19. január 2021. Drahomíra. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Sumy, na ktoré si Slováci cenia svoj život a zdravie, stúpli aj trojnásobne

NextFuture NextFuture NextFuture  22.4.2014 22.4.2014  

Poisťovňa Generali porovnávala trendy v životnom poistení v súčasnosti a pred desiatimi rokmi. Zo štatistík vyplýva, že za uvedené obdobie vzrástli poistné sumy pri najfrekventovanejších rizikách dvoj- až takmer štvornásobne.

Zatiaľ čo v rokoch 2002 – 2004 bola priemerná poistná suma pri najčastejšie uzatváranom poistení pre prípad smrti z akejkoľvek príčiny 4 000 €, v súčasnosti to je až 10 600 €, čo predstavuje 2,65-násobný nárast. Pri smrti úrazom ide dokonca o 3,8-násobne vyššiu sumu. Tieto riziká patrili pred desaťročím medzi najčastejšie poisťované spolu s trvalými následkami, dobou nevyhnutného liečenia úrazu a dožitím. V súčasnosti si klienti uvedomujú potrebu poistenia aj pre prípady  závažných ochorení, práceneschopnosti či invalidity. 

Pri závažných ochoreniach vzrástla za posledných desať rokov poistná suma na priemer 10 200 €, čo predstavuje dvojnásobný nárast. Pri trvalých následkoch eviduje Generali zvýšenie poistnej sumy o tretinu na cca 12 300 €. Doposiaľ najvyššiu poistnú sumu, ktorú poisťovňa eviduje v životnom poistení, si klient nastavil pri riziku smrti. Ide o tzv. klesajúcu poistnú sumu vo výške 300 000 €. Pri poistení pre prípad smrti je stále výrazný rozdiel medzi ženami a mužmi, a to až cca 3 500 €. Ženy sa poisťujú na nižšie poistné sumy ako muži aj pri iných rizikách. Súvisí to napríklad s tým, že žiadateľmi o úvery a živiteľmi rodín sú prevažne muži. Nižšie sumy pri poistení úrazov u žien zasa naznačujú, že sú opatrnejšie, úrazy ich nepostihujú tak často, a keď sa im niečo stane, menším úrazom nevenujú takú veľkú pozornosť ako muži.  

Zaujímavosťou je, že od roku 2002 sa takmer nezmenil priemerný vstupný vek klientov, dlhodobo sa pohybuje okolo 32 rokov. Vyše 40 % poistených klientov je vo veku do 30 rokov. Priemerná poistná doba sa mierne predĺžila, a to na súčasných cca 22,6 roka.

Klienti čoraz častejšie uprednostňujú rizikové poistenie ako ochranu v prípade neočakávaných udalostí, ktoré by mohli ohroziť ich rodinný rozpočet alebo schopnosť splácať úvery. Rizikové poistenie preferuje tretina klientov, pričom pred desiatimi rokmi išlo o necelých 10 %. Dlhodobo najvyhľadávanejšie je však poistenie, ktoré kryje riziká a zároveň umožňuje sporiť, resp. investovať a vytvárať tak finančnú rezervu do budúcnosti. 

Zdroj: TS GENERALI GROUP

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow