26. november 2020. Kornel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Rizikové životné poistenie ActiveLife od AXA

NextFuture NextFuture NextFuture  20.12.2012 20.12.2012  

Tento rok predstavila spoločnosť AXA nový produkt rizikového životného poistenia ActiveLife. Poistenie je určené klientom, ktorí chcú vo zvýšenej miere kryť poistné riziká a nechcú v rámci poistného produktu sporiť ani investovať. Na výber je takmer 30 druhov a variantov poistení pre prípad chorôb a úrazov. Najatraktívnejšími doplnkovými parametrami sú dva druhy praktických asistenčných služieb a dvojstupňový systém zliav na poistnom.

Široká ponuka doplnkových poistení pre prípad chorôb a úrazov až pre 8 osôb na jedinej zmluve

ActiveLife je moderným a jednoduchým riešením poistnej ochrany pre prípad chorôb a úrazov pre 1 až 8 osôb. Je určený pre klientov, ktorí hľadajú komplexné riešenie poistnej ochrany pre seba, prípadne celú rodinu či známych prostredníctvom jedinej zmluvy. V ponuke ActiveLife nájdete až 5 balíčkov kritických ochorení, z ktorých si môžete vybrať vhodnú kombináciu ceny a rozsahu poistených diagnóz. Napríklad komplexný balíček obsahuje až 51 diagnóz či operácií. Základný ich kryje 23. V ponuke je však aj užší výber balíčkov pre ženy, mužov a deti.

Medzi ďalšími doplnkovými poisteniami nechýba napríklad rekonvalescencia po hospitalizácii, chirurgické zákroky, invalidita včítane čiastočnej, trvalé telesné poškodenie následkom úrazu s progresívnym plnením až do 700 % či poistenia s klesajúcou poistnou sumou.

Rizikové životné poistenie je to pravé pre klientov s aktívnym životným štýlom, s úverovým zaťažením alebo pre tých, ktorí chcú byť pripravení na nečakané udalosti a získať z poistenia prostriedky na pokrytie liečebných nákladov či zabezpečenie nadštandardnej lekárskej starostlivosti. Výhodou je aj to, že si môžete vybrať ľubovoľnú poistnú ochranu bez toho, aby sme vám stanovili minimálnu výšku poistného. Môžete sa tak napríklad poistiť len na jediné riziko alebo naopak zvoliť si maximálny počet doplnkových poistení.

Prečo si zvoliť práve ActiveLife?

• Ponúka výhodnú a komplexnú poistnú ochranu v rámci jedinej poistnej zmluvy pre 1 až 8 osôb, pričom počet poistených a rozsah poistného krytia je možné v priebehu poistenia meniť

• Ide o kvalitné poistenie pre prípad chorôb a úrazov s poistnou ochranou už od narodenia až do 75 rokov

• Dvojstupňový systém zliav na poistnom vám umožní platiť menej pri rozsiahlejšej poistnej ochrane

• Praktické asistenčné služby v priebehu rekonvalescencie a pri invalidite vám pomôžu napr. so starostlivosťou o deti, domácnosť či domáce zvieratá

• Výšku poistného neobmedzujeme minimálnym či maximálnym limitom, čo vám umožňuje výber ľubovoľnej poistnej ochrany presne podľa vašich požiadaviek a potrieb

Ceníme si vašu priazeň

Výšku poistného môžete ovplyvniť niekoľkými spôsobmi. Nárok na zľavu máte hneď pri uzatvorení zmluvy v prípade, že vaše ročné poistné dosiahne výšku aspoň 240 eur v súčte za všetkých poistených. Ďalšia zľava prislúcha klientom, ktorí majú v AXA viac produktov. Nemusí ísť pritom len o zmluvy životného a úrazového poistenia, ale aj podielových fondov, poistenia majetku či doplnkového dôchodkového sporenia. Zaujímavá je aj skutočnosť, že nárok na zľavu za iný produkt majú všetky poistené osoby na jednej zmluve, pričom postačí, ak má iný produkt v spoločnosti AXA čo i len jeden z nich, prípadne poistník. Takýmto spôsobom môžete dosiahnuť zľavu až 15 %.

Praktické asistenčné služby – jedinečná pridaná hodnota

Automatickou súčasťou zmluvy je tzv. základná asistenčná služba, v rámci ktorej získava každá poistená osoba podporu pri rekonvalescencii a to v prípade, že má v dôsledku choroby alebo úrazu obmedzenú pohyblivosť. Na to, aby sme vám prišli upratať byt, urobiť nákup či vyzdvihnúť dieťa zo školy, nemusí nutne dôjsť k poistnej udalosti. To znamená, že nemusíte mať pripoistené napr. úrazy a teda nemusíte mať nárok na poistné plnenie formou výplaty peňazí, napriek tomu však budete mať nárok na asistenčné služby.

Ide o skutočne praktické služby, ktoré vám ponúknu reálnu a hmatateľnú pomoc, ako napr. prevoz z lekárskeho zariadenia a na kontrolné vyšetrenie, dovoz liekov, upratovanie domácnosti, nákup základných potravín a hygienických potrieb, vyberanie poštovej schránky, starostlivosť o deti a o domáce zvieratá, ale aj telefonickú službu zdravotných informácií.

V prípade, že si zvolíte poistenie pre prípad invalidity, získavate aj asistenčné služby pri invalidite, medzi ktoré patria napríklad 3 jednohodinové konzultácie so psychoterapeutom či telefonická služby právnej asistencie.

Zdroj a foto: AXA

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow