26. november 2020. Kornel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Veterán alebo len staré auto? Ako ho poistiť?

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  15.1.2015 15.1.2015  

Nie každé staré auto je veterán. To si uvedomujú aj vodiči a rovnako aj poisťovne. Zatiaľ čo mnohí si už autá nad päť rokov havarijne poistiť nedávajú, sú tu aj majitelia starších „skvostov“ na kolesách, ktorým by sa poistenie zišlo. Ich cena je nevyčísliteľná, čo si uvedomujú nielen fanúšikovia starých automobilov, ale aj samotné poisťovne.

 

Oplatí sa poistiť aj staré auto?

Tentoraz nebude reč o povinnom zmluvnom poistení. Zákon je nekompromisný, PZP musí mať automobil nový, aj veterán, ktorý vychádza na cesty len počas historických zrazov. Pri havarijnom poistení sa situácia mení a radikálne sa mení aj myslenie vodičov vzhľadom k veku auta. S vekom vozidla totiž rýchlo klesá jeho hodnota, s ktorou poisťovne pri havarijnom poistení počítajú. Pri havarijnom poistení je vhodné si premyslieť, či poistíme vozidlo na novú cenu, alebo na všeobecnú hodnotu. Nová cena vozidla v danom roku výroby je uvedená na faktúre alebo nadobúdacom doklade. Všeobecná cena vozidla – vhodná pre ojazdené MV, je cena vozidla vrátane všetkých doplnkov s prihliadnutím na amortizáciu. „Každý klient si musí zvážiť, či má význam poistiť si svoje vozidlo havarijne alebo nie. Zvažovať je potrebné aj možnosť krádeže, prípadne totálnej škody na vozidle, keď sa ocitneme v situácii, že nemáme možnosť použiť náhradné vozidlo. V tomto prípade odporúčame mať uzatvorené havarijné poistenie tak, aby poisťovňa uhradila všetky adekvátne náklady spojené s poistnou udalosťou,“ dodáva Mgr. Daniela Šulcová z Komunálnej poisťovne, a. s., Vienna Insurance Group. Konečné rozhodnutie je na majiteľovi vozidla, ale platí, že aj menšia náhrada je lepšia ako nič.  

S rokmi treba poistku prehodnotiť

Ing. Daniela Vlčková z Wüstenrot poisťovne, a. s., hovorí, že s rastúcim vekom vozidla sa poistné klientom znižuje. Nejde ale o výrazné rozdiely, keďže na nové či päťročné vozidlo sú náklady na opravu porovnateľné. Cena náhradných dielov a materiálu (blatník, svetlomet, podložky, tmel...) bude porovnateľná pri starom aj novom aute rovnako ako práca (demontáž, lakovanie, montáž...). Rozdiel v cene poistenia bude teda najmä v cene práce. Samotné auto však môže mať po šiestich rokoch len tretinovú hodnotu oproti pôvodnej kúpe. Pri totálnej škode alebo krádeži tak havarijné poistenie prakticky prestáva mať vysokú relevanciu. Za zváženie však stále stojí finančná pomoc pri servisovaní. Ako hovorí Martin Bajla, riaditeľ obchodu a marketingu z poisťovne ASTRA, nie je na škodu prísť do poisťovne a spýtať sa na prehodnotenie havarijného poistenia, prípadne si vybrať inú poisťovňu, alebo odlišný balíček poistenia ako bol aktuálny pre nové auto. Martin Bajla uvádza príklad: „Veľkú úlohu zohráva zvolený rozsah krytia. Našim klientom, ktorí majú staršie vozidlá, umožňujeme napríklad znížiť si cenu poistenia tak, že si vyberú krytie s menším limitom výšky normohodín. Je predpoklad, že nové vozidlo bude servisované v autorizovanom servise. Ten má zvyčajne vyššie hodinové sadzby za prácu ako neautorizovaný servis. Ak však klient chodí so starším vozidlom do neautorizovaného servisu, môže si vybrať poistku s limitom napríklad 20 eur na normohodinu a bude platiť menej.“ Pritom aj za znížené poistné dostane adekvátne krytie svojich nákladov.

Cena veteránov sa stanovuje problematicky

Havarijná poistka sa v poisťovni väčšinou už nedá uzavrieť pri vozidle staršom ako 12 rokov. To je hranica, ktorú ešte poisťovne vedia akceptovať. Špecifickou skupinou sú však veterány. Automobily omnoho vyššej hodnoty, ako mnohé nové vozidlá.

Ing. Imrich Polák, riaditeľ oddelenia poistenia motorových vozidiel UNIQA poisťovňa, a. s., tvrdí, že poistenie veteránov je možné a rieši sa individuálne, teda ak ide o havarijné poistenie. Takýto individuálny postup uplatňuje väčšina slovenských poisťovní. Poistenie sa šije takpovediac na mieru každého vozidla. Niektoré poisťovne veterány zo svojho poistného krytia pre prípad havárie vynímajú úplne. Pri havarijnom poistení nie je problematický len odhad ceny, ale aj servisné strediská. Judita Smatanová, špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa Union poisťovne, a. s., vysvetľuje: „Čo sa týka havarijného poistenia, hodnota historického vozidla sa určuje na základe znaleckého posudku a taktiež náklady na opravu historického vozidla nie je možné jednoznačne určiť, pretože náhradné diely nie sú bežne dostupné a takisto neexistuje sieť servisov, ktoré by sa špecializovali na opravy týchto vozidiel.“ Preto havarijné poistenie v prípade veteránov nepodlieha žiadnym tabuľkovým normám a je riešené exkluzívne s konkrétnym majiteľom vozidla.

Veterány majú výhodnejšie PZP

Dostatočne rozlíšiť staré auto od veterána môže jedine jeho oficiálna registrácia. Oplatí sa to pri povinnom zmluvnom poistení. „Pre historické vozidlá – veterány, ktoré majú preukaz historického vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA, ponúkame PZP poistenie,“ hovorí Artur Šturmankin z Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Poisťovne rešpektujú, že s veteránom sa nebude chodiť bežne na cesty a je teda znížená možnosť nehody, vďaka čomu pristupujú aj k redukcii ceny za PZP. „V prípade historického vozidla s bežným EC (druh použitia „S“) je potrebné preukázať, že ide o takéto vozidlo a to preukazom historického vozidla. Poistné PZP pre veterány je zvýhodnené, pre vozidlá s EC „H“ je ročné poistné vo výške 1/12 zo štandardného poistného a pre historické vozidlá s bežným EC je ročné poistné vo výške 1/4 štandardného poistného,“ dodáva Artur Šturmankin. Takéto podmienky uplatňujú poisťovne, ktoré poskytujú poistenie aj historických vozidiel. Čo sa však náhradných dielov týka, majiteľ musí byť na takúto investíciu pripravený. Je to skôr hobby, ako prakticky využívaný automobil, ktorý bežne opravia v servise z havarijnej poistky. 

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow