27. október 2020. Sabína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Rozhovor s Vladom Halásom riaditeľom odboru spolupráce so životnými maklérmi v Allianz – SP

NextFuture NextFuture NextFuture  31.10.2016 31.10.2016  

Allianz – Slovenská poisťovňa predstavuje nové rizikové životné poistenie Šťastný život

 

Čo Allianz – SP inšpirovalo k vývoju nového produktu?

V. Halás: Hlavným impulzom bola spätná väzba od našich obchodných partnerov. Potreby klientov sa v čase menia a život sám prináša veľa zmien ako sú deti, kúpa nehnuteľnosti, hypotéka, zdravie, ... Skutočná orientácia na zákazníka a jeho potreby je dnes rozhodujúcim faktorom úspešného podnikania. Našim spoločným klientom chceme ponúknuť flexibilný a komplexný produkt, prostredníctvom ktorého si klient môže zabezpečiť plnohodnotné krytie pre seba ako aj svojich najbližších.

Prečo si myslíte, že práve tento produkt by mal zaujať klienta?

V. Halás: Určite je to vysoká variabilita produktu, nakoľko v sebe zahŕňa širokú paletu pripostení pre deti i dospelých, nové jedinečné rizikové tarify, širokú ponuku asistenčných služieb, a to všetko bez povinnosti hlavnej zložky. Uvedené nastavenie je výsledkom rozsiahlej analýzy požiadaviek na trhu, pričom naši obchodný partneri v tom zohrali veľmi významú úlohu. K nášmu konečnému klientovi májú najbližšie a aj vďaka nim získavame dôležitú spätnú väzbu, či už na spoločných školeniach, akciách alebo prostredníctvom telefonickej a mailovej komunikácie. Vďaka cenným pripomienkam a radám finančných sprostredkovateľov v lete uzrelo svetlo sveta nové rizikové životné poistenie Šťastný Život.

Ako vznikol názov Šťastný život?

V. Halás: Musím priznať, že výber názvu nového produktu nebol jednoduchý a prebehlo niekoľko stretnutí na túto tému. Snažili sme sa opäť zohľadniť pohľad klienta a to, akú emóciu by mal názov u neho vyvolať. Pri výbere sme museli zobrať do úvahy fakt, že nejde len o klasickú rodinnú zmluvu pre štvorčlennú rodinu, ako to pôvodne malo byť. Bolo teda jasné, že konzervatívny názov Moja rodina je von z hry. Padlo, samozrejme, asi 30 ďalších možností, ale nakoniec sme sa zamysleli nad tým, aký život by každý z nás vlastne chcel mať, a jednoznačne sme sa zhodli, že predsa šťastný :-).

Pre koho je produkt Šťastný život určený?

V. Halás: Nové rizikové životné poistenie je určené pre akúkoľvek kombináciu šiestich detí alebo dospelých na jednej zmluve. Poistiť teda môžete osoby od veku dvoch týždňov až do 70 rokov. Nie je potrebné, aby boli osoby v príbuzenskom vzťahu, viete takto spolu poistiť suseda, poštárku, oblúbenú učiteľku alebo kaderníčku. Do budúcna plánujeme produkt rozšíriť na neobmedzený počet osôb, aby bol využitelný aj ako skupinové poistenie, napríklad pre športovcov. Veľmi sa teším, že aj napriek rozšíreniu počtu osôb na zmluve sa nám konečne podarilo výrazne zjednodušiť vizuál zmluvy. Poistný návrh má teraz len šesť strán a je tam možné vpísať údaje pre štyri osoby, zvyšné osoby je možné vypísať cez informačný systém AMC.

Šťastný život je teda čistá rizikovka bez hlavnej zložky?

V. Halás: V podstate áno, v produkte bude len jedna povinná riziková hlavná zložka pre jednu osobu, a to poistenie akejkoľvek smrti (R0) na minimálnu poistnú sumu 300 eur za poistné od 1,50 až do 2,40 eur v závislosti od veku poisteného. V rámci tohto krytia je poskytnutá poistná ochrana 1500 eur v prípade úrazovej smrti pri dopravnej nehode. K základnemu poisteniu môžete prilepiť takmer všetky detské a dospelácke pripoistenia, ktoré v Allianz – SP existujú.

Čo vnímate ako konkurenčnú výhodu produktu?

V. Halás: V produkte sa objavia nové pripoistenia rizikového životného poistenia, ktoré považujem v súčasnej dobe hypoték za veľmi zaujímavé až nevyhnutné riziká. Špeciálne sa veľmi teším z rizikového životného poistenia pre prípad smrti pre dvojicu ôsob (R7). Ide o nastavenie jednej spoločnej poistnej sumy pre dvojicu osôb, manželov, partnerov, súrodencov alebo akéhokoľvek spojenia dvoch osôb. Vnímam to ako perfektné pripoistenie hlavne v súvislosti so spoločnými záväzkami, ako sú hypotéky, pôžičky a vlastne celý spoločný život.

Druhým zaujímavým pripoistením je rizikové životné poistenie s meniacou sa poistnou sumou v prípade úmrtia (R5), ktoré je určené aj pre klientov s horším zdravotným stavom. Mnoho klientov má dnes veľké záväzky, ale pre ich zdravotný stav ich nie je možné poistiť. Práve toto pripoistenie umožní poistiť akúkoľvek smrť aj pre týchto klientov.

Bude v produkte Šťastný život zľavový systém ako v ostatných produktoch?

V. Halás: Na základe pozitívnych skúseností so zľavami za počet pripoistení v našich aktuálne ponúkaných produktoch bol zľavový systém jednou z podmienok pri vývoji nového produktu. Vďaka zľavám sme dosiahli nielen významné zvýšenie počtu pripoistení na zmluve, ale aj zvýšenie priemerného poistného. V produkte Šťastný Život sme sa rozhodli začať so zľavami už od piatich percent za štyri pripoistenia až po 20 percent za sedem pripoistení. Predpokladáme, že na zmluve bude poistená viac ako jedna osoba, a preto by nemal byť problém siahnuť si na maximálnu možnú zľavu. Veľkou výhodou však je, že po novom sa zľava uplatňuje aj na rizikové poistenie ako konštantná alebo klesajúca poistná suma pre prípad úmrtia a dokonca aj na nové rizikovky, ktoré som spomínal.

Chystáte v produkte aj nejaký bonus pre klienta?

V. Halás: Pre klienta sme pripravili zaujímavý balíček asistenčných služieb ako bonus zadarmo. Klient môže využiť telefonické poradenstvo praktického lekára, poradenstvo v súvislosti s tehotenstvom alebo psychologickú poradňu. Klientovi poradíme aj s otázkami nárokov zo sociálneho a zdravotného poistenia. Okrem iného poskytneme aj právnu pomoc v prípade vzniku škody pri poistnej udalosti. Balíček obsahuje aj pomoc oprávnenej osobe pri organizácii pohrebu a príspevok 50 eur na pohrebnú službu. Život, žiaľ, prináša rôzne situácie, a preto sa snažíme byť pre klienta oporou v dobrom aj zlom.

Pár slov na záver ...

V. Halás:

„Najväčším šťastím človeka je, keď môže žiť pre to, za čo by bol ochotný zomrieť.“

Honoré de Balzac

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow