21. január 2021. Vincent. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Smernica o distribúcii poistenia zavedie nové pravidlá

Martin Karlík Martin Karlík Martin Karlík  20.5.2016 20.5.2016  

Nová smernica (Insurance Distribution Directive – IDD) v Úradnom vestníku EÚ, o distribúcii poistenia, má podľa poistných analytikov za cieľ zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany spotrebiteľa napriek rozdielnosti distribučných kanálov, cez ktoré môže spotrebiteľ nakupovať poistné produkty. Smernica ovplyvní všetky poisťovne i sprostredkovateľov poistenia. Podľa analytika je však osoh klienta, v súvislosti s uplatnením smernice, otázny.

 

Členské štáty EÚ musia mať implementovanú do 28. februára 2018 v právnom systéme smernicu, ktorá upravuje distribučné kanály poistenia a ochraňuje spotrebiteľa. Tá má nahradiť a rozšíriť staré nariadenie s názvom IMD.

„Smernica rozširuje pôsobnosť nielen na poisťovne a sprostredkovateľov, ale aj na iných účastníkov trhu, ktorí predávajú poistné produkty, pokiaľ sa na nich nevzťahuje udelenie výnimky. Smernica reguluje okrem sprostredkovania poistných a zaistných produktov aj ich priamy predaj,“ vysvetlil hovorca poisťovne Generali Milan Janásik.

Smernica aj pre finančných agentov

Smernica sa dotkne aj vzdelávania či rozsahu odborných znalostí poistných agentov a zamestnancov. „Stanovujú sa tiež prísnejšie požiadavky pri distribúcii investičného životného poistenia, rozsiahlejšie predzmluvné povinnosti a informácie, ktoré budú musieť byť klientovi poskytnuté ako súčasť sprostredkovania, napríklad náklady poistenia a povaha odmeny sprostredkovateľa,“ vysvetlil Janásik.

Opatrenie EÚ stanovuje aj povinnosť registrovať v centrálnom registri všetkých sprostredkovateľov poistenia. „Táto povinnosť je na Slovensku už zavedená zákonom o finančnom sprostredkovaní, takže k zmene v tejto oblasti neprichádza. Regulátor (NBS) sám očakáva, že vplyv novej smernice na naše subjekty mal byť vo väčšine oblastí minimálny,“ povedal Janásik. Podľa jeho slov už  na Slovensku šesť rokov platí legislatíva ustanovená zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorá rešpektovala v čase vstupu do účinnosti najvyššie európske štandardy udávané smernicou MiFID. „Teda u nás platí prísnejšia regulácia ako požadovala doterajšia smernica IMD,“ vysvetlil.

Budúcnosť ukáže

Celkový vplyv smernice na náš poistný trh bude možné jednoznačne posúdiť až po jeho zavedení. EÚ členským štátom pritom nebude brániť v zavedení prísnejších opatrení napríklad na ochranu klientov poisťovní a podobne. „Očakávame teda vyššiu ochranu spotrebiteľa, samozrejme, komplikovanejšiu administratívu pri distribúcii poistenia, vyššiu odbornú úroveň sprostredkovateľov poistenia a vyššiu informovanosť spotrebiteľa pri výkone informovaných rozhodnutí,“ dodal Janásik.

Smernica taktiež v neposlednom rade pravdepodobne presne vymedzí zodpovednosť za škodu finančných agentov a spresní pravidlá pri konflikte záujmov.

Väčšina poisťovní si hodnotenie novej smernice odkladá až na jej implementáciu. „O novej smernici vieme a na základe dostupných informácií analyzujeme prípadné vplyvy. Na podrobnejšie informácie je priskoro vzhľadom na predpokladanú účinnosť od roku 2018, a taktiež ešte nie je známe, ako sa smernica transformuje do nasej legislatívy,“ povedala Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB.

Samotný spôsob prieniku smernice do nášho systému je pre poisťovne výzvou. „Smernica o distribúcii poistenia stanovuje len minimálne požiadavky, finálne znenie závisí od lokálnej implementácie. Ako kľúčové oblasti, ktoré nás môžu najviac ovplyvniť, sú predzmluvné informačné povinnosti, oblasť vzdelávania a odbornosti distribútorov poistenia,“ vysvetlil Karel Žyla z poisťovne Axa.

Otázny osoh pre klienta

Podľa finančného analytika Pavla Škriniara smernica síce má poskytnúť transparentnosť a ochranu spotrebiteľa finančných služieb, no otázna je podľa neho pridaná hodnota pre klienta.

„Už teraz je totiž klient chránený rôznymi povinnými formulármi a pochybujem, že rozumie ich obsahom, aj keď ich podpisuje. Každá snaha o ochranu klienta sa končí vyššou ochranou poskytovateľa, pretože má ďalší dokument potvrdzujúci súhlas klienta s predajom. Jedinou cestou, ako ochrániť klienta, je zvyšovanie jeho finančnej gramotnosti. Smernice navyše neriešia jednu dôležitú vec, a tou je etika predaja,“ vysvetlil Škriniar.

Odporúčame:

Európska smernica o distribúcii poistenia necháva informovanie o províziách na národnú legislatívu

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow