1. október 2020. Arnold. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Reštauračné a stravovacie zariadenia vyžadujú špecifické poistenia

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  12.9.2014 12.9.2014  

Otvorenie reštaurácie predstavuje skvelú podnikateľskú príležitosť, no v neposlednom rade aj značné riziko. Nehovoríme o krachu podnikateľského nápadu či pripálenej sviečkovici. Podnikanie v oblasti služieb prináša aj nástrahy v podobe zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej osobe. Riziko je značne vyššie ako pri predaji novín či mobilných telefónov. Na situácie, keď môžu vzniknúť škody na zdraví, je potrebné myslieť ešte predtým, ako podnik navštívia prví hostia.

 

Škody na zdraví môžu prevýšiť aj majetkové

Každý štandardný typ poistenia právnických osôb už v súčasnosti ponúka možnosť poistiť sa aj voči škode spôsobenej tretej osobe. Pri návšteve poisťovne sú podnikatelia v stravovacích službách zaradení zvyčajne do portfólia štandardného poistenia pre podnikateľov. Reštauračné služby však musia počítať aj so špecifickými situáciami, ktoré sa ostatných podnikateľov netýkajú. Do hry vstupuje nemalým spôsobom aj starostlivosť o zdravie klientov. Bez ohľadu na sezónu sa aj na Slovensku vyskytli nakazenia klientov napríklad salmonelou. Klienti po dokázaní viny môžu vymáhať finančné odškodné práve od reštaurácie. V tomto prípade je problém, ak má prevádzka len štandardný model krytia.

„Poistenie reštaurácií, kaviarní a stravovacích zariadení je možné riešiť štandardným komplexným poistením podnikateľov, ktoré v sebe zahŕňa poistenie stavieb, hnuteľných vecí, nákladu, poistenie strojov, ako aj poistenie zodpovednosti. Samozrejme, poistenie zodpovednosti dopĺňa majetkové poistenie, ktoré zahŕňa v prvom rade poistenie hnuteľných vecí, poistenie technických rizík pre poistenie strojov. Zaujímavé môže byť aj poistenie nákladu v prípade, ak si klient sám zásobuje svoju prevádzku,“ hovorí Artur Šturmankin, špecialista Odboru firemnej komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., no dodáva, že pre podnikateľov v stravovacích službách je určite zaujímavá práve výluka škôd v súvislosti s infekčnými chorobami. Tie totiž v základom balíku figurujú málokedy.

Preto sa špecializované otázky spojené so stravovaním obyčajne riešia individuálne, v rámci pripoistenia škôd spôsobených salmonelózou, a rozhodne túto výluku netreba podceniť. Zdravie má totiž nevyčísliteľnú hodnotu a klienti môžu vymáhať nielen bolestné, ale aj ušlý zisk. „Vyzdvihol by som poistenie zodpovednosti, kde výška škody najmä pri spomínaných škodách na zdraví, môže ďaleko prevýšiť škody na majetku, zvlášť v prípade, ak ide o škody na zdraví s trvalými následkami. Rozsah balíka poistenia sa v každom prípade odvíja od potrieb klienta a jeho prevádzky,“ vysvetľuje Artur Šturmankin.

Pred podpisom poistnej zmluvy je preto v prvom rade potrebné prečítať si malé písmená a rozsah krytia, pretože poistenie reštaurácie je potrebné špecificky riešiť práve s ohľadom na množstvo výluk, ktoré sa bežných právnických osôb netýkajú „Výluky sa líšia v závislosti od poisťovaného rizika. Klient by si ich mal pozorne preštudovať ešte pred dojednaním poistenia. Taktiež by sa mal dôkladne oboznámiť s podmienkami. V prípade, že niektorá z podmienok klientovi nevyhovuje, mal by ju prekonzultovať s poisťovňou ešte pred podpisom poistnej zmluvy,“ vysvetľuje postup Ing. Daniela Vlčková z oddelenia komunikácie a PR Wüstenrot poisťovne, a. s.

Reštaurácia je zodpovedná za klientov

Infekcie nie sú jediným strašiakom prevádzkovateľov stravovania. Niekedy stačí malá nepozornosť a reštaurácia môže mať na krku nepríjemný súdny spor kvôli úrazu. Často sa odškodného domáhajú práve rodičia detí, ktoré sa zranili v prevádzke. V prvom rade však treba dokázať, že škoda bola spôsobená naozaj prevádzkovateľom reštaurácie, jeho nedbanlivosťou, či niektorým z jeho zamestnancov.

„Úrazové poistenie hostí je zahrnuté aj v poistení všeobecnej zodpovednosti aj v poistení pre malých a stredných podnikateľov. V tomto prípade je však dôležité, aby bola dokázaná zjavná príčina úrazu, za ktorú nesie zodpovednosť prevádzkovateľ zariadenia. Napríklad ak dôjde k pošmyknutiu zákazníka na vlhkej podlahe a ten si zlomí nohu, prípadne čašník vyleje na hosťa vriacu polievku a spôsobí mu popálenie. V podobných prípadoch, ak by hosť žiadal odškodné od prevádzkovateľa, môže mu byť vyplatené z poistky. Návštevníci reštaurácie môžu žiadať odškodné aj za ujmu na ich majetku, napríklad ak čašník vyliatím polievky na zákazníka poškodil jeho oblečenie, alebo sa hosťovi zachytí oblečenie o vyčnievajúci klinec a dôjde k roztrhnutiu,“ hovorí Mgr. Daniela Šulcová, špecialistka PR a marketingu Komunálnej poisťovne, a. s.

„Pokiaľ ide o poistenie zodpovednosti za škodu, prevádzkovateľ zariadenia má možnosť zvoliť si poistnú sumu, a tým aj hranicu, po ktorú bude poisťovňa za neho kompenzovať vzniknuté škody tretej strane. Poistený (reštaurácia alebo iné zariadenie) sa na úhrade škody podieľa len do výšky spoluúčasti, čo je suma alebo % hranica dohodnutá v poistnej zmluve,“ objasňuje Daniela Vlčková. Popri zodpovednosti za zdravie treba pamätať aj na zodpovednosť nielen voči vlastnej prevádzke, ale aj voči vlastníkovi budovy, ak je majiteľ zariadenia v prenájme. Artur Šturmankin upozorňuje: „V prevažnej miere evidujeme požiadavky na majetkové poistenie hnuteľných vecí, no už sa do popredia dostáva aj poistenie zodpovednosti. Niekedy sa však ešte stáva, že klient si na poistenie zodpovednosti spomenie až v prípade, že majiteľ budovy, v ktorej sú prenajaté priestory prevádzky, požaduje krytie škôd na nehnuteľnosti spôsobené prevádzkou reštaurácie.“ To je však už ten horší prípad, ktorý si nepraje zažiť žiadny podnikateľ starajúci sa o prosperujúci biznis v reštauračných službách.

Prevádzkovateľ stravovacích zariadení by si mal zvážiť nielen krytie, ale aj pripoistenie výluk spojených so špecifickým odvetvím podnikania. Prinášame prehľad tých najzákladnejších, no pokojný spánok prinesie konzultácia s odborníkom na poistenie, ktorý pripraví poistnú ochranu šitú presne na mieru klienta.

Poistenie nehnuteľného majetku centrála, pobočka, budova, stavba a

Poistenie hnuteľného majetku ako zariadenia, stroje a podobne

Živelné poistenie

Poistenie prerušenia prevádzky

Poistenie prepravy

Zodpovednosť za spôsobenú škodu (ak vyrába produkty/výrobky, ak poskytuje služby)

Krádež, vandalizmus

Poistenie zásob prevádzky

Rozbitie skla a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, rozšírené o škody v prenajatých priestoroch a prenajatých či požičaných zariadeniach

Poistenie zodpovednosti za spôsobenie infekčných chorôb

Poistenie zodpovednosti za škody na zdraví a majetku

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow