19. október 2020. Kristián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Výtlky na cestách ubudli, hrozbou je aj naďalej zver

NextFuture NextFuture NextFuture  11.4.2014 11.4.2014  

Minuloročná zima nebola pre motoristov priaznivá. Následkom niekoľkomesačných mrazov a sneženia pripomínali mnohokrát naše cesty skôr slalom medzi výtlkmi. Spoločnosť Allianz – SP evidovala v minulom roku 2703 poistných udalostí spôsobených nerovnosťami na cestách. Celková výška spôsobenej škody bola takmer 2 milióny eur, čo bolo niekoľkonásobne vyššie číslo ako v predchádzajúcich rokoch.

V porovnaní s minulým rokom klesli tohtoročné škody spôsobené výtlkmi o takmer 85 percent. V mesiaci marec 2013 bolo takýchto poistných udalostí 427, pričom v marci tohto roka počet udalostí klesol na 72.

Napriek rapídnemu poklesu škôd spôsobených nerovnosťami na vozovke, si však aj počas tohtoročnej jari treba dávať veľký pozor. Mierna zima a teplé počasie spôsobili na našich cestách zvýšený výskyt lesnej a poľnej zveri. Len v marci 2014 mala spoločnosť Allianz – SP nahlásených až 162 poistných udalostí zapríčinených stretom so zverou.

Aby sa vodiči vyhli kolízii s migrujúcou zverou, mali by zvýšiť opatrnosť najmä v úsekoch:

  • cez lesy a lesné porasty,
  • pri poliach a výsadbách,
  • označených značkami A17 – zvieratá a A18 – zver,
  • v okolí riek a vodných tokov.

Pravidlá cestnej premávky hovoria, že pri zníženej viditeľnosti by mali vodiči sledovať nielen cestu pred sebou, ale aj jej bezprostredné okolie. Mali by tiež znížiť rýchlosť, aby boli schopní vozidlo zastaviť na vzdialenosť, na ktorú majú rozhľad. A to nielen na jar, ale po celý rok. Každú nehodu so zverou sú vodiči povinní oznámiť policajtom.

Zdroj: TS Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow