30. september 2020. Jarolím. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Prichádza nenápadne, časom je neprehliadnuteľná

NextFuture NextFuture NextFuture  28.9.2015 28.9.2015  

Problémy s pamäťou sa môžu stať prekážkou v každodennom živote. Alzheimerova choroba priamo súvisí so starnutím populácie a už dnes sa týka miliónov ľudí. Informácie o tom, ako možno tejto diagnóze čeliť, naberajú na význame.

Zvýšiť povedomie o chorobe, ktorá sa stáva celospoločenským problémom, má za cieľ Svetový deň Alzheimerovej choroby, 21. september. Spoločnosť Wüstenrot chce v súvislosti s touto chorobou upriamiť pozornosť verejnosti na možnosti dostupnej pomoci – sebe samému či členom rodiny.

Alzheimerova choroba je neurodegeneratívna porucha mozgu, ktorej príčina vzniku stále nie je známa.  Prvotné príznaky ochorenia, výpadok krátkodobej pamäte, zmätenosť alebo popletenosť, sú ľahko prehliadnuteľné a často pripisované stresu či únave. Prejavuje sa najmä u starších ľudí, žiaľ veková hranica sa pomaly znižuje už na 40 rokov. Zhoršením pamäťových funkcií v súčasnosti trpí takmer polovica ľudí nad 50 rokov, nad 70 rokov sú to až tri štvrtiny. Ochorenie vyúsťuje až do straty kontroly nad sebou, dezorientácie v čase a priestore, imobility a plnej odkázanosti na opateru. Ľudia so spomínanými ťažkosťami sa často stretávajú s nepochopením a negatívnymi reakciami okolia. Edukácia v tejto oblasti je preto dôležitá.

Obvyklé problémy v dôsledku starnutia

Príznaky vážnejšej choroby

Spravil som zlé rozhodnutie v istom momente

Strácam schopnosť rozhodovania

Zabudol som zaplatiť účet za telefón

Nie som schopný spravovať svoje financie

Občas zabudnem, aký je deň (ale zistím to)

Strácam prehľad o dátume alebo ročnom období

Občas si nespomeniem na správne slovo

Strácam schopnosť viesť konverzáciu

Z času na čas stratím nejakú vec

Často premiestňujem veci a neviem ich nájsť

 „PRED“

Prevenciou je možné oddialiť začiatok ochorenia aj o niekoľko rokov. Pokiaľ je pamäť trénovaná, sú jej funkcie menej narušené a uchovávajú sa dlhší čas. Okrem pravidelného tréningu mozgu (lúštenie krížoviek, sudoku, kartové hry, pexeso, vedomostné súťaže, čítanie kníh, rozhovory) netreba zabúdať ani na záľuby, pohyb na čerstvom vzduchu či tanec, a tiež zdravé stravovacie návyky.

Otestujte svoj odhad hneď teraz:

http://www.wuestenrot.sk/app/novinky/otestujte-svoj-odhad.html#test

Alzheimerova choroba je jednou z 23, resp. z 27 kritických chorôb, pre prípad diagnostikovania ktorých sa môže klient poistiť vo Wüstenrot poisťovni. Riziko diagnostikovania tejto kritickej choroby alebo vzniku diagnostikovanej skutočnosti kryje Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok (s okamžitým prístupom k peniazom), Životné poistenie pre zdravie a dôchodok a rizikové poistenie (s poistným plnením pri diagnostikovaní kritických chorôb až do výšky 199 % poistnej sumy), aj najnovšie Komplexné rizikové poistenie Wariabil s vrátením časti poistného. Sťažené fungovanie v každodennom živote so sebou prináša aj finančné výdavky. Náklady na opateru sa zvyšujú najmä v neskorších štádiách ochorenia. Včasnou poistnou ochranou si však možno zabezpečiť potrebnú kvalitu života a starostlivosť.

 „PO“ diagnostikovaní

Ľuďom trpiacim spomínaným ochorením sa občas prihodia menšie nehody, ktoré je však možné rozumnými opatreniami eliminovať. Postupná strata zmyslu pre rovnováhu, rýchlosť reakcií, slabšia kondícia a koordinácia sťažujú človeku postihnutému alzheimerom vykonávanie niektorých aktivít i pohyb vo vlastnej domácnosti. Prípadným pádom je vhodné predísť napríklad dostatočným osvetlením, upevnením kobercov, nábytku, oporným zábradlím nielen na schodoch, ale aj pri vani alebo toalete. Samozrejmosťou by mal byť bezpečný spôsob kúrenia a spotrebiče s bezpečnostným vypínačom, aby sa predišlo úrazom a nehodám. V prípade imobilného človeka sú v niektorých prípadoch žiaduce aj stavebné úpravy bytu či rodinného domu.

Financovanie takýchto úprav či prestavby je možné úverom z Wüstenrot stavebnej sporiteľne, ktorý je dostupný aj bez predošlého sporenia, s výhodným úrokom a garanciou podmienok na celú dobu splácania.

Zdroje: Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow