19. január 2021. Drahomíra. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Vláda predstavila nové dôchodky

Zuzana Kočišová Zuzana Kočišová Zuzana Kočišová  12.12.2013 12.12.2013  

Prvé dôchodky z takzvaného II. dôchodkového piliera by sa mali začať vyplácať zhruba o rok. Ministerstvo práce preto predstavilo svoju podobu. Navrhuje výrazne sprísniť možnosť vybrať si časť úspor mimo pravidelnej penzie, menia sa aj podmienky dedenia a vyplácania pozostalostných dôchodkov. Konečná podoba nových penzií bude jasná do júla budúceho roka, odkedy má navrhovaná legislatíva definitívne platiť.

 

Premiér Robert Fico už počas riadenia svojho prvého kabinetu dal jasne najavo, že II. dôchodkovému pilieru a celkovo dôchodkovej reforme z roku 2005 nie je veľmi pozitívne naladený. V tomto duchu sa nesú aj navrhované zmeny nových penzií, ktoré ministerstvo práce predstavilo cez novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Novelou sa majú riadiť prvé penzie vyplácané zo starobného dôchodkového sporenia od januára 2015. Vtedy uplynie 10 rokov od spustenia reformy. Práve podmienka minimálne desaťročného sporenia v súkromných spoločnostiach bola doteraz jednou z požiadaviek pre nárokovanie si penzie z II. piliera. Tá má novelou padnúť a jedinou podmienkou výplaty starobného dôchodku sa má stať „dovŕšenie dôchodkového veku podľa zákona o sociálnom poistení“.

Znásobenie minima

To však zďaleka nie je jedinou výraznou zmenou. Podľa nastavenia reformy platiacej od jej spustenia si mohli zapojení ľudia vybrať časť úspor inak ako formou doživotného dôchodku, ak ich penzia z II. piliera dosahovala aspoň 1,2-násobok životného minima. Aktuálne ide o sumu 240 eur. Komu teda po odrátaní doživotnej renty (aspoň 240 eur) ostalo na účte viac peňazí, mohol si ich vybrať naraz a minúť podľa vlastnej vôle – ide o takzvaný programový výber, alebo si ich nechať vyplácať obmedzenú dobu navyše k doživotnej penzii. Vtedy je to dočasný dôchodok.

Pre porovnanie, priemerný starobný dôchodok na konci októbra podľa štatistík Sociálnej poisťovne dosahoval 390 eur.

Toto sa výrazne sprísňuje. Ministerstvo práce navrhuje dvihnúť hranicu pre minimálny doživotný dôchodok na 4-násobok životného minima, čo predstavuje aktuálne približne 800 eur. V prípade, že by penzia z prvého (Sociálna poisťovňa) a druhého piliera presahovala danú sumu, mohol by sporiteľ žiadať o vyplatenie časti úspor mimo pravidelného dôchodku.

„Prioritou predkladateľa v oblasti starobného dôchodkového sporenia je, aby bol sporiteľ zabezpečený dôchodkovým príjmom doživotne,“ odôvodňuje sprísnenie svojvoľného míňania úspor ministerstvo.

Pozostalí

Na dočasný či programový dôchodok budú mať nárok tiež ľudia s veľmi nízkymi úsporami. Tým životné poisťovne, ktoré jediné majú doživotné penzie z II. piliera vyplácať, nedajú zrejme žiadnu ponuku produktu a toto bude pre nich jediná možnosť, ako sa k svojim úsporám dostať. Pritom okrem účelu použitia úspor – doplnkový časovo obmedzený dôchodok či svojvoľné míňanie, sa obe formy penzií líšia ešte v jednej oblasti, v dedení. Zatiaľ čo nevyčerpaná časť doplnkového dôchodku po smrti sporiteľa pripadne poisťovni, nevyčerpaný programový výber je predmetom dedenia pre pozostalých.

Na nich myslelo ministerstvo tiež cez samotné pozostalostné dôchodky. Ich podobu oproti súčasne platnému stavu dosť zmenilo. Už pri výbere dôchodku z II. piliera musí sporiteľ na túto možnosť pri zmluve s poisťovňou myslieť. Na pozostalostnú penziu majú mať pritom vdovy, vdovci a deti nárok najviac dva roky.

Navrhované penzie z II. piliera

 • vyplácať ich budú môcť len tunajšie a zahraničné poisťovne s licenciou pre životné poistenie s povolením pre pôsobenie v SR
 • Sociálna poisťovňa má zriadiť a spravovať centrálny elektronický ponukový systém, cez ktorý si majú sporitelia vyberať penzie z II. piliera
 • jedinou podmienkou pre vyplácanie starobného dôchodku bude dovŕšenie dôchodkového veku
 • podmienkou pre vyplácanie predčasného starobného dôchodku bude priznanie rovnakého nároku v I. pilieri (Sociálna poisťovňa)
 • dočasný dôchodok si z II. piliera môže nechať vyplácať sporiteľ, ktorý poberá zo Sociálnej poisťovne nejakú formu penzie najmenej vo výške 4-násobku životného minima (aktuálne 792,36 eur), prípadne túto sumu poberá vrátane doživotnej penzie z II. piliera
 • dočasný dôchodok bude možné poberať buď v dohodnutej mesačnej výške do vyčerpania sumy, alebo počas dohodnutej doby, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 rokov
 • dočasný dôchodok a programový výber (jednorazový výber peňazí) budú môcť využiť aj sporitelia s minimom nasporených peňazí, ktorým nevyjde v II. pilieri na doživotnú penziu
 • ak má sporiteľ dostatok peňazí, môže si popri doživotnej penzii zvoliť aj programový výber – teda výber peňazí „na ruku“, táto suma je dediteľná
 • vdove alebo vdovcovi sa vypláca dôchodok po manželovi/manželke, len ak je v zmluve o poistení dôchodku dohodnuté vyplácanie vdovského/vdoveckého dôchodku
 • rovnako už v zmluve musí byť ustanovené aj vyplácanie sirotských dôchodkov
 • po poberateľovi dôchodku programovým výberom alebo dočasného dôchodku sa pozostalostné dôchodky nevyplácajú
 • suma vdovského/vdoveckého dôchodku sa upravuje z pôvodných 60% na 100 %
 • vyplácať sa bude rok alebo dva, podľa zmluvy s poisťovňou
 • ak je v zmluve dohodnuté, nárok na pozostalostné dôchodky majú aj všetky deti (aj osvojené) zosnulého sporiteľa bez ohľadu na svoj vek a ekonomickú situáciu
 • navrhuje sa účinnosť novely od 1. júla 2014

Zdroj: Novela z. o starobnom dôchodkovom sporení

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow