26. november 2020. Kornel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Viac ako 50 tisícová pomoc pre 400 rodín

NextFuture NextFuture NextFuture  20.5.2016 20.5.2016  

Wüstenrot poisťovňa, a.s., je už tretí rok darcom Dobrého anjela. Jej pomoc vo forme každo-mesačných príspevkov zo životného poistenia nedávno presiahla 50 000 eur.

 

Členovia predstavenstva Wüstenrot poisťovne odovzdali Ing. Ľudmile Kolesárovej, marketingovej manažérke neziskovej organizácie Dobrý anjel, symbolický šek na 50 000 €. Túto výšku dosiahla pred časom finančná pomoc poisťovne vo forme príspevkov, ktoré prerozdeľuje Dobrý anjel rodinám vo fi-nančnej núdzi z dôvodu onkologického ochorenia.

„Sme spoločnosti Wüstenrot nesmierne vďační za túto dlhodobú pomoc. Pre stabilitu systému a efektívnu pomoc rodinám, ktoré sa ocitli kvôli zákernej chorobe v núdzi, je takýto skvelý partner veľmi dôležitý. Celá suma bola do posledného centu prerozdelená rodinám chorých. Kvôli chorobe neraz končia na okraji spoločnosti, Wüstenrot poisťovňa im spolu so svojimi klientmi vracia nádej a ľudskú dôstojnosť,“  znelo úprimné poďakovanie Ľudmily Kolesárovej v mene Dobrého anjela.

„Onkologické ochorenie vo väčšine prípadov prináša aj zmenu života celej rodiny. Znamená i psychickú zaťaž pre pacienta a vyvoláva mnohé problémy, s ktorými rodina žije. Menia sa priority, zmysel života a rodina sa musí vyrovnať s finančnými problémami, ktoré často ohrozujú jej existenciu. Som veľmi rád, že takouto formou dokážeme aspoň čiastočne pomôcť postihnutým rodinám a naším klientom zároveň sprostredkujeme anjelský pocit dobrého skutku a pomoci. Verím, že spolupráca bude pokračovať ešte dlhé roky,“ hovorí Ing. Jozef Adamkov, predseda predstavenstva Wüstenrot poisťovne a Wüstenrot stavebnej sporiteľne.   

Sú to už takmer tri roky, keď Wüstenrot nadviazal spoluprácu s Dobrým anjelom a prvý krát poslal Dobrému anjelovi príspevok percentuálne stanovený z predpísaného životného poistného za daný kalendárny mesiac. Klienti tak poistným zabezpečením svojho života prispievajú aj ku skvalitneniu života iných. Ich mesačné poistné sa tým nijako nezvyšuje, celý príspevok hradí Wüstenrot poisťovňa z vlastných zdrojov. Celková suma príspevkov dosiahla už 55 145 €, ktoré pomohli viac ako 400 rodinám.

Systém pomoci Dobrého anjela je jedinečný v tom, že každý darca má pridelené Anjelské číslo a heslo k osob-nému účtu, finančný darca tak presne vie, komu pomáha. Na stránke www.dobryanjel.sk je množstvo život-ných príbehov a poďakovaní za pomoc. „Popri životnom poistení – preventívnej poistnej ochrane je to ďalší, veľmi ľudský a zároveň transparentný spôsob ako podporiť človeka, ktorého zrádza to najcennejšie – vlastné zdravie,“ dodáva Ing. Jozef Adamkov na margo spolupráce s neziskovou organizáciou Dobrý anjel.

Zdroje a foto: Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow