30. september 2020. Jarolím. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Prvý polrok 2017 bol pre Wüstenrot ziskový a produkčne úspešný

 10.8.2017 10.8.2017  

Wüstenrot stavebná sporiteľňa a Wüstenrot poisťovňa uzavreli prvý polrok s obchodnými a hospodárskymi výsledkami, ktoré splnili a vo vybraných ukazovateľoch aj prevýšili očakávania.

 

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., ukončila prvý polrok 2017 s veľmi priaznivými výsledkami. Za prvých šesť mesiacov tohto roka uzavrela nové obchody v oblasti sporenia v objeme cieľových súm 153,4 mil. eur (+24,6 %) a zároveň poskytla klientom stavebné úvery a medziúvery v objeme cieľových súm 68,2 mil. eur, čo znamená medziročne viac o 69,4 %. Do obchodných výsledkov sa takto premietli nové atraktívne medziúvery určené na celkové financovanie alebo na dofinancovanie bývania (aj k úverom z iných bánk). Finančné prostriedky vyplatené klientom k 30.6.2017 presiahli 105 miliónov eur a v medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 22,5 %. Spoločnosť dosiahla zisk pred zdanením vo výške 1 milióna eur (+94 %), teda takmer dvojnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., január – jún 2017

  • nové sporivé zmluvy uzavreté v objeme cieľových súm 153,4 mil. eur (medziročne +25 %)
  • úvery na bývanie poskytnuté v objeme cieľových súm 68,2 mil. eur (+69 %)
  • klientom bolo vyplatených 105,6 mil. eur (+22,5 %)
  • hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením dosiahol 1 mil. eur (+94 %)

Wüstenrot poisťovňa, a.s., si v náročných podmienkach slovenského finančného trhu aj v druhom štvrťroku udržala rastový trend. Ku koncu prvého polroka 2017 evidovala predpísané poistné spolu (životné a neživotné poistenie brutto) vo výške 29,8 mil. eur, pričom výraznejšie vzrástol predpis v neživotnom poistení (o 11,5 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka). Nová produkcia poisťovne bola výraznejšie rastová v neživote (+22,9 %). Nezanedbateľnou mierou sa na tom podieľa online poistenie, poskytované primárne v oblasti neživotného poistenia. Napriek miernemu medziročnému poklesu v počte poistných udalostí (-0,37 %) sa náklady na poistné plnenia zvýšili (+6 %), z toho väčšou mierou opäť v rámci neživotného poistenia (+20 %). Hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením dosiahol ku koncu júna 3,55 mil. eur a v medziročnom porovnaní je vyšší o 46,8 %.

Wüstenrot poisťovňa, a.s., január – jún 2017

  • nová produkcia (ŽP a NŽP spolu) presiahla 6,3 mil. eur (medziročne +0,4 %)
  • predpísané poistné životné a neživotné spolu (brutto) dosiahlo takmer 30 mil. eur
  • výška technických rezerv spolu (brutto) 137 mil. eur
  • hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením 3,6 mil. eur (+47 %)

„V oboch spoločnostiach sa nám podarilo udržať vysoké tempo rastu predaja zo začiatku tohto roka, čo nás v silnej konkurencii na slovenskom finančnom trhu skutočne teší. Tento rast, spolu so znižovaním prevádzkových nákladov, mal pozitívny vplyv na medziročný rast zisku. Pred nami sú ďalšie náročné mesiace a pozitívny trend by sme radi udržali aj v druhom polroku 2017“, povedal Ing. Jozef Adamkov, predseda predstavenstva Wüstenrot poisťovne a Wüstenrot stavebnej sporiteľne.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow