27. september 2020. Cyprián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Správa poistných zmlúv je možná aj on-line

NextFuture NextFuture NextFuture  30.6.2016 30.6.2016  

Vybaviť si úradné záležitosti počas bežného pracovného dňa býva pre pracujúcich často zložitá úloha. Preto spoločnosť AXA zavádza nové možnosti pri správe zmlúv prostredníctvom on-line Osobného účtu. Klienti tak získajú kedykoľvek nielen presný prehľad o svojich zmluvách, ale majú aj možnosť meniť kontaktné a osobné údaje, či uskutočniť prestup v rámci dôchodkových fondov.

 

Ušetrená cesta do pobočky

Zmena kontaktných údajov, alebo ich aktualizácia v poisťovni si už nevyžaduje návštevu v pobočke, alebo využitie call centra. Zmeny je možné realizovať  cez internet pomocou prihlásenia sa do Osobného účtu. K požadovaným zmenám stačí zadať iba číslo zmluvy a pridelený PIN kód, ktorý si môžu klienti vygenerovať sami na webovej stránke. „Našim cieľom je zjednodušiť komunikáciu s klientom a priniesť mu nové, moderné nástroje, ktoré by mu ušetrili čas a zároveň poskytli všetky potrebné informácie k jednotlivým zmluvám a poisteniam, ktoré u nás uzatvoril,“ hovorí Karel Žyla, manažér PR a komunikácie AXA v ČR a SR.    

V ústrety mladej generácii

Súčasná generácia podľa spoločnosti AXA stále viac uprednostňuje komunikáciu v on-line prostredí. Preto sa im snaží prispôsobiť. „Je len na klientovi, ktorý spôsob komunikácie s našou poisťovňou si vyberie. Všetky distribučné kanály u nás sú prepojené a informácie sú zdieľané,“ vysvetľuje Karel Žyla. Digitalizácia služieb v poisťovníctve prináša aj ďalšie výhody. Vďaka  elektronickému spracovaniu zmlúv sa významne sporia náklady na tlač, ale aj archiváciu dokumentov. Zapadá tiež do konceptu spoločenskej zodpovednosti AXA, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je ochrana životného prostredia. „V rámci iniciatívy Go Green and Digital AXA svojim klientom ponúkame nielen možnosť prechodu z papierovej komunikácie na digitálnu.

Všetko pod jedným účtom

On-line komunikácia prináša také výhody ako prehľad o nastavení zmluvy Pri životnom poistení. V prípade investičného životného poistenia získava klient prehľad o investíciách a príspevkoch, taktiež môže realizovať zmeny všetkých osobných údajov on-line, bez potreby čokoľvek papierovo podpísať. V kategórii Dôchodky je možnosť realizovať prestupy medzi fondmi a tak isto presúvať nasporené prostriedky, ako aj sledovať ich vývoj. Pri podielových fondoch po podpísaní žiadosti o rozšírení prístupu k aktívnym operáciám má klient možnosť  priamo vo svojom osobnom účte disponovať s podielovými listami nakúpenými na základe Rámcovej zmluvy. Významne sa tak šetrí čas, ktorý by inak musel klient stráviť na pobočke a zároveň získava omnoho väčší prehľad o svojom portfóliu.

ZDROJ: Skupina AXA v ČR/SR

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow