18. január 2021. Bohdana. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Slovákov čakajú nižšie garancie na životných poistkách

NextFuture NextFuture NextFuture  22.8.2013 22.8.2013  

Od januára budúceho roka čaká Slovákov nižšie garantovanie zhodnotenia vkladu na kapitálovej životnej poistke a teda aj riziko nižšieho výnosu.

Podľa vyjadrení spoločnosti OVB Allfinanz môže za to nová technická úroková miera, ktorá sa zníži zo súčasných 2,5 % na 1,9 %.
"Po zmene sadzby tak musia poisťovne znížiť garancie zhodnotenia technických rezerv na 1,9 %. To znamená, že v prípade nepriaznivého vývoja na trhu budú garantovať poistencovi výnos v nižšej miere ako doteraz," povedal produktový analytik OVB Allfinanz Slovensko Jozef Fronc.
Zmena sa bude týkať aj tých poistencov, ktorí si po januári budú chcieť zvýšiť svoje poistné krytie na dožitie.
Poisťovňa im ho už prepočíta s novou sadzbou.

Zmena od nového roka

V súčasnosti má na Slovensku podľa Fronca nižšiu technickú úrokovú sadzbu len jedna pobočka zahraničnej poisťovne, a to 1,8 %.
Ostatní hráči tak budú musieť sadzbu znižovať. Fronc však neočakáva, že by ju stiahli nižšie než spomínaných 1,9 %, a to aj kvôli konkurenčnému boju.
Podľa prepočtov OVB Allfinanz Slovensko bude 0,6-percentný rozdiel v sadzbe viditeľný najmä pri dlhodobejších životných poistkách, teda na 30 až 40 rokov.
"Tam môže byť na konci poistnej lehoty rozdiel v poistnej sume na dožitie v priemere až 10 % z tejto sumy," skonštatoval Fronc. Doterajších zmlúv a ani zmlúv uzavretých do konca tohto kalendárneho roka sa však zmena týkať nebude.
Napriek zníženiu sa podľa Fronca vyplatia klientovi zmeny v životnom poistení aj v budúcom roku vtedy, ak nepotrebuje zvýšiť sporiacu zložku poistenia napojenú práve na technickú úrokovú mieru, ale len pripoistenie.
Podľa údajov OVB Allfinanz Slovensko sa Slováci najčastejšie poisťujú na sumu rovnajúcu sa výške svojho ročného príjmu, čo je okolo desaťtisíc eur.
"Výška sumy by sa však mala odvíjať od výšky výdavkov klienta za približne päťročné obdobie. Dôvod súčasného stavu vidíme v horšej finančnej situácii ľudí a ich vnímaní potreby takéhoto poistenia. Na poistení sa snažia ušetriť," uviedol Fronc.

Rôzne možnosti

Technická úroková miera predstavuje istú formu garantovania vkladov, ku ktorému sa poisťovňa pri podpise poistnej zmluvy klientovi zaviaže.
Technická úroková miera je percentuálny výnos z investovania rezerv garantovaný poistiteľom. Ak výnos z investovaných rezerv je nižší ako technická úroková miera, tak je poistiteľ povinný z vlastných prostriedkov doplniť výnosy na výšku technickej úrokovej miery.
Aj po novom bude podľa Fronca platiť, že ak bude výnosnosť vkladu vyššia než miera garancie, klientovi poisťovňa vyplatí vyšší výnos.
Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a.s. je súčasťou celoeurópskej skupiny poskytujúcej služby finančného sprostredkovania. Korene má v Nemecku, kde jej materská spoločnosť vznikla v roku 1970. Na Slovensku je firma aktívna od roku 1993. Jej spolupracovníci uzavreli ku koncu júna takmer 1,93 mil. zmlúv pre viac než 873 tis. klientov.

Zdroj a foto: SITA

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow