27. september 2020. Cyprián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Šťastný piatok trinásteho

NextFuture NextFuture NextFuture  12.6.2014 12.6.2014  

Piatok trinásteho je mnohými ľuďmi považovaný za nešťastný deň. Existuje dokonca aj špeciálna forma fóbie, tzv. triskaidekafóbia, ktorou trpia ľudia, ktorí majú chorobný strach z čísla 13. Hrozí však skutočne v tento deň zvýšená miera rizika, nešťastia či úrazu? Odpoveď prináša štatistika Allianz – Slovenskej poisťovne, ktorá porovnávala počty nehôd a úrazov, ktoré sa stali v piatok trinásteho s inými piatkami v roku.

Ak sa pozrieme na piatok trinásteho z pohľadu poistných udalostí v neživotnom poistení, ako sú napr. dopravné nehody alebo škody v domácnostiach, dôvod na zvýšenú opatrnosť je na mieste. V roku 2012 Allianz – SP zaznamenala vždy nadpriemerný počet poistných udalostí. Najhorším bol piatok 13. júla 2012, kedy sa počet poistných udalostí v porovnaní s bežným piatkom zvýšil až o necelú stovku. Aj napriek tomu, že poverčiví ľudia sa obávali dvoch trinástok v jednom dátume, rok 2013, naopak, priniesol zlepšenie. Dokonca bolo hlásených menej škodových udalostí na majetku ako v iný priemerný piatok. Nebezpečenstvo nehrozí len majetku, ale aj osobám, a to v podobe úrazu či nehody. Preto je zaujímavé, že sa bilancia šťastia za uplynulé dva roky obrátila a obávaný piatok 13. by sme skôr mohli nazvať jedným z najpokojnejších piatkov v roku. Podľa štatistík Allianz – SP bol v každom z uplynulých piatkov trinásteho počet poistných udalostí v životnom poistení menší, ako je v iný priemerný piatok v roku. Je teda menej poistných udalostí spôsobených našou prílišnou opatrnosťou a strachom z povier, alebo si tento nie veľmi obľúbený deň jednoducho snaží vylepšiť pozíciu v kalendári? Obavy z piatka trinásteho môžu mať viacero príčin. Jednou z nich je poverčivosť, ktorá môže priniesť smolu. Ak však poverčiví nie ste, príčiny môžete hľadať napríklad v dopravnej špičke, ktorá je pre piatky typická a prináša viac škodových udalostí na cestách ako po iné dni v týždni. Reálny základ má táto povera ešte v 14. storočí, keď sa práve v piatok 13. októbra 1307 vo Francúzsku začalo hromadné zatýkanie členov rádu templárov, z ktorých mnoho neskôr skončilo na hranici. Od tohto dňa sa považuje piatok trinásteho za nešťastný deň, ktorého následkov sa aj dnes mnohí ľudia obávajú. V tomto roku nás čaká iba jeden piatok trinásteho, a to v júni. Jún je mesiacom cestovania a dovoleniek, a preto netreba zabúdať, že základom zvládnutia akéhokoľvek rizika je prevencia, napríklad aj v podobe vhodného poistenia.

Zdroj: TS Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.,

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow