13. august 2020. Ľubomír. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Problémy na lyžiarskom svahu môže zmierniť poistenie

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  30.1.2015 30.1.2015  

Stačí jeden okamih, chvíľková nepozornosť či ľad prekrytý snehom a zimná dovolenka na lyžiach sa môže skončiť v nemocnici. Tieto nepríjemnosti a zdravotné komplikácie sa z času na čas nevyhýbajú ani kvalitným či opatrným lyžiarom, pretože komplikovaná situácia môže nastať aj vplyvom okolia či iných ľudí. Aj s dovolenkou sa teda spájajú riziká a viac pokoja môžu vyznávači zimných športov mať v prípade, že sa poistia.

 

Poškodenie vlastného zdravia, ujma spôsobená inému človeku, či zásah horskej služby. To je niečo z toho, čo poisťovne v rámci poistenia zimných športov ponúkajú. Poistenie týchto športových aktivít býva súčasťou cestovného poistenia. Záležať pritom môže na tom, či ide o pobyt v zahraničí, či na Slovensku. „Keďže na Slovensku sú liečebné náklady hradené z povinného zdravotného poistenia, preplatenie ošetrenia úrazu v rámci cestovného poistenia doma klient nepotrebuje,“ uvádza Daniela Šulcová z Komunálnej poisťovne s tým, že cestovné základné poistenie zahŕňa ochranu batožiny, zodpovednosť za škodu, poistenie trvalých následkov a smrť následkom úrazu. Cestovné poistenie v zahraničí podľa jej slov „zahŕňa predovšetkým preplatenie liečebných nákladov za úraz v danej krajine. Okrem vyšetrenia hradí aj hospitalizáciu v nemocničnej izbe, nutnú operáciu, lieky, zapožičanie zdravotníckych pomôcok, náklady záchrannej služby alebo taxislužby za prepravu do nemocnice, náklady za prepravu na územie Slovenska a poisťovňa poskytne taktiež plnenie za náklady spojené s hľadaním a vyslobodzovaním poisteného“. Judita Smatanová z poisťovne Union upozorňuje na to, že zimné športy sú súčasťou cestovného poistenia v prípade, že ide o rekreačnú aktivitu a nie vrcholový či súťažný šport. Na podobných princípoch je poistenie založené aj v ďalších poisťovniach. „V prípade klasických zimných športov, ktoré klient vykonáva rekreačne, môže si na zabezpečenie poistnej ochrany uzavrieť cestovné poistenie. Podmienkou je, že sa musia tieto športy vykonávať na vyznačených trasách a miestach na to určených,“ uvádza Daniela Vlčková zo spoločnosti Wüstenrot. So základným poistením sa teda treba držať relatívne pri zemi.

Aj pre ľudí, pre ktorých upravované zjazdovky nie sú dostatočnou výzvou, ponúkajú poisťovne riešenie. V takom prípade však štandardné poistenie nestačí a je potrebné pripoistiť sa. „V cestovnom poistení do zahraničia sa dajú navyše pripoistiť rizikové športy. V takom prípade, ak sa klientovi stane úraz aj mimo zjazdovky, budú mu liečebné náklady preplatené,“ hovorí Šulcová. Extrémne však nemusí byť len lyžovanie, ale kryté poisťovňou sú aj ďalšie aktivity. Lucia Makayová zo spoločnosti Generali uvádza napríklad rýchlokorčuľovanie, jazdu na boboch či športových saniach, ale aj skialpinizmus po vyznačených tratiach a skitouring. Poistená môže byť podľa jej slov aj turistika po vyznačených, ale aj nevyznačených tratiach do nadmorskej výšky štyritisíc metrov. V takom prípade sa ale na ceste musia nachádzať umelé istiace prostriedky, teda laná, reťaze či stupačky.

Zásah horskej služby ide do peňazí

Ak sa dá predpokladať, že by mohli nastať extrémne situácie, skutočne je dobré mať pripoistenie, ktoré preplatí prípadný zásah horskej služby. „Toto poistenie pokrýva náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonaním záchrannej činnosti miestne príslušnou záchranárskou organizáciou vrátane prípadného prevozu vrtuľníkom,“ hovorí Smatanová s tým, že poistenie zásahu kryje vyhľadávanie osoby v horskej oblasti, vyslobodzovanie osoby, prepravu pozemnú a aj leteckú. Horská záchranná služba každoročne zasahuje pri stovkách prípadov. Medzi najčastejšie nehody na svahu patria podľa spoločnosti Allianz strety dvoch lyžiarov, ktoré sa niekedy končia fatálne. U snoubordistov to bývajú vážne poranenia hlavy a krčnej chrbtice. Športovci našťastie na poistenie nezabúdajú. „V minulom roku bolo z celkového počtu zásahov poistených 73 percent turistov,“ hovorí Jozef Janiga, riaditeľ Horskej záchrannej služby. Medzi časté príčiny privolania záchranárov patrí podcenenie plánovania túry či zlý odhad terénu. Vždy treba myslieť aj na náhradné oblečenie, teplý čaj, baterku a mobilný telefón.

Zásah horskej služby je komplikovaná operácia, ktorá často vyžaduje použitie drahých mechanizmov v neprístupnom a nebezpečnom teréne. To sa, samozrejme, odráža aj v cene zásahu. „Mali sme prípad, keď boli náklady na trojdňovú záchrannú činnosť turistu, ktorý zablúdil na Malom Kežmarskom štíte, až 34-tisíc eur,“ dodáva Jozef Janiga. Každý, kto sa pohybuje v ťažko prístupnom teréne, by mal teda nad poistením takéhoto zásahu uvažovať, pretože sa môže stať, že sa vystaví vážnej, nielen zdravotnej, ale aj ekonomickej hrozbe.

Hoci by mohol niekto považovať úvahy o zlomeninách, chorobách či ďalších komplikáciách za maľovanie čerta na stenu, pravda je taká, že úrazy pri zimných športoch sú nepríjemnou realitou. „Najčastejšie sú, samozrejme, bežné veci, ako sú vyvrtnutia, zlomeniny končatín, zranenie väziva, rezné rany a podobne, vyskytli sa však aj závažnejšie poranenia hlavy či chrbtice,“ hovorí Artur Šturmankin zo spoločnosti Allianz. Veľmi podobnú povahu zranení zaznamenali aj ďalšie poisťovne. „Poisťovňa Generali sa najčastejšie stretáva s úrazmi, ktoré si klienti sami spôsobili počas lyžovačky, a to v dôsledku neopatrnej jazdy, pri páde z vleku, sánok, bobov alebo pri náraze do stromu či stĺpu vleku. Najčastejšie išlo o zlomeniny, otras mozgu, vyvrtnutia kĺbov či úrazy kolien, ale aj o tržné a tržno-zmliaždené rany,“ uvádza Makayová.

Pozor na svoje okolie...

Popri prípadnom ohrození vlastného zdravia či majetku vyznávači zimných športov čelia ďalším hrozbám, ktoré sa skutočne dotýkajú ich okolia. Nebezpečná jazda na svahu, či prípadne nekontrolovaný pád, môže totiž spôsobiť zranenie alebo inú ujmu ľuďom, ktorí boli v nesprávny čas na nesprávnom mieste. Aj v prípade, že nastane takáto situácia, môže byť klient chránený poisťovňou vo forme poistenia zodpovednosti za škodu. „Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na škody spôsobené tretej osobe na zdraví alebo majetku, napríklad aj pri zimných športoch,“ hovorí Vlčková. Aj v tomto prípade môžu byť kryté rôzne riziká. „Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu kryje škody, ktoré spôsobil poistený inej (tretej) osobe na zdraví, na živote alebo na majetku a sú z neho hradené aj náklady spojené so zastupovaním poisteného advokátom alebo s pribratím súdneho znalca a náklady kaucie, prípadne inej finančnej zábezpeky,“ uvádza Judita Smatanová. „Ak sa napríklad poistený zrazí na svahu s inou osobou, poisťovňa za neho uhradí v rozsahu a vo výške podľa príslušných právnych predpisov náhradu skutočnej škody, ktoré vznikli poškodenému na zdraví alebo usmrtením a prípadne poškodením, zničením alebo stratou veci, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá,“ vysvetľuje Daniela Šulcová. Poisťovňa Generali zaznamenala nárast poistných udalostí zodpovednosti za škodu v zahraničí. „Ide napríklad o prípady zrážky s iným lyžiarom, ktorý požaduje od vinníka nehody odškodné za spôsobený úraz alebo poškodený výstroj či oblečenie,“ hovorí. Objavujú sa však aj poistné udalosti súvisiace s krádežou výstroja.

Na svah určite bez alkoholu

Určite však treba myslieť na to, že poisťovne sa, ako to už býva zvykom, chránia pred nezodpovedným správaním svojich klientov. Preto aj v tomto prípade je súčasťou poistnej zmluvy množstvo výluk. „V prípade, ak nastane škodová udalosť za okolností, ktoré sú uvedené vo výlukách, respektíve ak poistený nesplní niektorú z povinností uložených vo všeobecných poistných podmienkach (VPP), môže poisťovateľ znížiť alebo zamietnuť poistné plnenie,“ upozorňuje Šturmankin. Úplne typickým dôvodom na zamietnutie poistného plnenia je požitie alkoholu, preto je lepšie na „poldeci na zahriatie“ radšej zabudnúť. „Medzi výlukami sú napríklad škody vzniknuté v dôsledku konzumácie alkoholu, škody vzniknuté pri vykonávaní rizikových športov a činností, ak tieto nie sú poistené, škody spôsobené úmyselným konaním proti dobrým mravom alebo právnym predpisom, náklady v súvislosti s plánovanou zdravotnou starostlivosťou,“ dopĺňa. Výluky sa, samozrejme, týkajú aj škôd spôsobených konaním pod vplyvom drog.

Existujú totiž aj zimné športy, ktoré poistenie jednoducho nepokrýva. „Nepoisťujeme mimoriadne nebezpečné športy ako freeskiing, horolezectvo od nadmorskej výšky 4 000 m, lezenie po ľadopádoch, lezenie v ľade po umelej stene (icebreaker), skeleton, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí, skialpinizmus mimo nato určených tratí, skiextrém, skikros, skoky a lety na lyžiach, snowbungeekayaking, snowbungeerafting, snowkiting a podobne,“ hovorí Lucia Makayová z Generali.

Šturmankin dopĺňa, že vylúčené sú aj „škody spôsobené úmyselným konaním proti dobrým mravom alebo právnym predpisom, náklady v súvislosti s plánovanou zdravotnou starostlivosťou“. Samozrejme, dôvodom výluk sú aj oveľa všeobecnejšie veci, ako sú škody spôsobené v dôsledku vojnového konfliktu, prípadne v dôsledku rádioaktívneho žiarenia a podobne. Vo všeobecnosti platí, že je potrebné pozorne si preštudovať poistné podmienky pri uzatváraní zmluvy o poistnom vzťahu.

Poistenie zimných športov je jednou z možností, ako mať väčšiu istotu na svahu či mimo neho. Je jasné, že napríklad poškodenie zdravia peniaze z poistného ťažko nahradia, ale akurát v prípade práceneschopnosti môžu byť takéto prostriedky užitočné. Na druhej strane aj poistení ľudia sa musia správať rozumne, keďže každé poistenie má svoje hranice a tiež množstvo výluk.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow