7. júl 2020. Oliver. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Rizikové životné poistenie, alebo ak nemáte zmluvu so Šťastenou

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  25.11.2013 25.11.2013  

Keď sa nešťastná náhoda obzrie vaším smerom, nepomôže sa iba prežehnať. Smrť, úraz, choroba môžu postihnúť každého a preto, aby následky neboli ešte horšie ako sú, existujú rizikové životné poistky. Predstavujú najlacnejšiu alternatívu ako zodpovedne chrániť samého seba a cenu života blízkej rodiny.

 

Náhodu pokúšajte v kartách, nie v živote

Slogan, ktorý v jednoduchosti vystihuje princípy rizikového životného poistenia. Sú postavené na veľmi jednoduchej schéme – za čo najnižšie poistenie pomôcť každému chrániť vlastný život či životy blízkych. „Rizikové životné poistenie je riešením pre klientov, ktorí hľadajú poistnú ochranu bez investovania či sporenia,“ hovorí Ružena Štiglicová, špecialistka pre oblasť životného poistenia AXA ČR a SR. Riziko spojené s ohrozením života či živiteľa rodiny je namieste, keď na jeho pleciach stojí napríklad hypotéka či úverová zaťaženosť. „Výhodou je nízka cena. Z tohto dôvodu je takéto poistenie veľmi výhodné, napríklad na krytie hypotekárneho úveru, keď klient nemá záujem ani voľné prostriedky na sporenie v životnom poistení,“ hovorí Judita Smatanová, hovorkyňa poisťovne Union. Vysokú výhodnosť a pevnú sieť pre prípad životnej nepriazne obhajuje aj Zuzana Cyprichová, riaditeľka pre podporu predaja životného poistenia poisťovne UNIQA: „Rizikové životné poistenie pomáha riešiť následky ťažkých životných situácií. Keďže toto poistenie neobsahuje žiadne šetrenie, predstavuje približne 1/3 ceny šetriacich produktov a teda je cenovo dostupnejšie.“

Základ bez kompromisov

Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB tvrdí, že rizikové životné poistenie je vhodné aj pre klientov, ktorí uprednostňujú iné formy sporenia a súčasne chcú byť zabezpečení aj pre prípad nepriaznivých životných situácií. Nesporné výhody rizikového životného poistenia pomenúva Daniela Šulcová, špecialistka PR a marketingu z Komunálnej poisťovne:

 • garantovaná poistná čiastka pre prípad smrti,
 • možnosť rozšírenia rozsahu poistnej ochrany o ďalšie možné pripoistenia,
 • možnosť dohodnúť si pevnú alebo klesajúcu poistnú čiastku,
 • rizikové poistenie je výhodné pre zabezpečenie pozostalých.

„Rizikové životné poistenie je jedinečným riešením pre ktoréhokoľvek človeka, ktorý si uvedomuje riziká v profesionálnom alebo osobnom živote,“ hovorí Gabriel Tóth, špecialista Odboru firemnej komunikácie poisťovne Allianz.

Skupinové poistenie ako benefit?

S touto „sociálnou istotou“ prichádza čoraz viac zamestnávateľov. Pracovníkom poskytuje lukratívne poistenie za výhodnú cenu. „Skupinové rizikové životné poistenie je pre firmy výhodným nástrojom, pomocou ktorého môžu napríklad ponúknuť sociálne benefity pre zamestnancov nad rámec zákona pri pracovných úrazoch,“ vysvetľuje Zuzana Eliášová. Nesmieme však zabudnúť, že v prípade firemného poistenia vstupuje do hry nielen starostlivosť o zamestnanca, ale obvykle poisťovňa poskytuje zamestnávateľom aj zaujímavé zľavy a rizikové poistenie sa stáva ešte atraktívnejším. „Cieľom je poskytnúť zamestnancom podniku zvýhodnené podmienky oproti individuálnemu poisteniu. Ide najmä o odstránenie zdravotného upisovania, cenové zvýhodnenia, skrátenie poistnej doby na jeden rok a predovšetkým o zvýhodnenie sadzieb poistného v prospech poisteného,“ komentuje výhody pre súkromný sektor Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne.

Novinky v oblasti rizikového životného poistenia:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

 • V príprave má špeciálny produkt s obsahom rizík životného poistenia. Bude odrážať potreby a špecifiká vzhľadom na etapu života, v ktorej sa klienti nachádzajú. • Allianz Best Doctors je tohoročnou novinkou s cieľom poskytnúť klientom možnosť využiť v prípade špecifikovaných lekárskych úkonov špičkové zahraničné nemocničné zariadenia.

AXA životní pojišťovna, a. s.

 • Začiatkom roka 2014 plánujeme predstaviť novinky v rizikovom životnom poistení ActiveLife.

ČSOB Poisťovňa, a. s.

 • Novinky pripravuje v 1. štvrťroku 2014.
 • Od septembra 2013 ponúka klientom LIFE PLUS s veľkým počtom pripoistení. Obsahuje pripoistenie pre prípad smrti alebo invalidity s klesajúcou poistnou sumou. Pri LIFE PLUS je možné prispôsobiť si rozsah poistnej ochrany na mieru kedykoľvek v priebehu poistenia.

ING Životná poisťovňa, a. s.

 • V októbri 2013 uviedla na trh inovácie produktu ING Smart, ktorý umožňuje na jednu zmluvu poistiť viac členov rodiny a v rámci pripoistenia kritických chorôb kryje až 67 diagnóz.

UNION poisťovňa, a. s.

 • Koncom augusta 2013 uviedla na trh Grand Duo Life – rizikové životné poistenie so širokou škálou poistení pre prípad choroby a úrazu. Umožňuje samostatné sporenie.

UNIQA poisťovňa, a. s.

 • Pripravuje nové riziko, ktoré je absolútnou novinkou na slovenskom trhu. Bude sa týkať jedného z najobávanejších rizík pre ľudí, pričom bude cenovo veľmi zaujímavé.
 • Nedávno uviedla na trh limitovanú edíciu životného poistenia VitalŽivot Špeciál.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group

 • Koncom minulého roka pribudol do portfólia produkt POKOJ, bežne a jednorazovo platený. Produkt je určený pre širokú škálu ľudí od 18 do 70 rokov s nízkym minimálnym poistným.

Wüstenrot poisťovňa, a. s.

 • V tomto roku prešli inováciou a vylepšením viaceré produkty z portfólia Wüstenrot poisťovne. Výhodou je možnosť poistenia dvoch osôb na jednej zmluve – v kombinácii s „grátis“ poistením detí klientov.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow