28. september 2020. Václav. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Skupinu Euler Hermes na Slovensku bude viesť Tomáš Jurík

NextFuture NextFuture NextFuture  3.7.2014 3.7.2014  

Od 1. júna je riaditeľom spoločnosti Euler Hermes Europe SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu Tomáš Jurík. Na pozícii CEO bude viesť obe spoločnosti Euler Hermes Europe a Euler Hermes Services Slovensko, čo predstavuje riadenie poisťovne aj servisnej organizácie. Euler Hermes je členom skupiny Allianz.

Tomáš Jurík

Ambíciou Tomáša Juríka je posilniť líderské postavenie Euler Hermes na trhu nielen prostredníctvom trhového podielu, ale aj uvádzaním inovácií pre klientov. „Poistenie pohľadávok je nielen služba, ale aj spôsob, ako firmám pomôcť prekonávať neistotu vyplývajúcu zo súčasného ekonomického vývoja. Môžeme byť pre klientov oporou pri nadväzovaní a udržiavaní bezpečných obchodných vzťahov.“

Tomáš Jurík je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, začínal pred štrnástimi rokmi v Tatra banke, kde postupne viedol oddelenia štruktúrovaného obchodného financovania, faktoringu a vývoja úverových produktov pre mikrosegment. Tri roky riadil pobočku francúzskej spoločnosti Coface na Slovensku, so zameraním na celkový manažment pohľadávok. Bol zakladajúcim členom Asociácie slovenských inkasných spoločností a jej prvým generálnym sekretárom. Takmer dva roky pracoval ako obchodný riaditeľ personálnej agentúry Adecco.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow