mesiacoch, po návrate detí do školských lavíc.

Prvé mesiace školy v počte nahlásených detských úrazov dominujú. Minulý rok bolo nahlásených takmer 1 000 detských úrazov v októbri, čo prevýšilo aj letné mesiace. Tie sú v počte zranení na druhom mieste. Zaujímavosťou je, že najmenej úrazov sa stane v zimných mesiacoch január a február. Bez ohľadu na ročné obdobie, Allianz – SP eviduje najviac zranení u detí počas rekreačnej činnosti. Na ihrisku či turistike sa totiž stane až 40 percent z celkového počtu týchto poistných udalostí. Úrazy, ktoré sa stanú v škole, predstavujú 16 percent a približne 8 percent detských úrazov sa stane pri prechádzaní cez cestu či pri jazde na bicykli. Najbežnejšie úrazy u detí sú zlomeniny, vyrazenia zubov, úrazy hlavy a popáleniny. Najvyššie poistné plnenia však poisťovňa vypláca pri zraneniach, ktoré sa hoja s komplikáciami alebo končia trvalými následkami. Počet úrazov má stúpajúcu tendenciu s narastajúcim vekom dieťaťa, 10-ročné deti sa teda zrania častejšie ako 3-ročné. Staršie deti už na rodičovské rady príliš nedajú, sú často bez dozoru a viac športujú. Podľa štatistík sa častejšie zrania chlapci ako dievčatá, ktoré sú opatrnejšie a menej riskujú.

Zdroj: TS Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.,

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow