5. december 2020. Oto. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Špičkové svetové nemocnice dostupné aj Slovákom

NextFuture NextFuture NextFuture  10.12.2013 10.12.2013  

Od apríla 2013 prináša Allianz - Slovenská poisťovňa na slovenský trh absolútnu novinku v podobe poistenia Allianz Best Doctors. Tento unikátny produkt v prípade vážnych diagnóz zabezpečí a finančne pokryje prvotriednu zdravotnú starostlivosť v špičkových svetových zdravotníckych zariadeniach. Liečba v prestížnych zahraničných nemocniciach a konzultácia s najlepšími svetovými odborníkmi na dané choroby sa tak stáva dostupná pre každého.

Vedeli ste, že v rámci krajín EÚ patrí Slovensko medzi krajiny s najvyšším počtom úmrtí obyvateľov na rakovinu a choroby obehovej sústavy, teda choroby spojené s vysokým krvným tlakom, cholesterolom, cukrovkou a fajčením? Ročne zomrú na Slovensku desiatky tisíc ľudí na civilizačné choroby, pričom ich liečba sa vo svete neustále skvalitňuje a sprístupňuje.

Klient dostane prístup k dvom službám:

1. InterConsultation (druhý lekársky názor), ktorá zahŕňa vypracovanie štruktúrovaného odborného lekárskeho posudku od svetovo uznávaného lekárskeho špecialistu, ktorý stanoví diagnózu a odporučí najvhodnejšiu liečbu.

2. FindBestCare (vyhľadanie najlepšej starostlivosti), ktorá nájde najvhodnejších lekárov a liečebné centrá na celom svete a umožní klientovi vybrať si miesto liečby. Okrem toho zorganizuje všetko potrebné pre prijatie, cestu a ubytovanie, aby sa poistený mohol sústrediť iba na zotavovanie.

Poistenie nekryje len liečbu

Poistenie Allianz Best Doctors je výnimočné poistné krytie až do výšky 2 miliónov eur, čo zaručuje pokrytie všetkých potrieb pacienta.

Poistné krytie sa tak vzťahuje na:

 • liečbu, prípadne chirurgický zákrok v špecializovanom zdravotníckom zariadení v zahraničí,
 • výdavky spojené s vyhotovením odborného lekárskeho posudku zahraničným lekárom a uznávaným špecialistom v konkrétnej medicínskej oblasti,
 • cestovné náklady a náklady spojené s prepravou,
 • ubytovanie pre klienta a jednu sprevádzajúcu osobu,
 • služby, medikamentózne prípravky a lekárske predpisy,
 • repatriáciu.

"Najväčšou výhodu poistenia Allianz Best Doctors je práve možnosť výberu medzi svetovo uznávanými zariadeniami. V prípade vážnych ochorení sa tak veľmi zlepšia diagnostické a terapeutistické výsledky," hovorí Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., prednosta I. chirurgickej kliniky a dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Pomáha v najvážnejších prípadoch

Účelom poistenia Allianz Best Doctors je poskytnúť pomoc a liečbu pri vážnych diagnózach, ktorých liečba je veľmi finančne a materiálne náročná. Produkt Allianz Best Doctors zahŕňa diagnózy a lekárske postupy, ktorými sa lieči:

 • zhubný nádor, leukémia a Hodgkinov lymfóm,
 • bypass koronárnej artérie,
 • náhrada srdcovej chopne,
 • neurochirurgický zákrok,
 • transplantácia orgánu alebo tkaniva. 

"Existuje množstvo vážnych chorôb, s ktorými slovenskí lekári nemajú dennodennú skúsenosť, keďže sa v slovenskej populácii vyskytujú zriedkavejšie. Špecializované zahraničné centrá sa naopak na takéto diagnózy koncentrujú, vďaka čomu majú s nimi veľké skúsenosti," konštatuje Prof. MUDr. Milan Profant, CSc., prednosta Otorinolaryngologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Dostupné pre všetkých

Poistenie Allianz Best Doctors je dostupné pre dospelých, ale aj pre deti. Špičkovú svetovú zdravotnícku starostlivosť ponúka Allianz - SP za prijateľnú cenu pre dospelú osobu už od 158 eur, respektíve 168 eur za rok a pre dieťa už od 68 eur za rok. Najlepšie svetové kliniky a lekárski špecialisti sú tak dostupní skutočne pre všetkých klientov a ich najbližších. Navyše, z každej uzavretej zmluvy venuje Allianz - SP 1 euro na onkologický prístroj.

Viac informácií nájdete na www.allianzbestdoctors.sk.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow