30. september 2020. Jarolím. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Právne zastúpenie pri reklamácii letnej dovolenky zaručí väčší úspech

NextFuture NextFuture NextFuture  13.6.2016 13.6.2016  

Dovolenku si chce každý užiť naplno, no keďže čert nikdy nespí, je dobré myslieť aj na záchrannú sieť. Právna pomoc je v dnešnom svete plnom paragrafov čoraz dôležitejšia a pritom nemusí byť nedostupná a drahá ani pre bežného človeka.

 

Právnik v cene poistky

Na dovolenku sa tešíme, no ako sa hovorí, treba byť pripravený aj na najhoršie. Niekedy nemusí vyjsť všetko podľa predstáv a vtedy sa zíde odborná pomoc, ako postupovať pri reklamácii, či sporoch s inštitúciami.  Mnoho ľudí si myslí, že nechať sa zastupovať právnikom v otázke sporných vecí dovolenky je nákladná záležitosť. Pritom aj právne zastupovanie a služby sa dajú kúpiť pred odchodom na dovolenku formou poistky. Tá samozrejme stojí menej, akoby sme potom mali znášať reálne náklady na všetko, čo s právnym konaním súvisí.

Dostali ste v zahraničí pokutu? Panika nepomôže, právnik áno!

Cesta do Chorvátska autom je pre mnohých Slovákov bežným dovolenkovým rituálom. Nemálo z nich sa pritom stane nepríjemná udalosť, keď často aj nevedomky porušia dopravný predpis v zahraničí. Najmä rakúski policajti sú povedení svojou neoblomnosťou a pokuty už zasielajú aj na Slovensko.

„Od začiatku roka 2015 sa čoraz viac našich klientov stretáva s tým, že niekoľko týždňov po prechode Rakúskom dostanú od polície úradné rozhodnutie pokute. V rozhodnutí je uvedené EČV vozidla, miesto, dátum a čas zaznamenania priestupku,“ hovorí JUDr. Ilja Sulík, právnik poisťovne D.A.S. a zároveň radí, ako v takomto prípade postupovať. „Ak ste skutočne vlastníkom uvedeného vozidla a viedli ste ho vy alebo osoba, ktorej ste auto zverili v čase zaznamenania priestupku, a pripúšťate, že ste sa priestupku mohli dopustiť, odporúčam pokutu zaplatiť. Tým sa priestupkové konanie skončí. Ak nezaplatíte, čo je tiež možnosť, rakúska polícia začne klasické priestupkové konanie. Vtedy rakúske orgány vyzvú majiteľa vozidla, aby uviedol meno vodiča, ktorý v daný deň a čas viedol jeho vozidlo. Táto osoba sa musí k svojmu skutku priznať, inak sa bude konanie viesť stále voči majiteľovi vozidla. V takomto prípade však môže byť výsledkom vyššia pokuta, ako bola pôvodne uložená. Z našej bohatej praxe môžem potvrdiť takmer nulové šance na úspech v konaní o prekročení rýchlosti, keď je ako dôkaz predložená fotografia z radaru,“ dodáva právnik.

Ak fotka z radaru nie je ostrá, platiť netreba!

Niekedy sa stáva, že na policajnej fotografii nie je EČV vozidla úplne jasne čitateľné a zreteľné. Ak nie ste majiteľom vozidla, alebo keď s istotou viete, že vaše auto v ten deň nemohlo byť na mieste, ktoré uvádza polícia, právnik Ilja Sulík z poisťovne D.A.S. radí, že pokutu nemá zmysel platiť. „Ak nejde o vaše vozidlo. Jej nezaplatením sa začne už spomínané priestupkové konanie, v ktorom sa musí potvrdiť alebo vyvrátiť omyl v identifikácii EČV, respektíve majiteľa vozidla. Je vhodné na tento fakt upozorniť rakúske orgány už vopred,“ hovorí na margo situácie Sulík. Samozrejme, je vhodné mať poruke právnika, ktorý je zorientovaný v problematike a zároveň ovláda reč cudzej krajiny.

Podľa štatistiky poisťovne D.A.S. je priemerná výška pokuty za priestupky v cestnej premávke v Rakúsku 437 €, pričom priemerné náklady na obhajobu v priestupkovom konaní prostredníctvom právnika sú 225 €.

Postup pri reklamácii zájazdu začína u delegáta

Komplikácie pri ceste autom nie sú jedinými problematickými udalosťami dovolenkárov. Čoraz viac cestovateľov je nespokojných so službami, za ktoré mali zaplatiť. Kúpili ste si zájazd v cestovnej kancelárii, no po príchode do destinácie zisťujete, že sľuby na papieri nesplnili očakávania? Otočiť na mieste sa nedá, ale ak nie ste spokojní, konať treba okamžite.

 „Základným predpokladom na úspešné uplatnenie akejkoľvek reklamácie s poskytnutými službami je reklamovať ich na mieste u delegáta cestovnej kancelárie. Ak delegát nie je prítomný, okamžite kontaktujte cestovnú kanceláriu,“ radí JUDr. I. Sulík.

Služby, ktoré nevyhovujú, alebo skutočnosti, ktoré kazia dovolenku zdokumentujte fotoaparátom a okamžite posielajte e-mailom, či faxom.  „Ak nedôjde k odstráneniu nedostatkov ešte počas dovolenky, treba si písomne uplatniť u CK chyby poskytnutých služieb, a to najneskôr do 3 mesiacov od skončenia zájazdu! CK je povinná vybaviť reklamáciu štandardným spôsobom, teda do 30 dní. Ak nedôjde k tejto písomnej reklamácii, nároky klientov nebude možné neskôr uplatniť napríklad prostredníctvom súdu,“ upozorňuje právnik poisťovne D.A.S.

Niektoré spory nakoniec končia mimosúdnym vyrovnaním, niektoré na súde. „Dnes je spotrebiteľská ochrana pri cestovných zájazdoch pomerne vysoká, každopádne však odporúčam ešte pred kúpou dovolenky preštudovať si zmluvné podmienky,“ radí I. Sulík.

Pri krachu cestovky peniaze dostať nemusíte

Postenie proti insolventnosti, ktoré majú cestovné kancelárie uzatvorené pre prípad krachu má zabezpečiť vrátenie financií, ktoré klient zaplatil za dovolenku, ktorej sa už nezúčastní.

Mnohí si však kladú otázku, aká je prax a či poskytuje povinné poistenie CK proti úpadku 100 % ochranu. „V praxi sa stáva, že CK uplynie platnosť trvania poistenia a nové si už neuzavrie, takže poškodení klienti sa ocitnú v akomsi vzduchoprázdne. Náklady, ktoré im vzniknú na ubytovanie a návrat domov, si musia hradiť sami, a potom si ich môžu uplatňovať iba voči CK, s najväčšou pravdepodobnosťou v rámci konkurzného konania,“ opisuje smutne známu prax I. Sulík. „Rovnako sa môže stať, že poistná suma nebude stačiť na uspokojenie všetkých nárokov poškodených klientov, v takom prípade budú z poistného plnenia odškodnení pomerne, zvyšok si budú musieť uplatniť voči CK,“ dodáva právnik a hovorí, že práve tu je odborná rada nad zlato.

S poistným plnením sú klienti nespokojní

V prípade poistných udalostí niekedy nejde všetko tak hladko, ako deklarujú poisťovne pri predaji poistného produktu. Aj preto sa v  priebehu ostatných piatich rokov na poisťovňu ochrany práv D.A.S. obrátilo 635 klientov, ktorí sa domnievali, že im poisťovne neoprávnene buď neuznali plnenie, alebo ho krátili.

Ako sa po právnom posúdení zo strany D.A.S. ukázalo, približne tretinu prípadov poisťovne posúdili správne.

Mnohé ďalšie prípady boli úspešne vyriešené mimosúdne alebo sa ukončili iným spôsobom. A iba v jedinom prípade z 20 sporov s poisťovňami, ktoré sa ocitli za ostatných 5 rokov na súde, nebol klient D.A.S. úspešný. Súdne konanie vás však nemusí vyjsť ani euro, ak by ste boli poistení pre prípad sporu s poisťovňou poistený. Získate akurát plnenie, ktoré môže znamenať stovky aj tisícky eur navyše oproti pôvodnému verdiktu poisťovne.

Zdroj a foto: D.A.S.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow