16. január 2021. Kristína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

VÚB banka a poisťovňa Generali prehĺbili spoluprácu

NextFuture NextFuture NextFuture  22.3.2016 22.3.2016  

Poisťovňa Generali a VÚB banka potvrdili ďalšiu etapu spolupráce. Pre klienta to znamená zvýhodnenie a zjednodušenie vybavovania bankových a poistných záležitostí na jednom mieste.

 

V Bratislave stretli vrcholní predstavitelia VÚB banky a poisťovni Generali za účelom podpísania zmluvy o strategickej spolupráci. Nové formy spolupráce pomôžu klientovi uľahčiť vybavovanie v súvislosti s poistením a bankovými službami.

„Možnosť vybaviť všetko na jednom mieste uľahčuje ľuďom život – toto je kľúčová myšlienka bankopoistenia a tiež dôvod, prečo sme zintenzívnili našu spoluprácu s VÚB bankou. Podpis strategickej zmluvy s VÚB nám dáva možnosť rozvíjať produktové portfólio pre klientov VÚB na jednej strane a zároveň dáva našim obchodníkom možnosť ponúkať bankové riešenia klientom Generali,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Generali Roman Juráš.

Bankopoistenie prináša ovocie aj pre VÚB banku v súvislosti s väčšou orientáciou na potreby klienta. „Dnes už ľudia očakávajú, že v banke vybavia všetko potrebné. Takmer každý druhý klient, ktorý čerpá hypotéku, si ju u nás aj poistí pre prípad neschopnosti splácať úver. Pri spotrebných úveroch platí, že dvaja ľudia z troch sa poistia voči nepredvídateľným udalostiam počas splácania úveru. Spojenie s Generali je preto logické a výhodné aj pre klienta, ktorý tak získa jednoduché a transparentné poistné podmienky spolu s najvýhodnejšou cenou,” hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚB banky Alexander Resch. Ako dodal, momentálne má banka v portfóliu bankopoistenia asi 1,7 milióna klientov.

Podľa informácii poisťovne Generali,  v krajinách, v ktorých pôsobí skupina Generali, tvoria poisťovacie zmluvy uzavreté v bankách takmer jednu tretinu z ich celkového počtu.

„V niektorých západoeurópskych krajinách klienti vybavia v bankách až 80 percent všetkých životných poistení. V prípade neživotného poistenia predstavuje tento podiel 10 percent a neustále rastie,“ uvádza poisťovňa v tlačovej správe.

Predstavitelia VÚB banky zdôrazňovali myšlienku, že na Slovensku klienti nemusia chodiť z banky do poisťovne a naopak.  Klienti VÚB banky a poisťovne Generali majú výhodu v aj v servise i rozšírení ponúk. od 1. Marca naši finančný agenti môžu klienta informovať o hypotékach a zároveň im ich aj predávať,“ povedal Juráš. Generali poskytla VÚB banke i špeciálnu online kaľkulačku kde si môžu za niekoľko okamihov vypočítať výšku ceny pripoistenia k bankovej službe.

Na pobočkách VÚB banky dnes okrem životného poistenia a klasických bankopoistných produktov k úverom a kartám, môžu uzavrieť cestovné poistenie či povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel.

„Ťažiskovým produktom je životné poistenie LaVita a špeciálne životné poistenie pre afluentných klientov La VitaExclusive, ktorébanka ponúka ako jediná na Slovensku. Tohtoročný očakávaný nárast v segmenteživotného poistenia počíta so zvýšením predaja o 44 percent,“ uviedla poisťovňa.

Recipročne Generali rozširuje predaj finančných produktov o úverové produkty VÚB banky. „Skúsenosti poisťovne Generali hovoria o tom, že vďaka spolupráci s VÚB klienti poisťovne uzatvoria v banke už každú tretiu poistnú zmluvu v oblasti životného poistenia,“ informuje poisťovňa.

Zdroje : Generali

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow