26. november 2020. Kornel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

PZP – povinnosť, ktorá sa vyplatí!

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  26.8.2013 26.8.2013  

Nikde viac, ako pri povinnom zmluvnom poistení, nebude platiť staré známe: „V núdzi spoznáš priateľa.“ Základom je preto staviť na silného a spoľahlivého partnera, schopného poskytnúť vodičovi pocit istoty aj v prípade, že jeho deň nepatril práve k šťastným. Pri výbere PZP sa však už dnes dá pozerať nielen na to, ako silný partner stojí za vami v krízových okamihoch, ale aj na výhody, ktoré poskytne, ak jazdíte bezpečne a bez nehôd.

 

Spoznať poisťovňu je dobrá poistka

Hovorí sa, že ak človek musí, nech to bolí čo najmenej. V prípade PZP sa síce krytie poistnej udalosti bude vzťahovať na druhého účastníka nehody, treba však postupovať zodpovedne. Výška krytia v každej poisťovni musí byť minimálne v zmysle Zákona o povinnom zmluvnom poistení. To znamená, že pre škody na zdraví do výšky 5 mil. € a pre škody na majetku 1 mil. €. Ako hovorí Miroslav Chovan, riaditeľ Genertel poisťovne, a. s., treba sa pozrieť aj na to, čo prinesie PZP poistenému, keď nemá žiadnu poistnú udalosť. Spoľahlivosť poisťovne by mala byť spojená so servisom a, samozrejme, s transparentným poskytovaním informácií, profesionálnym poradenstvom, s rýchlou a kvalitnou likvidáciou v prípade poistnej udalosti. „Klient by mal mať pocit, že má pri sebe silného partnera, ktorý si plní svoje záväzky a je tu pre neho kedykoľvek ho potrebuje,“ hovorí Lucia Makayová, manažérka komunikácie spoločnosti Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Určite budú nemalým vodidlom aj referencie, a to nielen v podobe ocenení poisťovne, ale aj známych, rodiny či tých, ktorí už mali skúsenosť so službami poisťovne. Daniela Šulcová, špecialistka PR a marketingu KOMUNÁLNEJ poisťovne, a. s., Vienna Insurance Group, okrem spomenutých indícií kvalitnej poisťovne dodáva, že vodič by si mal pred podpísaním zmluvy overiť niekoľko faktov: „Aspoň zbežne pozrieť výročnú správu, ktorú musí mať poisťovňa zverejnenú na svojej webovej stránke, kde sa okrem iného dozvie aj hospodárske výsledky firmy, ďalej aj to, akú širokú sieť má daná poisťovňa, počet obchodných miest, pobočiek, teda v prípade potreby aká je dostupnosť firmy.“ Určite zaváži aj prístup obchodníka, dôležité je detailné oboznámenie klienta s produktom. Mal by upozorniť na všetky výhody ale aj riziká a, samozrejme, ponúknuť na výber viacero možností poistenia.

Myslieť dopredu sa oplatí

Pred samotným podpisom je dobré overiť si, k čomu všetkému vás podpis zaväzuje a čo výmenou za ročný poplatok dostanete. Prioritou je poznať telefónne číslo na asistenčné služby, čo robiť v prípade havárie a takisto nezabudnúť, že nevyhnutnou prílohou zmluvy je Správa o nehode, ktorú musí mať každý vodič vo vozidle. Základom je spýtať sa na prvé kontaktné miesto v prípade havárie.

„Vhodné je zvážiť aj skutočnosť, či bude vozidlo využívané tiež na príležitostné cesty do zahraničia. Dôležité je aj to, aby klient dostal čo najskôr potvrdenie o poistení, teda bielu a zelenú kartu,“ upozorňuje Judita Smatanová, špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa Union poisťovne, a. s. Ďalšou dôležitou vecou, ktorá bude zaujímať mnohých vodičov, je aj možnosť nastavenia frekvencie platenia a, samozrejme, benefity, ktoré sú v ponuke. „Klient by sa mal vždy informovať hlavne na krytie, ktoré mu daná zmluva poskytuje, rozsah asistenčných služieb, na dĺžku poistného obdobia, ktorá bude uvedená v poistnej zmluve, na prípadné zľavy, ktoré môže pri podpise zmluvy dostať,“ hovorí o zásadách Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB Finančnej skupiny. Netreba sa báť informovať o bonusoch. Tie prideľujú poisťovne v rozdielnych parametroch. V závislosti od bezškodového priebehu, za viac poistení, spôsob platby, disponujú zľavovými akciami, ktoré môžu prvotné porovnanie poistného výrazne znížiť. Preto je dôležité nepodľahnúť lákavej ponuke najnižšej prezentovanej ceny, keďže kulminácia mnohých výhod môže priniesť veľmi zaujímavé čísla.

Asistenčné služby uľahčujú život

Najlepšie je, ak sa nikdy nič nestane. Napriek tomu môžu vodiči využiť svoje PZP, a to primárne pre svoje vlastné pohodlie či komfort a starostlivosť. Dnes už azda neexistuje PZP bez asistenčných služieb, ktoré sú často na vážkach medzi cenou a ponukou. Cena je dôležitá, no v konečnom dôsledku je vždy rozhodujúce, čo za ňu dostaneme ako v prípade nehody, tak aj mimo nej. K zaujímavým asistenčným službám možno zahrnúť predcestovnú asistenciu, informácie o aktuálnych menových kurzoch, cestovné informácie – zjazdnosť ciest, poplatky, ceny benzínu, nafty, telefonickú pomoc a iné. Daniela Šulcová zároveň upozorňuje, že zanedbateľný nie je ani obsah asistenčných služieb po nehode, či vie poisťovňa poskytnúť lekársku asistenciu, zabezpečenie kontaktu s príbuznými či prevoz do nemocnice, odtiahnutie vozidla, čo môže, aj nemusí byť súčasťou poistenia. Keďže sa rozsah aj ponuka asistenčných služieb mení každým rokom, prioritou by malo byť overenie si ich rozsahu pred samotným podpisom zmluvy. V konečnom dôsledku tak môžu uľahčiť život a ušetriť ako nepríjemnosti, tak aj peniaze.

Komunálna poisťovňa, a. s.
Výška krytia - 5 mil. € pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení na každého zraneného alebo usmrteného

- 2 mil. € pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk pre všetkých poškodených spolu

Asistenčné služby Áno
Možnosť poistenia online Nie
 
Genertel poisťovňa, a. s.
Výška krytia Škody na zdraví do výšky 5 mil. € apre škody na majetku 1mil.€
Asistenčné služby Áno

 

Možnosť poistenia online Áno
 
ČSOB Finančná skupina
Výška krytia Na úrovni 5 mil. € pre škody na zdraví a 2 mil. € pre škody na veciach aušlom zisku
Asistenčné služby Áno
Možnosť poistenia online Áno
 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Výška krytia 2 limity poistného plnenia:

- 5 mil. € za škody na zdraví, usmrtení a 1 mil. € za vecné škody a ušlý zisk

alebo

- 10 mil. € za škody na zdraví, usmrtení a 5 mil. € za vecné škody a ušlý zisk.

Asistenčné služby Áno
Možnosť poistenia online Nie
 
Generali Slovensko poisťovňa,a. s.
Výška krytia Najvyšší limit poistného krytia pri PZP je 6 mil. € pri škode na zdraví alebo usmrtení a 6 mil. € pri škode na majetku
Asistenčné služby Áno
Možnosť poistenia online Áno
 
Union poisťovňa, a. s.
Výška krytia Do výšky 5 mil. € pre škody na majetku aj zdraví
Asistenčné služby Áno
Možnosť poistenia online Áno

Foto: Shutterstock

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow