26. november 2020. Kornel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Skupina Generali v strednej a východnej Európe: Vysoký nárast príjmu poistného

NextFuture NextFuture NextFuture  1.10.2015 1.10.2015  

Napriek náročnému prostrediu pokračovala skupina Generali v desiatich krajinách strednej a východnej Európy vo veľmi úspešnom vývoji aj v prvej polovici roka 2015. Skupina v regióne strednej a východnej Európy uzavrela prvých šesť mesiacov s vynikajúcim prevádzkovým výsledkom 253 miliónov eur (+1,7 %), ako aj so stúpajúcim príjmom poistného.

Hrubé predpísané poistné sa zvýšilo o 5,7 % na 1 828 miliónov eur, čo je dôkazom stúpajúceho trendu v segmente životného poistenia a poistenia majetku a zodpovednosti.

V segmente životného poistenia príjem poistného významne stúpol o 9,6 % na 813 miliónov eur s výrazným rastom na väčšine hlavných trhov, a to vďaka rizikovému životnému poisteniu (+14,5 %) a investičnému životnému poisteniu (+26,1 %). Okrem toho zaznamenal významný nárast segment jednorazového poistného (+73,3 %), predovšetkým v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Srbsku, Slovinsku a Chorvátsku.

Aj v segmente poistenia majetku a zodpovednosti si skupina v strednej a východnej Európe opäť polepšila. Hrubé predpísané poistné vzrástlo o 2,8 % na 1 015 miliónov eur vďaka poisteniu motorových vozidiel (+4,9 %), predovšetkým poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla s nárastom o 7,5 %, ako aj vďaka segmentu poistenia nemotorových vozidiel (+0,9 %). Rovnako výrazne vzrástla aj oblasť úrazového a zdravotného poistenia (+11,5 %).

Krajiny strednej a východnej Európy opäť potvrdili, že sú najlepším regiónom skupiny pokiaľ ide o technickú ziskovosť s extrémne nízkym kombinovaným ukazovateľom na úrovni 85,4 %.

Regionálny riaditeľ Generali pre strednú a východnú Európu, Luciano Cirina, povedal: „S vývojom našej skupiny v prvom polroku 2015 sme veľmi spokojní. V Českej republike a Maďarsku máme vedúcu trhovú pozíciu a v Srbsku a na Slovensku dosahujeme 2. a 3. pozíciu. Našu pozíciu posilňujeme v Chorvátsku, Slovinsku, Rumunsku a Bulharsku. Rastieme aj v Poľsku, a to aj napriek nepriaznivým trhovým podmienkam. Sme odhodlaní pokračovať v tvorbe rastu ziskovosti uplatnením stratégie skupiny Generali, ktorej cieľom je stať sa retailovým lídrom na trhu tak, že zabezpečíme vysokú mieru spokojnosti zákazníkov a vynikajúcu technologickú kvalitu. V súlade s touto koncepciou pretvoríme spôsob, akým naše hodnoty ponúkame klientom, podporíme technickú spôsobilosť našej spoločnosti a posilníme distribúciu.“

Viac ako 90 % obchodnej činnosti v regióne strednej a východnej Európy sa vyprodukuje na piatich trhoch, a to v Českej republike, Poľsku, Maďarku, na Slovensku a v Srbsku/Čiernej Hore, pričom Rumunsko, Slovinsko, Bulharsko a Chorvátsko predstavujú menej ako 10 % celkového hrubého predpísaného poistného.

V regióne strednej a východnej Európy je najdôležitejším trhom skupiny Česká republika so stabilným hrubým predpísaným poistným na úrovni 923 mil. eur (-0,6 %). Skupina je tu lídrom na trhu s trhovým podielom na úrovni viac ako 30 %.

V Poľsku vzrástlo hrubé predpísané poistné o 23,7 % na 338 mil. eur, a to najmä vďaka výborným výkonom spoločnosti Proama na poistnom trhu pre motorové vozidlá. Podiel Poľska v poistnom portfóliu pre región strednej a východnej Európy v rámci skupiny stúpol na 18 %.

V Maďarsku skupina pokračovala na svojej úspešnej ceste s hrubým predpísaným poistným na úrovni 209mil. eur (+1,6 %). Viac ako 11 % obchodnej činnosti skupiny v krajinách strednej a východnej Európy pochádza práve z Maďarska.

Produkcia Generali na Slovensku zaznamenala nárast o 9,1 % na 100 mil. eur a produkcia v Srbsku/Čiernej Hore stúpla o 26,3 % na 83 mil. eur.

O približne 15 miliónov zákazníkov poistených v spoločnostiach skupiny Generali sa v regióne strednej a východnej Európy stará viac ako 12 800 zamestnancov.

Zdroje : Generali

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow