26. november 2020. Kornel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Životná poistka musí odrážať individuálne potreby

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  11.1.2016 11.1.2016  

Univerzálne poistenie jednoducho neexistuje. Ak má poistka dostatočne efektívne plniť svoj účel, musí byť správne nastavená na základe individuálnych potrieb klienta. Platí to pre každý poistný produkt, životné poistky nie sú výnimkou.

 

Klient vždy hľadá rozumný kompromis medzi výškou poistného a adekvátnym poistným krytím. Aby bolo možné životné poistenie správne nastaviť, klient poisťovne musí mať jasno v tom, čo od svojej poistky očakáva. Je dôležité vybrať si v rámci poistného produktu také krytie rizík, ktoré čo najpresnejšie kopíruje reálnu situáciu klienta. Ak je klientom napríklad človek, ktorý má dostatočné pasívne príjmy a rozhodol sa nepracovať, nebude v rámci svojej poistnej zmluvy žiadať krytie rizík spojených s výpadkom príjmu. Svoju pozornosť bude vo výraznejšej miere sústreďovať na krytie prípadných liečebných nákladov.

Naopak, ak príjmy klienta poisťovne závisia výlučne od pracovného výkonu, napríklad v prípade niektorých živnostníkov, vtedy je dobré mať poistenie nastavené tak, že bude nahrádzať dlhodobé, ale aj krátkodobé výpadky príjmov a taktiež liečebné náklady. Poistenie výpadkov krátkodobých príjmov je menej akútne v prípade, že si klient udržiava finančnú rezervu, ktorá je vo výške niekoľkých mesačných príjmov. Výber poistných rizík ovplyvňuje napríklad aj to, či má klient veľkú rodinu a stará sa o nezaopatrené deti. Rozhoduje aj finančná situácia partnera.

Okrem poistných rizík je dôležité nastaviť aj poistné sumy. Ide teda o to, koľko má poisťovňa vyplatiť v prípade, že nastane poistná udalosť. V mnohých aspektoch sa úvaha o výške poistnej sumy podobá rozhodovaniu o poistných rizikách. Tiež napríklad záleží na tom, ako do rozpočtu prispieva partner, alebo to, či je potrebné starať sa o deti. Ak je totiž potrebné poistiť si príjem, rovnako dôležité je aj rozhodnutie o tom, v akej výške ho má poisťovňa nahrádzať. Pri rozhodovaní o poistnej sume je opäť potrebné zvážiť výšku úspor, ďalšie príjmy, ale aj výšku nevyhnutných nákladov na zabezpečenie fungovania domácnosti.

Pomyselným ďalším krokom je výber poisťovne. V každom prípade sa so svojimi požiadavkami na poistenie oplatí osloviť viacero poisťovacích spoločností. Takýto prieskum trhu totiž umožní vybrať si najvýhodnejšiu ponuku. Okrem ceny výšky poistného rozhodujú napríklad stanovené zmluvné výluky a ďalšie služby.

Ľudia, ktorí sa rozhodnú pre životné poistenie, musia akceptovať to, že poistka sa nedá v štandardizovanej podobe vybrať z katalógu. Je absolútne nevyhnutné správne stanoviť individuálne požiadavky a hľadať taký produkt, ktorý bude zásadné okolnosti spĺňať. Pravdepodobne však bude platiť, že čím je poistenie komplexnejšie, tým vyššie bude poistné.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow