26. november 2020. Kornel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Pred čím sa oplatí poistiť každej firme?

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  12.11.2015 12.11.2015  

Narušiť podnikateľský plán môže aj nepriazeň osudu. Poistenie môže podnikateľom často pomôcť aj vo chvíľach, keď sa im šťastena otočí chrbtom. Zložitejšie je to však v prípade, keď je v pozícii záškodníka vlastný zamestnanec.

 

Komplexná ochrana firmy je namieste

Neexistuje odvetvie podnikania, ktorému by sa vyhýbali škodové udalosti. Aj preto tvoria podnikatelia a právnické osoby významný podiel v portfóliu slovenských poisťovní. Mnohé z nich preto ponúkajú zvýhodnené balíčky, ktoré kryjú potreby väčšiny firiem. „Podnikatelia najčastejšie uzatvárajú poistenie majetku, prerušenia prevádzky, poistenie strojov a elektroniky, zodpovednosti za škodu z predmetu činnosti, profesijnej zodpovednosti pre vybrané profesie účtovníci/audítori, stavebno-montážne poistenie, zodpovednosti za škodu cestného dopravcu, havarijné poistenie, PZP či dokonca „špeciálne“ produkty pre poistenie bytových domov a pre mestá a obce,“ hovorí Zuzana Eliášová z ČSOB poisťovne. Zvyčajne firmy majú záujem poistiť všetky riziká vyplývajúce z ich činnosti, svoj majetok a do poistenia premietajú aj svoje očakávania. Pribúdajú však aj ďalšie poistenia vyplývajúce z nových technológií a činností. „Aktuálne je záujem napríklad o poistenie dronov, pri realizácii grantových schém na revitalizácie urbanistických celkov je záujem aj o poistenie zelene, ktorá je ich súčasťou.

Podnikatelia do poistenia premietajú svoje potreby, ktoré sú pri veľkých spoločnostiach iné ako pri malých. „Poistenie jadrových elektrární, letiska alebo železníc má iné parametre ako poistenie kaderníctva alebo strednej stavebnej firmy,“ vysvetľuje Miriam Fuňová, hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA. Vo všeobecnosti sa však nedá podať recept na univerzálne poistenie pre firmy. Preto je vhodné pri krytí osloviť fundovaného pracovníka poisťovne, alebo finančného agenta, ktorý riziká a krytie prejde priamo v rámci spoločnosti. Ako hovorí Daniela Vlčková, hovorkyňa Wüstenrot poisťovne, každá firma by si mala rozsah poistení nastaviť s ohľadom na svoj majetok a vykonávané činnosti. Okrem vlastného majetku by mal mať podnikateľ na zreteli škody, ktoré môže nechtiac spôsobiť tretím osobám, teda nemalo by mu preto chýbať ani poistenie zodpovednosti z podnikateľskej činnosti. Samozrejmosťou by malo byť určite aj kvalitné poistenie motorového vozidla, ktoré je v dnešnej dobe nevyhnutným a neraz finančne nákladným pracovným nástrojom.

Duševné vlastníctvo je komplikovaná vec

Okrem hmotných vecí mnoho živnostníkov a firiem zaujíma aj poškodenie duševného vlastníctva. V tomto prípade ide o komplikovanú záležitosť. Takýto „produkt“ sa prakticky nedá poistiť, keďže jeho finančné vyčíslenie je problematické. Ak si firma plánuje poistiť svoj dobrý nápad alebo myšlienku, vo dverách poisťovne neuspeje. Dôvodom je, že poisťovať je možné len veci, ktoré sa dajú oceniť. „Poistiť je možné zhmotnený nápad či ideu považovanú za duševné vlastníctvo. Teda v rámci pripoistenia k poisteniu majetku je možné zahrnúť do krytia aj rôzne prototypy, vzory, výstavné modely či exponáty,“ vysvetľuje Artur Šturmankin z Allianz –Slovenskej poisťovne. Pri porušení duševného vlastníctva je tak možné škodu vymáhať viac-menej prostredníctvom právneho sporu o nemajetkovú ujmu, no dobré nápady do poistenia nespadajú.

Poistenie pred vlastnými zamestnancami

Krádež a vandalizmus patria medzi základné riziká zahrnuté v poistení pre podnikateľov. Často sú spôsobené práve zamestnancami firmy. Ak je spoločnosť poistená, poisťovňa si bude regres vymáhať od vinníka. Rovnako však ide len o hmotné predmety. „Poškodenie dobrého mena či spreneveru naša poisťovňa vo forme poistenia neponúka z dôvodu zložitého dokazovania,“ hovorí Mgr. Daniela Šulcová z Komunálnej poisťovne. Daniela Vlčková dopĺňa, že je vhodné, ak aj zamestnanci firiem majú dohodnuté poistenie zodpovednosti voči zamestnávateľovi. Veľkým firmám vie poisťovňa ponúknuť poistenie všetkých zamestnancov, pričom poistenie za nich platí firma. Je to užitočný benefit spoločnosti pre jej zamestnancov. Navyše zamestnancami veľmi oceňovaný, keďže aj v prípade neúmyselného poškodenia veci zamestnávateľa si môže firma podľa zákona vymáhať náhradu škody maximálne do 4-násobku priemerného mesačného platu pracovníka.

Začínate? Myslite na zadné dvierka!

V prípade začínajúcich firiem je niekedy zložité určiť všetky poistné riziká. Preto Miriam Fuňová odporúča začínajúcej firme zamyslieť sa, čo by dokázalo spôsobiť koniec jej činnosti a poistiť sa presne voči tejto udalosti. Napríklad stavebnú firmu nepoloží krádež nástrojov alebo stavebného materiálu zo stavby, ale v prípade, že otvoria na budove strechu a živel celú budovu znehodnotí, bez poistenia sa môže stať, že firma zbankrotuje. Naopak, v prípade, že rozbieha obchod vo vlastných priestoroch a najviac financií má v zásobách, je potrebné ich poistiť.

Modelový príklad poistenia pre mladú firmu

Modelový príklad poistenia startupov začínajúcej firmy uviedla Daniela Šulcová z Komunálnej poisťovne.

Pekáreň – takýto podnikateľ by si mal uzatvoriť poistenie nehnuteľného majetku (centrála, pobočka, budova, stavba a pod., ak je majiteľom) a hnuteľného majetku (zariadenia, stroje a pod.), ak používa auto/á, tak PZP a havarijné poistenie, zodpovednosť za škodu, živelné poistenie, poistenie prerušenia prevádzky, poistenie lomu stroja, poistenie prepravy.

Internetový obchod – odporúčame poistenie zásob, tovaru, nehnuteľného majetku (ak je podnikateľ majiteľom), hnuteľného majetku (PC, pokladňa...), poistenie prepravy, zodpovednosti za škodu a opäť aj živelné poistenie, poistenie prerušenia prevádzky, PZP, havarijné poistenie.

Kuriozity z firemného poistenia

Artur Šturmankin z poisťovne Allianz uvádza niektoré zaujímavé poistné krytia a situácie z poistenia podnikateľov:
Poistenie na nepriazeň počasia napríklad pri pretekoch teplovzdušných balónov. Ich organizátori sa poisťujú proti bezvetriu, aby balóny nezostali visieť vo vzduchu.

Poistenie pre prípad zrušenia podujatia, pri ktorom sa poistenému preplatia náklady za „márnu“ propagáciu podujatia.

V jednej prevádzke s chovom dobytka sa splašil býk. V amoku sa pustil do traktora, ktorý bol zaparkovaný v hale podnikateľa. Došlo k rozsiahlemu poškodeniu traktora, našťastie bol podnikateľ poistený.

Policajný pes bol súčasťou zásahu v jednom nákupnom centre. Bežal vysokou rýchlosťou a narazil do sklených dverí, ktoré celé rozbil. Hlásený bol aj náraz bažanta do okna domu smútku. Bažant ani sklo „neprežili“.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow