27. september 2020. Cyprián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Špekuláciám pri získaní poistného plnenia dominuje poistenie vozidiel

NextFuture NextFuture NextFuture  10.10.2014 10.10.2014  

Poisťovňa Generali zaznamenala v roku 2014 (k 30. 9.) zatiaľ 459 špekulatívnych pokusov o získanie poistného plnenia, na ktoré klientovi nevznikol nárok. Celková výška uchránených finančných prostriedkov predstavuje viac ako 1,4 mil. eur. Ide o porovnateľný stav ako v minulom roku.

Špekulatívne a nekalé praktiky poisťovňa najčastejšie odhaľuje v oblasti poistenia motorových vozidiel, konkrétne ide o 94 % prípadov. Nasleduje poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (6 %). V porovnaní s rokom 2013 sa zvýšil počet špekulatívnych pokusov i hodnota uchránených finančných prostriedkov pri poistení majetku a zodpovednosti za škodu, ako aj v životnom poistení.

Pri poistení vozidiel sa často vyskytujú nafingované tzv. parkovacie škody. Stretli sme sa s prípadom, keď klient kúpil už poškodené vozidlo v zahraničí a chcel financovať jeho opravu prostredníctvom poistného plnenia z havarijného poistenia. Nahlásil škodu, ktorá mu údajne vznikla pri parkovaní, avšak šetrením poisťovňa zistila, že poškodenia nekorešpondujú s popísaným škodovým dejom.

Ďalšou kategóriou častých podozrivých poistných oblastí sú odcudzené alebo stratené motorové vozidlá, o ktorých poisťovňa po hlbšom šetrení zistila, že sa nachádzajú v zahraničí. Zaznamenali sme niekoľko prípadov odcudzených vozidiel, pri ktorých zostal klient nemilo prekvapený, že podobné vozidlo s rovnakým VIN jazdí v Škandinávii. Jeho zmiznuté vozidlo malo pozmenené VIN, už keď si ho kupoval.

S komplikovanými poistnými udalosťami sa Generali stretáva aj pri poistení majetku a zodpovednosti za škodu. Pri šetrení je schopná identifikovať, ako a či vôbec vznikla škoda v dôsledku nepriaznivého počasia (úder blesku, prepätie, víchrica a pod.). Kurióznym bol prípad, keď klient nahlásil po povodniach poistnú udalosť, pri ktorej malo prísť k poškodeniu pivnice. Počas obhliadky poisťovňa zistila, že si telefonicky poistil drevenú chatrč na poistnú sumu 33 000 eur a navyše sa v nej ani žiadna pivnica nenachádzala.

Pri životnom poistení poisťovňa eviduje špekulácie najmä pri tzv. mäkkých diagnózach (podvrtnutia kĺbov, natrhnutia šliach, pomliaždeniny a pod.) Efektívnymi metódami šetrenia je možné došetriť skutočný výskyt a rozsah uvádzaných zranení. V podozrivých prípadoch Generali žiadala röntgenové snímky. Poškodení ich buď následne nedoručili, alebo snímky hlásené diagnózy nepotvrdili. Zaznamenali sme dokonca diagnózy, ktoré neexistujú, alebo ich výskyt nie je možný súčasne s ďalšími nahlásenými zraneniami. Podozriví z nekalého konania nie sú len konkrétni klienti, ale aj lekári, u ktorých evidujeme sporné diagnózy. 

Poisťovňa eviduje aj prípad, keď sa žiadateľ snažil získať poistné plnenie pre prípad dožitia poistnej zmluvy zo susedovej poistky. Zdanlivo prefíkaný sused s úplne identickým menom požiadal o výplatu plnenia s nádejou, že mu k tomu bude stačiť totožné meno. Na základe overenia totožnosti poisťovňa zistila, že nesedia rodné čísla a sused sa chcel obohatiť na cudzí účet.

V poisťovni Generali zastaví a eliminuje veľkú časť pokusov o nekalé konanie už pri obhliadke útvar likvidácie poistných udalostí. Podozrivými prípadmi sa zaoberá aj špeciálny útvar, ktorý ich ďalej prešetruje, pričom spolupracuje s inými poisťovňami a v prípade potreby ich šetrí v súčinnosti s políciou. Poisťovni pomáhajú pri odhaľovaní špekulácií a pokusov o poistné podvody viaceré technologické nástroje a mechanizmy na detekciu a potvrdenie podozrení. Zamestnanci pracujúci v uvedených tímoch sú špeciálne školení, často majú vedomosti a skúsenosti z právnickej alebo policajnej oblasti a majú vlastné zdroje a spôsoby, prostredníctvom ktorých získavajú informácie a dôkazy. 

Zdroj: TS Generali Poisťovňa, a. s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow