24. október 2020. Kvetoslava. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Wüstenrot profituje, stavebná sporiteľna aj poisťovňa

NextFuture NextFuture NextFuture  28.10.2014 28.10.2014  

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. zrekapitulovali výsledky dosiahnuté za trištvrte roka 2014, pozitívne produkčné čísla očakávajú aj v závere roka.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. zhodnotila výsledky dosiahnuté za ¾ roka 2014. V stavebnom sporení eviduje 28 588 nových obchodov v celkovej cieľovej sume 180,2 mil. eur. V počte nových sporivých zmlúv aj v objeme cieľových súm to medziročne predstavuje nárast o viac ako 9 %. Vklady klientov na všetkých zmluvách presiahli 67,7 mil. eur a medziročne stúpli o 7,6 %. Úspešne sa vyvíjali aj úverové obchody, keď počet nových poskytnutých stavebných úverov a medziúverov bol 2 544 (+3,5 %) v celkovej výške cieľových súm 56,7 mil. eur (+15,7 % v porovnaní s minulým rokom). Wüstenrot stavebná sporiteľňa vyplatila klientom finančné prostriedky v celkovej výške takmer 112 mil. eur, čo je o 32 % viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. „Z  obchodných výsledkov dosiahnutých za uplynulých 9 mesiacov je zrejmé, že klienti využívajú dostupné finančné zdroje, aj vďaka rekordne nízkym úrokovým sadzbám  úverov na bývanie, a riešenie bytovej otázky patrí k ich prioritám. Pozitívne hodnotíme aj dosiahnutý zisk, ktorý je po zdanení vo výške 637 tisíc eur, teda o 6 %  vyšší ako v rovnakom období minulého roka “, konštatoval Ing. Jozef Adamkov, predseda predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s. a Wüstenrot poisťovne, a.s. Aktuálna produktová ponuka vytvára predpoklad, že spoločnosť si udrží doterajší rastový trend aj v poslednom štvrťroku 2014.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., január – september 2014

  •  28,6 tisíc zmlúv o stavebnom sporení v celkovej sume viac ako 180 miliónov eur (medziročne +9,5 %)
  •  viac ako 2,5 tisíca poskytnutých úverov v celkovej výške cieľových súm takmer 57 miliónov eur (+15,7 %)
  •  vklady klientov sa blížia k 68 miliónom eur (+7,6 %)
  •  vyplatených bolo klientom takmer 112 miliónov eur (+32 %)
  • spoločnosť vykázala zisk po zdanení vo výške 637 tisíc eur (+ 6 %)

Wüstenrot poisťovňa, a.s. eviduje ku koncu septembra 2014 predpísané poistné, životné a neživotné spolu (brutto), vo výške 45,3 mil. eur. Produkty životného poistenia sa na celkovom predpise podieľajú sumou 28,5 mil. eur (+2 %) a produkty neživotného poistenia sumou 16,8 mil. eur (-2,3 %). Počet poistných udalostí, v rámci životného i neživotného poistenia, bol na úrovni minulého roka, cca 18 tisíc. Spoločnosť dosiahla k 30.9.2014 veľmi dobrý hospodársky výsledok, okrem iného aj vďaka nižšej škodovosti v neživotnom poistení a ďalším procesno-produktovým zmenám, ku ktorým poisťovňa pristúpila. Podieľali sa na náraste zisku, ktorý je po zdanení aktuálne na úrovni 3,87 mil. eur, teda o 134 % vyšší ako pred rokom. Výška technických rezerv medziročne vzrástla o 8,8 %, keď dosiahla 116 mil. eur.

Wüstenrot poisťovňa, a.s., január – september 2014

  •  predpísané poistné, životné a neživotné spolu (brutto) presiahlo 45 miliónov eur (+0,3 %)

  • výška technických rezerv spolu (brutto) stúpla na 116 mil. eur (+8,8 %)

  •  zisk spoločnosti dosiahol cca 3,9 mil. eur (+134 %)

Zdroj: TS Wüstenrot

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow