26. november 2020. Kornel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Život je taký dobrý, akým si ho urobíme

Jana Ondrejka Jana Ondrejka Jana Ondrejka  16.1.2013 16.1.2013  

Pán Zack R. Abounassar pracuje v odbore financií a poisťovníctva už od veľmi mladého veku. Patrí k úspešným ľuďom, ktorí začínali „len“ s veľkými ambíciami, ale nikdy sa nevzdali. Prácu v našej malej krajine prijal ako výzvu a vysporiadal sa s ňou skutočne príkladne. Svoje zamestnanie berie ako svoje poslanie, čo možno pokladať súčasne aj za jeho recept na úspech. Prinášame vám rozhovor s pánom Zackom R. Abounassarom, ktorý v súčasnosti pôsobí ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti MetLife Amslico.

 

Spomínate si na svoju prvú skúsenosť so životným poistením? Vedeli by ste nám priblížiť vaše začiatky? Pracoval v odbore poisťovníctva aj niekto z Vašej rodiny?

V poisťovníctve som začal pracovať už po skončení strednej školy, ešte pred nástupom na univerzitu. Veľký vplyv mal na mňa môj otec, ktorý taktiež pracoval v tejto oblasti a teda životné poistenie bolo u nás častou témou, dokonca aj cez víkendy. Rovnako v poisťovníctve pôsobil aj môj strýko. Moje prvé tri mesiace boli veľmi náročné, keďže som nepredal ani 1 poistku. Keď som predal svoje prvé poistenie, zažil som ten najlepší pocit.

 


„Výzvy, ktorým iní nedôverovali, som mal vždy rád.“


 

Čo Vás viedlo k rozhodnutiu presťahovať sa z Ameriky do Európy a začať podnikať na Slovensku?

Spoločnosť AIG začínala svoju činnosť v roku 1992 v bývalom Česko-Slovensku. Po jeho rozdelení bol záujem vytvoriť zastúpenie aj na Slovensku, avšak pôvodný plán bol otvoriť len malú kanceláriu. V tom čase sa to javilo ako postačujúce, nakoľko je Slovensko jednou z najmenších krajín v strednej Európe. Ja som to však vnímal ako výzvu a výzvy, ktorým iní nedôverovali, som mal vždy rád. Veril som, že to je obrovská príležitosť prekonať očakávania ostatných. Slovensko je síce malá krajina, ale dopyt a potreba je tu väčšia, ako v iných rozvíjajúcich sa ekonomikách.

Pamätáte si na svoje prvé dojmy zo Slovenska? Aké boli Vaše prvé kroky a zásadné rozhodnutia následne po príchode?

Keďže som istý čas trávil na Floride a v Karibiku, po príchode na Slovensko som hľadal „slovenské more“. Potom som si uvedomil, že tu more nie je. Objavil som však niečo iné, čo ma uchvátilo - Tatry. Prvé, čo som si všimol na tunajších ľuďoch bola horlivosť, chuť pracovať a zlepšovať sa. Chceli mi dokázať, že nie sú o nič horší, ako Česi. Bolo to ideálne a presne to zapadalo do môjho plánu, keďže som chcel dosiahnuť to, aby Slovensko patrilo medzi tých najlepších. Veril som, že je to dané postojom ľudí a ich potrebou rozhodnúť o svojom vlastnom osude.

Prvú vec, ktorú som chcel urobiť ihneď po príchode na Slovensko, bolo stretávať ľudí. Chcel som spoznať, podľa možnosti čo najviac ľudí a rozprávať sa s každým, kto bol ochotný so mnou hovoriť po anglicky, lámanou slovenčinou, prípadne aj znakovou rečou a podobne. Chcel som sa stretnúť so zaujímavými ľuďmi a povedať im, o veľmi zaujímavej príležitosti pracovať pre spoločnosť Amslico. Dôvod bol jednoduchý. Prvý krok k úspechu, je podľa môjho názoru, vybudovať najlepší tím, ktorý vám pomôže byť jednotkou na trhu. Naše súčasné úspechy pripisujem najmä kvalitnému tímu, ktorý pracuje pre MetLife Amslico. Verím, že máme ten najlepší tím a tých najlepších partnerov na Slovensku.

Vedeli by ste s odstupom času zhodnotiť, aké bolo presťahovať sa do neznámej krajiny a založiť v súčasnosti najväčšiu a najznámejšiu poisťovňu na Slovensku?

Mám tú česť pracovať na Slovensku od roku 1995, moje pôsobenie teda začalo len pár rokov po rozdelení Česko-Slovenska. Ekonomický a hospodársky vývoj na Slovensku za posledných 16 rokov zaznamenal obrovský nárast. Slovensko vstúpilo do NATO, Európskej Únie, Schengenu a prijalo spoločnú európsku menu. Keď sme začínali, mali sme jasnú stratégiu, poskytnúť ľuďom nástroje, ktoré pomôžu zlepšiť ich finančné plánovanie. Naša misia bola založená na fakte, že 9 z 10 ľudí, ktorí odchádzali do dôchodku, boli odkázaní len na štát. Dnes už omnoho viac ľudí urobilo prvý krok smerom k finančnej istote, ale na druhej strane je tu zase nárast pôžičiek, zadlženie rodín formou úverov, lízingu áut, kreditných kariet, čo vytvára väčšiu potrebu pre finančné zabezpečenie, ako kedykoľvek predtým. Chceme to zmeniť a sme v tomto smere veľmi optimistickí. S pribúdajúcim časom, je viditeľné, že uvedomelosť ľudí v oblasti finančného plánovania stúpa. Čo je pochopiteľné, len k ich prospechu.

 


„Prvý krok k úspechu, je podľa môjho názoru vybudovať ten najlepší tím, ktorý vám pomôže byť jednotkou na trhu.“


 

Vedeli by ste porovnať mentalitu a prístup Slovákov (prípadne Európanov) a Američanov vo vzťahu k poisteniu, ale aj k iným finančným produktom? Prípadne aj porovnať celkovú úroveň informovanosti alebo niečo ako „finančné IQ“?

Všetci sme rovnakí - Američania, Japonci alebo Slováci. Správame sa rovnako a všetci potrebujeme to isté – zlepšiť svoj život a podporovať našich najbližších. Niektoré veci si dokážeme zariadiť sami s inými potrebujeme pomôcť. Cítime bolesť, keď nás niečo zraní. Ak sme smädní, hladní alebo unavení cítime to a prejavuje sa to na našom tele. Finančné plánovanie nie je fyziologická záležitosť. Žiadne príznaky nám nenapovedia, že niečo nie je v poriadku. Jedného dňa sa zobudíme, a čas, ktorý sme mohli využiť vo svoj prospech, jednoducho uplynie. Práve preto potrebujeme ľudí, ktorí nám zaklopú na dvere a vysvetlia veci, ktoré si sami často nedokážeme uvedomiť. Musíme v tomto zmysle pomáhať ľuďom. To je naša misia.

Ako vidíte budúcnosť životného poistenia?

Životné poistenie existuje už viac ako 100 rokov. V súčasnosti je o poistenie väčší záujem, ako kedykoľvek predtým. Je základom finančnej istoty pre rodiny. Je to niečo, čo technológia nemôže vyriešiť, ani nahradiť. Napomáha rodinám pri strate ich domovov, pomáha deťom pri ukončení štúdia, prináša nádej pre vdovy a siroty v čase potreby. Životné poistenie prináša budúcnosť, keď všetci rozmýšľajú o minulosti. Nikdy nemôžete mať dostatok finančného zabezpečenia, pretože každý z nás má isté plány do budúcnosti. So založením rodiny a príchodom detí sa naše plány často menia. Všetci poznáme dátum začiatku svojho života, avšak nepoznáme dátum jeho konca.

Ako vnímate súčasný finančný trh? Jeho zmeny spôsobené následkami finančnej krízy a pod.?

Ekonomická kríza nám len pripomenula, aké sú základné princípy ekonomiky bez ohľadu na to, či sa to týka rodiny, jednotlivca alebo spoločnosti. Ak dlhodobo míňame viac, ako zarábame, skôr či neskôr sa ocitneme v problémoch. Kríza nás mala naučiť jednej základnej veci, k disciplíne. Teda utrácať menej než dokážeme zarobiť. Samozrejme, byť partnerom MetLife Amslico – globálneho lídra v oblasti poisťovníctva – je v meniacom sa prostredí významné. V takomto období klienti a sprostredkovatelia hľadajú istoty, ktoré vedia mať pod vlastnou kontrolou. My im tieto istoty v rámci produktov, sprostredkovaných našimi partnermi ponúkame. To, že klient získava kontrolu nad vlastným zabezpečením a nie je závislý na tom, ako sa bude vyvíjať štátny dôchodok či iné veci, na ktoré nemá dosah, mu dáva určitú silu.

 


„Kríza nás mala naučiť jednej základnej veci , k disciplíne. Teda utrácať menej než dokážeme zarobiť.“


 

Z pohľadu klienta je ťažké povedať, čo prinesie budúcnosť. Avšak, mali by sme sa toho už prestať obávať a zamerať sa na to, čo môžeme a nemôžeme ovplyvniť. Rozhodujúca totiž je viera každého z nás v to, že sme silnejší, ako naše prostredie. Poznám mnoho ľudí, ktorí hovoria: „Ja chcem zarábať veľa peňazí, pretože v čase krízy som toľko zarábať nemohol.“ Ľudia nechápu, v čom sa ukrýva tajomstvo. Mnohí z nich zarábajú veľa, ale míňajú ešte viac. Ale len ten človek, ktorý dokáže sporiť je finančne silný a má obrovskú výhodu voči ostatným. Nikdy nevieme, čo nám život prinesie. Môžeme sa ocitnúť vo vojne, stať sa sirotami, alebo stratiť všetky peniaze. Najdôležitejšia je ale naša reakcia – ako zareagujete na veci, ktoré sa vám stanú. To je sila, ktorú máme v rukách. Ak dokážeme reagovať správne, nič nás nemôže ovplyvniť.

Z profesionálneho pohľadu sa trhy stále menia, ale našou výhodou v MetLife Amslico sú čestnosť a integrita, čo znamená, že sme transparentní a s našimi partnermi a klientmi jednáme čestne a otvorene. Zákazník je stredom záujmu všetkého, čo v MetLife robíme.

Sú určité trendy, ktoré nedokážeme ignorovať. Niektorí očakávajú, že trh v rámci finančného sprostredkovania a poistenia bude v najbližších rokoch rásť v celej strednej Európe. Tiež sa očakáva, že každý z nás bude žiť dlhšie, teda sa môže predlžovať aj vek, ktorý strávime na dôchodku. Nikto z nás nevie, ako dlho bude potrebovať zdroje na jeho financovanie. Trend sa posúva len od obyčajného budovania úspor k plánovaniu celoživotného príjmu. To očakávame a v tomto zmysle budeme reagovať na demografický, ekonomický a sociologický vývoj, ktorý nás čaká.

Na záver by som si dovolila jednu súkromnú otázku. Ako sa Vám páči Slovensko ako krajina? Považujete život na Slovensku za jednoduchý?

Slovensko je krásna krajina s nádhernými ľuďmi. Nehovorím to len zo zdvorilosti, môžem to jednoducho dokázať – oženil som sa so Slovenkou a máme spolu 3 skvelé deti. Som zamestnaný v tom najlepšom biznise a pracujem s najlepšími partnermi. Počas 16. rokov môjho pôsobenia na Slovensku som mal tú česť stretnúť veľa ľudí, ktorí ma v mnohom inšpirovali. Ľudia, ktorí začínali od nuly a na začiatku mali len veľké ambície. Budovali svoju kariéru krok za krokom, klient po klientovi. Ale nikdy sa nevzdávali. Sú jednoducho silnejšími, ako ich okolie. Slovensko, ako krajina má obrovský potenciál, aby bola aj naďalej „tigrom“ strednej Európy. Život je taký jednoduchý, ako si ho zariadime. Život je taký dobrý, akým si ho urobíme.

Ďakujeme za rozhovor.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow