6. august 2020. Jozefína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Rok 2014 bol rokom rastu

NextFuture NextFuture NextFuture  11.2.2015 11.2.2015  

Záver roka splnil produkčné očakávania vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni aj vo Wüstenrot poisťovni

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., zosumarizovala dosiahnuté celoročné výsledky, ktoré potvrdili dynamický rast aj v roku 2014. Klienti si uzatvorili v minulom roku zmluvy o stavebnom sporení v celkovej výške cieľových súm 296,44 mil. eur, čo medziročne predstavuje nárast o 10,35 %.  Nové úvery na bývanie, stavebné úvery a medziúvery, poskytla stavebná sporiteľňa v celkovom objeme cieľových súm 77,18 mil. eur, čo znamená nárast o 8,6 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ktorý bol v tomto ukazovateli rekordný. Výraznou mierou sa na tomto výsledku podieľali práve akciové medziúvery, ktoré spoločnosť Wüstenrot poskytovala, a ešte stále poskytuje, za bezkonkurenčných podmienok – nielen so zníženým úročením, ale aj s dlhodobou garanciou týchto zvýhodnených podmienok.

V medziročnom porovnaní eviduje WSS nárasty aj v ďalších dvoch ukazovateľoch, ako na strane vkladov, tak aj na strane vyplatených financií. Vklady klientov (uskutočnené na všetky zmluvy) dosiahli 109,61 mil. eur, čo je o 3,06 % viac ako vo veľmi úspešnom roku 2013. Zároveň boli počas roka 2014 klientom vyplatené finančné prostriedky vo výške až 156,94 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast v tomto ukazovateli až o 22,79 %. „Uvedené čísla jasne ukazujú zmysluplnosť, výhodnosť a vysokú obľubu stavebného sporenia u veľkej skupiny obyvateľov Slovenska. Tieto výborné výsledky sa podpísali aj pod nárast hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý dosiahol  1,57 mil. eur, čo predstavuje nárast o 17 %“, povedal Ing. Jozef Adamkov, predseda predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne a Wüstenrot poisťovne. 

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., január – december 2014

  • nové zmluvy o stavebnom sporení v celkovej sume takmer 300 miliónov eur (medziročne +10,35 %
  • nové úvery na bývanie poskytnuté v celkovej výške cieľových súm viac ako 77 miliónov eur (+8,6 %)
  • vklady klientov dosiahli takmer 110 miliónov eur (+3,1 %)
  • klientom bolo vyplatených 157 miliónov eur (+22,8 %)
  • spoločnosť vykázala zisk pred zdanením vo výške 1,57 milióna eur (+ 17 %)

Wüstenrot poisťovňa, a.s. je taktiež výrazne zisková, keď hospodársky výsledok za rok 2014 pred zdanením dosahuje predbežne 3,66 mil. eur, čo je o 2,8 % viac ako rok predtým. Pozitívny vplyv na výsledok hospodárenia mala napríklad aj nižšia škodovosť v neživotnom poistení, i keď celkový počet poistných udalostí (ŽP aj NŽP spolu) bol medziročne o 1,18 % vyšší. Pri medziročnom porovnaní brutto výšky technických rezerv eviduje poisťovňa dynamický nárast o 11,77 % na 121,2 mil. eur. Bilančná suma vzrástla o 6,7 % na hodnotu 156,1 mil. eur a celkové predpísané poistné 60,37 mil. eur znamenalo 1 % medziročný rast. Ako poznamenal predseda predstavenstva, Ing. Jozef Adamkov, „Zatiaľ ide len o predbežné výsledky, ktoré budú potvrdené auditom. Rok 2014 však hodnotíme ako úspešný, ako rok, v ktorom sme splnili väčšinu plánovaných ukazovateľov. Verím, že tento pozitívny vývoj obchodu a profitability si zachováme aj v roku 2015.“

Wüstenrot poisťovňa, a.s., január – december 2014

  • predpísané poistné, životné a neživotné spolu (brutto) presiahlo 60 miliónov eur
  • výška technických rezerv spolu (brutto) stúpla na 121,2 mil. eur (+11,8 %)
  • zisk spoločnosti pred zdanením dosiahol cca 3,66 mil. eur (+2,8 %)

Zdroj: TS Wüstenrot

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow