5. december 2020. Oto. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Wüstenrot pokračuje v raste

NextFuture NextFuture NextFuture  19.5.2014 19.5.2014  

Obchodné výsledky Wüstenrot stavebnej sporiteľne za prvý štvrťrok 2014 potvrdzujú spoľahlivosť a stály záujem klientov o stavebné sporenie ako formu zhodnotenia úspor a osvedčený zdroj financovania bývania bez rizika. Výsledky dosiahnuté za prvé tri mesiace prekonali produkčné dáta za rovnaké obdobie minulého roka, ktorý bol pre Wüstenrot veľmi úspešný. Za obdobie január – marec 2014 uzatvorila Wüstenrot stavebná sporiteľňa 11 594 nových sporivých obchodov v celkovej výške cieľových súm 70 mil. eur. Medziročne to znamená nárast o 1,6 % v počte a súčasne o 25,8 % v cieľových sumách. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli aj vklady klientov (o 19,5 %) na 35,7 mil. eur za prvé tri mesiace tohto roka.

Ešte výraznejší rast zaznamenala Wüstenrot stavebná sporiteľňa v úverovej oblasti. V prvom štvrťroku 2014 poskytla klientom o 28,6 % viac úverov v celkovej sume vyššej o 42,7 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. „V silnom konkurenčnom prostredí sme klientov presvedčili o kvalite a serióznosti našej úverovej ponuky nielen výhodnými úrokovými sadzbami, ale tiež dlhodobou garanciou podmienok, ktoré poskytujeme,“ objasnil Ing. Adamkov, predseda predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne a Wüstenrot poisťovne.

Finančné prostriedky vyplatené v období január – marec 2014 dosiahli 45,6 mil. eur (medziročne +67,4 %).

Wüstenrot poisťovňa eviduje ku koncu marca 2014 predpísané poistné (životné a neživotné spolu) vo výške 15,85 mil. eur, čo predstavuje v medziročnom porovnaní nárast takmer o 4 %. Dlhodobo sa na úspešnom vývoji v tomto ukazovateli podieľajú produkty životného poistenia, predovšetkým Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, ktoré je silnou stránkou Wüstenrot poisťovne. Predpísané poistné v životnom poistení medziročne vzrástlo o 4,4 %. Úspešné výsledky však poisťovňa konštatovala aj v oblasti neživotného poistenia. Nová produkcia v oblasti neživotného poistenia znamenala medziročný nárast o 6,3 %. Nižšia škodovosť v neživotnom poistení za prvé tri mesiace tohto roka a zefektívňovanie procesov v uplynulom období mali priaznivý vplyv na výsledok hospodárenia, ktorý bol medziročne podstatne vyšší.

Výška technických rezerv dosiahla v tomto roku ku koncu prvého štvrťroka 111, 4 mil. eur, čo predstavuje medziročne nárast o 7,76 %. Hospodársky výsledok spoločnosti stúpol medziročne trojnásobne, k 31.3.2014 dosiahol 1,245 mil. eur po zdanení.

 

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow