5. december 2020. Oto. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Úraz sa stane raz-dva

NextFuture NextFuture NextFuture  23.2.2016 23.2.2016  

Choroba či úraz je záležitosť, ktorá môže zmeniť život v okamihu, a na dlhý čas. Čím dlhšie nepriaznivá situácia trvá, tým ťažšie je vrátiť všetko do normálu. Ak v dôsledku toho prídete o finančný zdroj, ohrozí to váš životný štandard i plnenie dlhodobých finančných záväzkov. Preto sa oplatí byť správne poistený.

 

Poistka je niečo ako „vopred zakúpené riešenie“ pre prípad, keby sa niečo stalo. Úraz či choroba spojená so stratou príjmu môže postretnúť kohokoľvek. Uvažovali ste niekedy, ako by vám to skomplikovalo život? Ste na také niečo pripravení? Poistenie môže byť v takej situácii veľkou pomocou. Rozhodne to nie je zbytočná investícia. Ak sa vám úraz či choroba vyhne, v prípade rizikového poistenia Wariabil môžete zaplatené poistné dokonca získate späť.

Je sezóna lyžovačiek na horách, ale sneh a ľad dokážu potrápiť vodičov či chodcov aj v mestách. Stačí malá nepozornosť a môže prísť k zraneniu s dlhodobými následkami. Opatrnosť a poistná ochrana sú namieste.

Cestovné poistenie

V prípade klasických zimných športov (lyžovanie, snowboard, bežky na lyžiach, sánkovanie), ktoré vykonávate rekreačne, môžete si na zabezpečenie poistnej ochrany uzavrieť cestovné poistenie (krátkodobé alebo celoročné). Jednoducho a rýchlo aj online na stránke www.wuestenrot.sk.

Platí, že športy sa musia vykonávať na vyznačených trasách a miestach na to určených. Poistenie sa nevzťahuje na zranenia/úrazy, ku ktorým došlo pod vplyvom alkoholu, v dôsledku nerešpektovania pokynov (lyžovanie mimo vyznačených trás) či prevádzkovania nebezpečných druhov športu (odporúča sa mať dojednané rozšírené poistné krytie rizikových športov), ako aj na škodu spôsobenú niekomu úmyselne. K poisteniu liečebných nákladov si môžete dojednať aj poistenie trvalých následkov v dôsledku úrazu, ako aj poistenie zodpovednosti za škodu či poistenie právnej ochrany. Na výber máte poistenie do celého sveta, do Európy alebo do susedných štátov SR (za zvýhodnenú sadzbu; optimálne napr. pri lyžovaní v Rakúsku) a Wüstenrot poisťovňa ponúka aj možnosť samostatne dojednateľného poistenia zásahu horskej služby v SR. Súčasťou produktu je aj nonstop asistenčná služba, ktorá je zabezpečená už aj pred cestou, a zvlášť ju oceníte v zahraničí (v prípade jazykovej bariéry). Ak už máte nejaké poistenie uzavreté, preverte si, čo všetko kryje, a podľa toho sa niekedy stačí len „dopoistiť“.

Klient si môže poistnú ochranu pre seba a svoju rodinu zabezpečiť aj prostredníctvom Poistenia úrazu a zodpovednosti, prípadne prostredníctvom dojednania niektorého z kapitálových, rizikových alebo investičných produktov životného poistenia.

Úrazové a životné poistenie

Ak si klient dojedná samostatné úrazové poistenie alebo úrazové poistenie ako súčasť životného poistenia, poistná ochrana sa vzťahuje nerozdielne tak na úrazy vzniknuté v zahraničí, ako aj na úrazy vzniknuté v SR. Ďalšie možnosti úrazového poistenia sú klientom poskytnuté v produktoch Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, Kapitálové životné poistenie pre zdravie a dôchodok alebo už spomenuté Rizikové poistenie Wariabil. Uzavretím poistnej zmluvy vo Wüstenrot poisťovni môže klient získať viaceré bonusy. Napríklad zdarma poistenie pre dieťa (trvalé následky v dôsledku úrazu, denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia, denná dávka za hospitalizáciu, rehabilitačné náklady, ale napr. aj zdravotné asistenčné služby).

Investičné životné poistenie je pre každého, kto hľadá kombináciu poistenia a zhodnotenia finančných prostriedkov prostredníctvom fondov (s možnosťou vyššieho výnosu). Kapitálové životné poistenie je pre tých, ktorí hľadajú kombináciu poistenia a zhodnotenia prostriedkov s tým, že výnos je vopred známy. Ide o produkt s nízkou mierou rizika, vhodný najmä pre konzervatívnejších klientov. Rizikové poistenie Wariabil je cenovo dostupné pre každého. Poistné je možné dojednať aj na mesačnej báze, a to už od 5 €. Finančne nenáročné, no i tak poskytuje širokú poistnú ochranu. Špeciálnymi výhodami sú možnosť vrátenia časti zaplateného poistného, možnosť poistenia chirurgického zákroku či 2. lekársky názor od svetových odborníkov v prípade závažného ochorenia. Môžete ním zabezpečiť seba aj svoju rodinu.

Mnohí z nás si často poisťujú najskôr svoj majetok až potom zdravie a život. Často až v krízovej situácii si uvedomíme, že máme zodpovednosť nielen za seba, ale aj za svojich najbližších. Zvážte svoje priority a zabezpečte sa včas. Cieľom je predsa žiť nielen dlhý, ale najmä plnohodnotný život.

Zdroje : Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Foto: Shutterstock

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow