19. október 2020. Kristián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Wüstenrot v 1.Q 2017 produkčne úspešný najmä v úveroch a neživotnom poistení

 14.6.2017 14.6.2017  

Obchodné výsledky Wüstenrot stavebnej sporiteľne a Wüstenrot poisťovne dosiahnuté v prvom štvrťroku 2017 znamenali medziročný rast vo väčšine hlavných ukazovateľov.

 

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., poskytla klientom za prvé 3 mesiace tohto roka stavebné úvery a medziúvery už v celkovej výške cieľových súm 33,4 mil. eur, čo predstavuje viac ako dvojnásobok (+106,6 %) v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Hlavný podiel na takomto úspešnom výsledku mala nová ponuka akciových medziúverov určených na celkové financovanie aj na dofinancovanie bývania. Klientom vyplatené finančné prostriedky ku koncu marca 2017 tak dosiahli 58,1 mil. eur, medziročne o 29,9 % viac. Zároveň si v období január – marec 2017 klienti uzavreli nové zmluvy o stavebnom sporení v celkovej výške cieľových súm 90,5 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast viac ako o tretinu (+35,3 %).

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., január – marec 2017

  • Nové sporivé zmluvy uzavreté v objeme cieľových súm 90,5 milióna eur (+35 %)
  • úvery na bývanie poskytnuté v objeme cieľových súm viac ako 33 miliónov eur (+107 %)
  • klientom bolo vyplatených 58 miliónov eur (+30 %)
  • hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením 305 tisíc eur (+8 %)

Wüstenrot poisťovňa, a.s., ukončila prvý štvrťrok 2017 s predpísaným poistným spolu (životné a neživotné poistenie brutto) vo výške 15,5 mil. eur. Nová produkcia poisťovne medziročne vzrástla o 10,6 %, pričom výraznejšou mierou sa na tomto výsledku podieľala produkcia v oblasti neživotného poistenia, ktorého vybrané produkty sú klientom dostupné aj online. Medziročne však stúpol aj počet poistných udalostí (+7 %) a náklady na poistné plnenia (+21,5 %), v oboch ukazovateľoch taktiež s prevahou v rámci neživotného poistenia. Hospodársky výsledok spoločnosti je ku koncu prvého štvrťroka na úrovni 1,8 mil. eur a v medziročnom porovnaní je tak nižší o necelých 27 %. Výška technických rezerv vzrástla ku koncu marca 2017 na 138 mil. eur.

Wüstenrot poisťovňa, a.s., január – marec 2017

  • nová produkcia (ŽP a NŽP spolu) presiahla 3,5 milióna eur (+11 %)
  • predpísané poistné, životné a neživotné spolu (brutto) dosiahlo takmer 15,5 milióna eur
  • výška technických rezerv spolu (brutto) stúpla na 138 miliónov eur
  • hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením 1,8 milióna eur (-27 %)

„Výsledky dosiahnuté v prvom štvrťroku 2017 predstavujú pomerne vysoko nasadenú latku, ktorú však máme ambíciu v ďalších kvartáloch ešte prekonať aj napriek povinnému 8%-nému odvodu z prijatého poistného v neživotnom poistení, ktorý znamená citeľný zásah do profitability spoločnosti“, povedal Ing. Jozef Adamkov, predseda predstavenstva Wüstenrot poisťovne a Wüstenrot stavebnej sporiteľne.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow