1. október 2020. Arnold. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Pred odchodom na dovolenku nestačí zabezpečiť iba dom!

NextFuture NextFuture NextFuture  27.6.2016 27.6.2016  

Poistenie nehnuteľnosti ešte neznamená, že v prípade krízovej udalosti bude všetko v suchu. Ak nechcete mať po návrate z dovolenky hlavu v smútku, je potrebné overiť si, či máte v poriadku aj poistenie domácnosti.

 

Poistite si neprítomnosť

Odchádzate z domu a svoj príbytok nechávate bez dozoru na niekoľko dní aj týždňov. Určite je vhodné nechať na seba kontakt u suseda, alebo blízkej osoby, ktorá vám domov priebežne skontroluje. No ešte pred odchodom si treba overiť, či máte kryté prípadné nástrahy, ktoré môžu postretnúť domov počas vašej neprítomnosti.  „Poistenie nehnuteľnosti neznamená automaticky aj poistenie domácnosti. To si stále väčšina ľudí neuvedomuje. V prípade, že dôjde k škode na zariadení domácnosti, napríklad prasknutím potrubia, elektrickým skratom a podobne či už vlastníka nehnuteľnosti alebo následne aj jeho susedov, len poistenie nehnuteľnosti nestačí,“ upozorňuje Darina Huttová, generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP).

Nehnuteľnosť a domácnosť je rozdiel

„Podstatný rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti je v predmete poistenia. Pri nehnuteľnosti ide spravidla o budovu určenú na bývanie a vedľajšie budovy prináležiace k takejto hlavnej budove, napríklad garáž, altánok, hospodárska budova, bazén vrátane technológie a podobne. Pri poistení domácnosti sa jedná o hnuteľné veci slúžiace na prevádzku domácnosti a uspokojenie potrieb členov domácnosti, napríklad nábytok, elektronika, športové potreby, oblečenie, obuv, knihy, kuchynské potreby, peniaze, šperky a iné cennosti a podobne,“ vysvetľuje Pavol Michalec, garant pre neživotné poistenie spoločnosti Universal maklérsky dom.

Poistenie pravidelne prekontrolujte

Uzatvorenú poistenú zmluvu a nastavenie podmienok treba rovnako minimálne raz ročne skontrolovať, aby v prípade poistnej udalosti bolo poistné plnenie zo strany poisťovne adekvátne aktuálnym podmienkam. „Na poistení sa rozhodne neoplatí šetriť, ani sa spoliehať na to, že sa nič nestane. Po poistnej udalosti už bude neskoro lamentovať nad tým, že poistné plnenie nepokrylo ani časť zo škôd,“ upozorňuje Huttová. Nastavenie poistných súm a rizík by malo odrážať reálny stav a nie ten, ktorý platil možno pred rokmi.

Pozor na spôsobenú škodu susedovi

„Pri uzatváraní poistenia treba zároveň myslieť aj na všetky potenciálne riziká, ktoré hrozia - poistná udalosť týkajúca sa vášho domu či domácnosti má totiž veľakrát presah aj na susedovu nehnuteľnosť či hnuteľné veci,“ vysvetľuje Huttová. Najvýraznejšie rozdiely sú v krytí zodpovednosti za škody spôsobené tretím, teda cudzím osobám. Zodpovednosť za škody vyplývajúca z vlastníctva nehnuteľnosti kryje totiž škody spôsobené prevádzkou tejto nehnuteľnosti. Napríklad zo strechy odpadne škridla a poškodí susedovo auto, alebo sa požiar prenesie na susedné nehnuteľnosti a podobne. „Toto poistenie má územnú platnosť len na adrese miesta poistenia,“ upozorňuje Michalec. Ak si však uzatvoríte poistenie zodpovednosti členov domácnosti kryje škody, ktoré spôsobí člen domácnosti svojím konaním. Ak ste napríklad zabudli vypnúť varič či žehličku a tá spôsobí požiar u vás aj u susedov, poistenie kryje aj takéto škody. Má územnú platnosť v celej Slovenskej republike, prípadne aj na území Európy. Výhodou je tak aj to, ak sa vám obdobná nehoda stane na dovolenke, povedzme niečo rozbijete či zničíte.

Foto: Stockfresh

Zdroj: Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow