5. december 2020. Oto. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Slovenský Wüstenrot s novým zložením predstavenstva

NextFuture NextFuture NextFuture  10.6.2016 10.6.2016  

V personálnom zložení predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, ako aj predstavenstva Wüstenrot poisťovne nastala k 31.5.2016 zmena. Mag. Rainer Hager, MBA sa po 4,5 roku rozhodol ukončiť svoje pôsobenie na Slovensku v pozícii člena predstavenstva oboch spoločností, WSS a WP, a prijať ponuku v centrále rakúskeho Wüstenrotu v Salzburgu. V rámci novej pozície bude dohliadať na dcérske spoločnosti na Slovensku, v Chorvátsku a v Maďarsku, pričom na Slovensku sa k 1.6.2016 stal ďalším členom dozornej rady Wüstenrot stavebnej sporiteľne.

Novým členom predstavenstva Wüstenrot poisťovne a predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne sa k 1.6.2016 stal Mag. Christian Sollinger, CIIA. Je absolventom Ekonomickej univerzity vo Viedni so zameraním na bankovníctvo. Praktické bankové skúsenosti nadobudol najskôr v Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien, následne v manažérskych a riadiacich pozíciách v Österreichische Volksbank AG a posledné tri roky v rakúskej finančnej skupine Wüstenrot (stavebná sporiteľňa a poisťovňa), kde pôsobil ako vedúci odboru Treasury a investičný manažment skupiny Wüstenrot. "Teším sa na spoluprácu so všetkými spolupracovníkmi na Slovensku i na nové úlohy v období, ktoré sa ukazuje ako plné výziev. Spolu s ďalšími členmi predstavenstva a výborným tímom som presvedčený o tom, že dosiahneme všetky, i zatiaľ skryté ciele. Chcel by som sa poďakovať najmä pánovi Mag. Rainerovi Hagerovi. Aj vďaka vzájomnej výmene informácií s ním sa zabezpečil plynulý prechod a kontinuita pri odovzdávaní agendy“, povedal Mag. Christian Sollinger.

V spojitosti s uvedenými zmenami prišlo od 1. júna 2016 aj k prerozdeleniu riadiacich kompetencií medzi členmi predstavenstiev. Mag. Sollinger zodpovedá v stavebnej sporiteľni za riadenie úsekov – controllingu, ekonomického, správy zmlúv, práva, riadenia rizík a AML, v poisťovni riadi úseky – controllingu, ekonomický, riadenia rizík, práva a AML.

Aktuálne zloženie predstavenstiev spoločností Wüstenrot na Slovensku:

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Ing. Jozef Adamkov, predseda

Mag. Michael Ziegler, člen

Mag. Christian Sollinger, CIIA, člen

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Ing. Jozef Adamkov, predseda

Mag. Michael Ziegler, člen

Mag. Christian Sollinger, CIIA, člen

Zdroje a foto: Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow