29. september 2020. Michal, Michaela. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Prevencia, prvá pomoc, pravidelná pomoc – všetko je dôležité

NextFuture NextFuture NextFuture  14.9.2015 14.9.2015  

Zdravie človeka si vyžaduje sústavnú starostlivosť. Preventívnu, operatívnu alebo priebežnú. Wüstenrot poisťovňa, a.s., okrem iných foriem pomoci, podporuje v spolupráci s neziskovou organizáciou Dobrý anjel rodiny s deťmi, ktoré čelia vážnej chorobe.

Každý deň môže niekoho pomoc prispieť k záchrane ľudského života alebo k zlepšeniu zdravia. Wüstenrot poisťovňa, a.s. aktívne priamo alebo sprostredkovane pomáha pri prevencii, ako aj naliehavej či dlhodobej pravidelnej pomoci tým, ktorí to potrebujú. Význam pomáhania druhým si pripomíname pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci.

PREVENCIA

Súčasťou prevencie je nielen osveta, zdravý životný štýl (strava, pohyb), či preventívne prehliadky, ale aj životné poistenie pre zdravie a dôchodok, ktoré zabezpečí poistnú ochranu klienta na mieru jeho potrieb a situácii.

Výhody uzavretia životného poistenia vo Wüstenrot poisťovni predstavujú:

 • rôzne produkty životného poistenia (investičné, kapitálové, rizikové), vrátane výherného Euro poistenia
 • možnosť individuálne si zvoliť rozsah krytých rizík (úraz, choroba, PN, hospitalizácia...)
 • možnosť prispôsobiť si výšku a termín platby poistného
 • okamžitý prístup k peniazom či možnosť vrátenia poistného
 • bonusy zdarma v podobe spolupoistenia detí, asistenčných zdravotných služieb, cestovného poistenia pre celú rodinu a iné
 • zhodnotenie peňazí, finančná istota pre rodinu alebo súkromný dôchodok.

PRVÁ POMOC

Prvá pomoc zachraňuje životy (First Aid saves lives) je heslo Svetového dňa prvej pomoci. Ten pripadá vždy  na druhú septembrovú sobotu, aktuálne 12.9.2015. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na význam prvej pomoci a nevyhnutnosť vedieť ju poskytnúť v každodenných i krízových situáciách (pri nehodách rôzneho druhu, úrazoch v domácnosti, ale aj pri prevencii chorôb). Poskytnutie prvej pomoci je morálnou aj zákonnou povinnosťou každého človeka.

Súčasťou viacerých poistných produktov Wüstenrot poisťovne sú aj asistenčné služby, ktoré sú významnou  pomocou najmä v neznámej či v stresovej situácii. Zahŕňajú medickú a domácu asistenciu, napríklad:

 • telefonické informácie z oblasti prevencie alebo telefonické konzultácie o postupe liečby
 • farmaceutickú infolinku, detské zdravotné informácie
 • návrh obvyklého postupu riešenia zdravotného problému
 • dovoz osobných vecí do nemocnice v prípade hospitalizácie
 • doprava na/z ošetrenia u lekára či dovoz liekov (po hospitalizácii)
 • organizáciu vhodnej rehabilitácie.

Asistenčné zdravotné služby nenahrádzajú linku tiesňového volania (112) a služby integrovaného záchranného systému.

 PRAVIDELNÁ, resp. DLHODOBÁ POMOC

Pomoc v prípade závažnej choroby s dlhou dobou liečenia môže mať tiež rôzne podoby – konzultačnú, terapeutickú, opatrovateľskú, psychologickú, finančnú, apod. Jedna z foriem dlhodobej pomoci zo strany spoločnosti Wüstenrot je realizovaná v spolupráci s neziskovou organizáciou Dobrý anjel.

Wüstenrot poisťovňa už viac ako dva roky pomáha svojimi príspevkami rodinám, ktoré sa kvôli onkologickému ochoreniu dostanú do finančnej núdze. Za svojich klientov prispieva sumou percentuálne stanovenou z celkového predpísaného životného poistenia za daný kalendárny mesiac. Klientovi sa tým nijako nezvyšuje predpísané mesačné poistné, celý príspevok hradí Wüstenrot poisťovňa z vlastných zdrojov. Predmetné poistné zmluvy sú označené známym logom Dobrého anjela. Klientom pripomína, že poistným zabezpečením svojho života prispeli aj ku skvalitneniu života iných. V tomto roku, k 31. augustu, dosiahla výška príspevku už 12 448 eur. Za celé doterajšie obdobie spolupráce, od 07/2013, predstavuje výška príspevku 42 375 eur.

Zdroje: Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow