18. január 2021. Bohdana. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Proti hekerom sa dá chrániť aj poistiť!

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  28.4.2014 28.4.2014  

Internetové diaľnice sú stále viac prehustené zákernými pirátmi. Autá si chránime povinným aj havarijným poistením, no predpoklad, že sa staneme obeťou kybernetického útoku, je omnoho väčší, ako keď rozbijeme auto na „bežnej“ diaľnici. Preto je namieste otázka: kto nahradí stratu v prípade, že prídeme o to najdôležitejšie, čo na pevných diskoch ukrývame – citlivé informácie?

Ochrana má zmysel

Pripojiť počítač na internet bez kvalitného antivírusového programu možno prirovnať ku skoku z okna. Nie je otázka kedy, ale ako vážne vás zasiahne následok nerozvážneho konania. Je rozdiel, či v počítači uchovávate hry, alebo cenné informácie. Čoraz viac však počítače používame na komunikáciu s bankou a citlivé dokumenty posielame prostredníctvom dátovej siete. Ohrození sme tak všetci. Podľa Washington Times sa škody spôsobené počítačovou kriminalitou vyšplhajú len v USA ročne na 24 až 120 miliárd dolárov. Na Slovensku podobnú štatistiku nemáme, no dnes sa na zamedzenie počítačovej kriminality celosvetovo investuje 300 až 400 miliárd dolárov. Fenomén naznačuje, že ide o novú hrozbu pre modernú civilizáciu.

Záujem poistiť svoje dáta narastá

Zničený počítač alebo poškodený tablet sa dajú poistiť aj v súčasnosti. Často môže byť zariadenie bytu v jednom balíku s poistením domácnosti. Poistenie voči počítačovej kriminalite a následkom straty údajov je na Slovensku stále tak trochu novým pojmom, hoci dopyt Slovákov po tejto službe stúpa. Niet sa čo čudovať, na harddiskoch sú často informácie s vyššou hodnotou ako nové ferrari. Preto sa hlásia prvé lastovičky. „V súčasnosti pripravujeme poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s ochranou dát, ktoré bude určené pre právnické a podnikajúce fyzické osoby. O takýto druh poistenia evidujeme značný záujem a uvedieme ho na trh v priebehu niekoľkých týždňov,“ potvrdzuje záujem zo strany klientov Gabriel Tóth, špecialista Odboru firemnej komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Už dnes je jasné, že poisťovňa v rámci poistenia bude uvažovať o krytí škôd vzniknutých v dôsledku narušenia bezpečnosti a ochrany osobných údajov, vrátane pokút udelených regulátorom. Alternatívou pre záujemcov o krytie rizika následkom zločinu v kyberpriestore môže byť poistenie od AIG Europe Limited, ktorej riaditeľ poistenia finančných rizík Ivan Loula vysvetľuje, že už sú na túto požiadavku pripravení. V rámci poistenia je možné dojednať rôzne poistné krytia v súlade s potrebami klienta. Tie sa identifikujú klasickým postupom, v rámci dotazníka pre poistenie. Okrem samotného úniku dát je možné kryť aj pokuty a penále udelené dozornými orgánmi. Mnohí klienti využívajú aj možnosť pripoistiť si riziko prerušenia prevádzky následkom kybernetického útoku alebo vydieranie spoločnosti. Ide o zaujímavé možnosti, ktoré môžu v prípade útoku zabezpečiť dostatočné finančné zázemie pre sanovanie škôd. Ostatné poisťovne podobný produkt vo svojom portfóliu zatiaľ neponúkajú.

Poistné udalosti rastú geometrickým radom

Počítačová kriminalita je jednoznačne na vzostupe. Medzi najčastejšie zločiny patrí aktuálne ilegálny prevod financií, krádeže kódov kreditných kariet, krádež duševného vlastníctva aj počítačová špionáž. Množstvo klientov má náklady spojené s opätovným sprevádzkovaním služby či webovej stránky napadnutej hekermi. Aj slovenské firmy už poznajú následky krádeže databáz s osobnými údajmi.

Hoci Ivan Loula nemôže zverejňovať konkrétne štatistiky o klientoch, dodáva, že AIG Europe Limited eviduje poistné udalosti z tohto typu poistenia ako aj trend nárastu poistných udalostí. Čo teda najčastejšie klienti plánujú chrániť pred zločinom hekerov? Ivan Loula hodnotí, že najväčší záujem zaznamenali, okrem samotného úniku dát, aj o krytie pokút a penále udelených dozornými orgánmi. Mnohí klienti využívajú aj možnosť pripoistiť si riziko prerušenia prevádzky následkom kybernetického útoku alebo vydieranie spoločnosti. Takéto straty v prípade firmy závislej od výpočtovej techniky totiž môžu dosiahnuť skutočne astronomické sumy.

Poistenie skutočne pre každého

Informácia a schopnosť používať informačné systémy je vitálnou súčasťou každej organizácie. Preto je poistenie voči ich poškodeniu vhodné pre každú organizáciu, ktorá spracováva informácie. „Našimi zákazníkmi sú všetky typy klientov, či z medicínskeho prostredia, prostredia obchodu ako aj výrobné podniky či finančné inštitúcie. Ceny poistenia sa stanovujú individuálne. Vplyv na ich stanovenie majú objektívne skutočnosti ako je veľkosť klienta, objem spracovávaných dát a odvetvie, v ktorom pôsobí. Medzi subjektívne skutočnosti patrí spôsob ochrany a zabezpečenia dát ako aj výška limitu poistného plnenia,“ vysvetľuje Loula. Podľa Gabriela Tótha sa ich produkt bude špecializovať na osoby, ktoré zodpovedajú za ochranu dát a získavajú, spracovávajú či uchovávajú dáta v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow