30. september 2020. Jarolím. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Sú Slováci chudobní príbuzní?

NextFuture NextFuture NextFuture  9.10.2014 9.10.2014  

Skupina Allianz predstavila 5. vydanie svojho prieskumu Global Wealth Report, ktorý detailne skúma stav aktív a dlhov domácností vo viac ako 50 krajinách sveta.

Z výsledkov vyplýva, že hrubý finančný majetok domácností sa v minulom roku zvýšil o 9,9 %. Ide o najvyšší rast od roku 2003 a finančné aktíva občanov preniesol na rekordných 118 miliárd eur. Tento rast bol podmienený výnimočným výkonom na akciových trhoch v Japonsku, USA a Európe. To všetko je dôkazom, že sporitelia znovuobjavili vášeň pre skupovanie akcií. Zatiaľ čo USA investovala výrazný objem prostriedkov do akcií alebo iných cenných papierov, Európania pokračovali najmä v čerpaní financií práve z týchto zdrojov.

Slovensko na 38. mieste

V globálnej mierke vzrástli finančné aktíva v minulom roku o 12,4 %. Aktíva držané ako cenné papiere získali 16,5 %, čo je viac ako v rokoch bezprostredne pred vypuknutím finančnej krízy.

V rebríčku najbohatších krajín sveta sa Švajčiarsko naďalej drží na vrchole. Priemerný Švajčiar má nasporených až 146 540 eur. Druhé miesto obsadili Spojené štáty s financiami vo výške 119 570 eur na občana. Trojicu krajín s najvyššími finančnými aktívami občanov uzatvára Belgicko s priemernými úsporami 78 300 eur na obyvateľa. V medzinárodnom porovnaní sa Slovensko koncom roka 2013 umiestnilo na 38. mieste. Na jedného obyvateľa spadajú čisté finančné aktíva vo výške 4 930 eur, čím sme predbehli Bulharsko a Rumunsko.

V roku 2013 sa finančné aktíva slovenských domácností zvýšili o 4,2 %. Rast bol však výrazne nižší ako priemerná hodnota vo východoeurópskych členských krajinách EÚ. V našich domácnostiach stále dominujú predovšetkým bankové vklady. Podľa najnovšieho prieskumu skupiny Allianz tvoria až 63 % z celkovej sumy aktív. Slovensko tak patrí ku krajinám s najvyšším podielom využitia bankových vkladov vo východnej Európe. Avšak aj cenné papiere, životné poistenie a produkty penzijných fondov sa stávajú z roka na rok populárnejšie.

Z dlhodobého hľadiska sa tempo rastu aktív Slovákov javí ako sklamanie, je dokonca druhé najnižšie v Európe. Zdá sa, že naše konzervatívne investičné správanie si začína vyberať svoju daň.

Rastie majetok aj dlhy

V minulom roku okrem finančných aktív pribudli aj neželané dlhy. Ich rast bol rýchlejší ako v akomkoľvek inom období od vypuknutia krízy. Vo východoeurópskom regióne zaznamenali astronomický nárast najmä osobné dlhy. Ich miera sa v minulom roku zvýšila až o 13,2 %. Dlh Slovákov v uplynulom roku predstavoval spolu 34,2 %.

Analýza založená na globálnych triedach bohatstva priniesla rôznorodý obraz. V roku 2013 spadalo pod strednú triedu finančných aktív približne 912 miliónov ľudí. Od prelomu tisícročia sa podiel populácie, ktorá patrí do strednej triedy, zvýšil takmer na všetkých kontinentoch. Vo východnej Európe sa však strojnásobil na takmer 60 miliónov ľudí.

Rýchly rast v strednej triedy nie je úspechom pre každého. Vo vyspelých krajinách bolo takmer 65 miliónov ľudí degradovaných z vyššej do strednej triedy. Počet členov nízkej triedy bohatstva zostáva relatívne konštantný. Ide o približne 3,5 miliardy obyvateľov s finančnými aktívami nižšími ako 5 300 eur. Najvýraznejšie kontrasty medzi obyvateľmi vo vysokej a v nízkej triede sú tradične v USA. Nerovnosť je viditeľná aj v mnohých európskych krajinách. Ide najmä o Francúzsko, Švajčiarsko, Írsko a Taliansko.

Zdroj: TS ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, A.S.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow