6. august 2020. Jozefína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Rok 2014 bol pre UNIQA poisťovňu v znamení dynamického rastu

NextFuture NextFuture NextFuture  13.3.2015 13.3.2015  

Predchádzajúci rok poukázal na význam poistenia, poistný trh bol poznačený množstvom poistných udalostí spôsobených náhlymi zmenami počasia ako prudké májové povodne či letné prívalové dažde. Sektor poisťovníctva pôsobiaci v prostredí dlhodobo nízkych úrokových sadzieb preukázal, že je stabilnou súčasťou ekonomiky. Rok 2014 bol teda pre slovenský poistný trh ďalším úspešným rokom v jeho histórii.

 

UNIQA poisťovňa, a.s. v minulom roku pokračovala v nastúpenom trende dynamického rastu. Predošlý rok spoločnosť uzavrela s nárastom poistného o 4,2 % a dosiahla celkové poistné 112,7 mil. EUR (2013: 5,68 %; 108,1 mil. EUR). Pri použití metodiky APE (kde sa predpis jednorazového životného poistenia započítava jednou desatinou) je rast spoločnosti ešte výraznejší. S celkovým rastom 6,38 %; 112,0 mil. EUR (2013: 5,66 %; 105,3 mil. EUR) na APE báze spoločnosť UNIQA opäť posilnila svoju pozíciu medzi TOP poisťovňami na Slovensku.

Prudký rast zaznamenala poisťovňa aj vo všetkých segmentoch poistenia a odbytových kanáloch s výnimkou jednorázovo plateného životného poistenia. V klasickom platenom životnom poistení narástla o 4,78 %; 31,32 mil. EUR (2013: 29,89 mil. EUR) a v neživotnom poistení dokonca o 7,4 %; 80,64 mil. EUR (2013: 75,11 mil. EUR).

UNIQA poisťovňa, a.s. už tradične prekonala rast trhu v poistení domácností a nehnuteľností, kde medziročne vzrástla o takmer 17,0 %; 9,98 mil. EUR (2013: 15,1%; 8,52 mil. EUR).  Jednoznačne najväčší skok rastu zaznamenalo poistenie veľkých priemyselných rizík s viac ako 22 %; 9,33 mil. EUR (2013: 8,7 %; 7,63 mil. EUR). Minulý rok spoločnosť prvýkrát prekročila hranicu 600 tisíc poistných zmlúv v portfóliu a 450 tisíc klientov. V segmente poistených vozidiel v PZP poisťovňa rovnako po prvý raz prekonala hranicu 200 tisíc poistných zmlúv, čo predstavuje 8 % všetkých poistených vozidiel v povinnom zmluvnom poistení.

 „Som veľmi rád, že UNIQA poisťovňa v roku 2014 rástla vo všetkých segmentoch a odbytových cestách, nadpriemerným rastom poistného si aj naďalej posilňuje svoju pozíciu a právom sa zaraďuje medzi TOP poisťovne na slovenskom trhu. Každý deň sa čo najviac usilujeme vychádzať v ústrety svojim klientom nielen portfóliom zaujímavých produktov, ale aj profesionálnym prístupom. Zvýšenie povedomia Slovákov o značke UNIQA odzrkadľuje počet nových klientov našej poisťovne. Spokojnosť klientov je naším hnacím motorom pri zavádzaní noviniek a neustálom zlepšovaní kvality produktov. Aj preto sme sa v predchádzajúcom roku zaradili medzi najinovatívnejšie slovenské poisťovne,“ hovorí Ing. Martin Žáček, CSc., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UNIQA poisťovne, a.s.

Zdroj a foto: TS UNIQA poisťovňa, a. s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow