21. január 2021. Vincent. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Sporná otázka uplatňovania amortizácie pri likvidácii poistných udalostí z PZP

Alica Balaščíková Alica Balaščíková Alica Balaščíková  31.1.2014 31.1.2014  

Koncom roka 2013 uviedla Allianz – Slovenská poisťovňa marketingovú kampaň, podľa ktorej ako jediná neuplatňuje pri likvidácii poistných udalostí z povinného zmluvného poistenia zhodnotenie, čiže amortizáciu pri výpočte náhrady škody na motorových vozidlách poškodených.

 

Ak dôjde k poistnej udalosti a vy ste vinníkom, z vášho povinného zmluvného poistenia uhrádzajú poisťovne poškodenému náklady na opravu. Ak je však jeho auto staršie, čiže aj súčiastky a diely, ktoré treba vymeniť, dôjde výmenou týchto za nové podľa zákona k zhodnoteniu motorového vozidla. Preto poisťovne uplatňujú takzvanú amortizáciu a môže sa stať, že poškodený si musí rozdiel spôsobený amortizáciou doplatiť sám. Jeho auto však reálne nestúplo na hodnote, aj keď sú staré diely vymenené za nové. Amortizácia predstavuje postupné znižovanie hodnoty vozidla na základe jeho veku a počtu odjazdených kilometrov.

„Poisťovňa teda poškodenému, ktorému spôsobilo škodu vozidlo s uzatvoreným povinným zmluvným  poistením v Allianz – Slovenskej poisťovni, uhradí v plnej výške primerané náklady na opravu, ak celkové náklady na opravu poškodenia vozidla nepresahujú tzv. všeobecnú hodnotu vozidla, teda jeho hodnotu bezprostredne pred poistnou udalosťou,“ hovorí Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz – Slovenskej poisťovne. Poistné má pritom ostať nezmenené.

Konkurenčné poisťovne zvažujú reakciu na nový produkt

Konkurencia však vo väčšine prípadov na spomínané neuplatňovanie amortizácie pri likvidácii poistných udalostí reaguje pripomienkou, že ide zo strany predmetnej poisťovne najmä o marketingový ťah.

„Ak otázka znie, či Allianz – Slovenská poisťovňa pri PZP vyplatí poškodenému plné náklady na opravu vykonané poisťovňou predpísaným spôsobom – v poisťovňou stanovených servisoch a poisťovňou určenými náhradnými dielmi a technológiami, potom Genertel nemusí na produkt konkurencie reagovať, lebo takúto možnosť už klienti Genertelu mali a majú a to aj za menších obmedzení,“ hovorí Miroslav Chovan, generálny riaditeľ Genertel poisťovne.

„V ČSOB Poisťovni taktiež za určitých podmienok neodpočítavame amortizáciu a nezáleží na tom, kto je vinníkom nehody,“ hovorí Rastislav Nemeček, manažér divízie zákazníckych služieb neživotného poistenia ČSOB Poisťovne a dodáva, že ak si dá klient opraviť auto za cenu zodpovedajúcu veku vozidla, amortizácia sa neodpočítava.

Podobne reaguje aj Chovan: „Všetci majitelia poškodených vozov mali a majú možnosť si nechať auto opraviť za peniaze, ktoré dostanú od poisťovne a to aj pri súčasnom platnom zákone. Stačí si nechať najskôr vypočítať výšku škody poisťovňou a následne sa dohodnúť so servisom, aby použil také technológie a také náhradné diely, ktoré zodpovedajú vyplatenej hodnote.“

Konkurencia teda zastáva názor, že spomínaná novinka v Allianz – Slovenskej poisťovni bude mať mnoho podmienok, ktoré musia byť splnené, aby sa amortizácia nezohľadňovala.

„Poisťovňa pripúšťa v prospech klienta možnosť, aby nečakal, dal si auto opraviť kde chce a poisťovňa zatiaľ prepočíta nárok podľa zákona a vyplatí poistné plnenie,“ hovorí Chovan a dodáva, že je momentálne vytváraný medializovaný tlak na to, aby poisťovne hradili čokoľvek si servis zmyslí účtovať za náhradné diely a opravu, pričom na ústretovosť poisťovní a spravodlivosť zákona sa zabúda.

Dobre nastavené povinné zmluvné poistenie je však výhodou nielen pre poškodeného, ale aj pre poisteného. „Poisťovňa sa týmito zmenami snaží poskytnúť nadštandardné služby nielen poškodenému, ale hlavne svojmu poistencovi. Ten má istotu, že ak svojou chybou zaviní dopravnú nehodu, bude táto škoda vyrovnaná bez ďalších ťahaníc a problémov s amortizáciou a vyriešená v plnom rozsahu oprávneného nároku poškodeného,“ hovorí Hrdý a dodáva, že klientovi poistenému v Allianz – Slovenskej poisťovni nehrozí ďalšie vymáhanie rozdielu škody zo strany poškodeného a ak sa poškodený klient rozhodne využiť služby pri oprave poškodeného motorového vozidla niektorého zo zmluvných servisov Allianz – Slovenskej poisťovne, poistná udalosť bude vybavená formou krycieho listu.

Krycí list je písomné potvrdenie, že poisťovňa za svojho poisteného (alebo podľa dohody s inou poisťovňou aj za jej poisteného) splní záväzok stanovený v krycom liste. Uvedenému subjektu (napr. autoservisu) v danom termíne a rozsahu poukáže plnenie za poisteného alebo poškodeného. Nahrádza teda poskytnutie preddavku na poistné plnenie.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow