26. november 2020. Kornel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Životné poistenie je komplikované, pomôcť môžu sprostredkovatelia

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  15.12.2016 15.12.2016  

Životné poistenie je komplikovaný produkt, ktorý v sebe počíta s množstvom premenných, ktoré je potrebné správne nastaviť vzhľadom na konkrétnu životnú situáciu človeka. Pre budúceho klienta poisťovne, ktorý sa neorientuje vo finančných produktoch, to môže byť komplikovaná úloha. Pomôcť môže spolupráca s finančným agentom.

 

Dôležitý prehľad o trhu

Budúcim klientom môže teda sprostredkovateľ pomôcť zorientovať sa na trhu. Ponúk je veľa, premenných, ktoré treba nastaviť, tiež. „Ako jeden z hlavných prínosov finančného sprostredkovateľa vnímame fakt, že sprostredkovateľ vie vďaka svojmu prehľadu a skúsenostiam klientovi poskytnúť riešenie a produkt šitý na mieru jeho potrebám. Pre klienta vie dodať naozaj komplexné porovnanie možností poistenia. Vie mu tak poskytnúť detailnejší pohľad na riziká, ich parametre a najmä na to, čo má klient naozaj kryté,“ hovorí Milan Janásik, hovorca spoločnosti Generali.

Sprostredkovateľ, či poradca, môže byť užitočný pri tvorbe dlhodobejšej stratégie osobných financií. „Služby finančného poradcu vyhľadávajú klienti, ktorí chcú riešiť svoje potreby komplexne a dlhodobo. To znamená, chcú si vyriešiť svoju životnú situáciu a zabezpečiť sa do budúcnosti napríklad uzatvorením životného či investičného poistenia. Aby sa mohli správne rozhodnúť, potrebujú získať viac informácií a poradiť sa so ‚živým poradcom‘, ktorý pozná ich situáciu, potreby aj očakávania do budúcnosti,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa Helena Kanderková. „Sprostredkovateľ sa navyše vie klientovi prispôsobiť aj časovo, často mu vie poskytnúť poradenstvo a pomoc v prostredí jeho domova,“ doplnila.

Veľkou výhodou môže byť dlhodobá spolupráca klienta s agentom, ktorá prispeje k tomu, že klient nakoniec uzatvorí vyhovujúce životné poistenie. Práve kontakt s agentom môže odbúrať problém nedostatočného kontaktu poisťovne a klienta.

Konzultácia navyše znižuje riziko, že klient poistnému produktu správne neporozumie. „Prvoradým cieľom sprostredkovania poistenia je znížiť nedostatok informácií a znalostí v oblasti poistných produktov klienta, a preto by mal byť finančný sprostredkovateľ jeho dobrým radcom v tejto oblasti. Finančný sprostredkovateľ po analýze potrieb klienta napomáha klientovi vybrať vhodný produkt a následne mu ho aj vysvetliť. Nepochopenie zmyslu a výhod poistenia vedie klientov k tomu, že si poistenie nevážia, teda nechápu zmysel a cenu poistnej ochrany a predčasne ho rušia,“ hovorí Ondrej Reichbauer, riaditeľ úseku tvorby produktov Poštovej poisťovne.

Finančná gramotnosť

Priestor pre poradcov sa otvára aj vzhľadom na problémy s finančnou gramotnosťou na Slovensku. „Úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku je vo všeobecnosti vnímaná ako nedostatočná a neustále je čo zlepšovať. Práve finančný sprostredkovateľ či poradca by mal v tomto zohrávať kľúčovú úlohu a poskytnúť klientovi čo najzrozumiteľnejšie a najkomplexnejšie informácie, aby sa klient vedel správne rozhodnúť,“ upozorňuje Kanderková.

„Finančná gramotnosť v Slovenskej republike je dlhodobo kritizovaná. Na finančné vzdelávanie sa musí systematicky nastaviť aj školstvo,“ hovorí Reichbauer. „Svoju rolu v zlepšení finančnej gramotnosti však musia zohrať aj poisťovne a finanční sprostredkovatelia. Poisťovne sa musia zdokonaľovať v jednoduchosti a prehľadnosti svojich produktov a finanční sprostredkovatelia v jednoduchosti a profesionalite komunikácie s klientom,“ dopĺňa.

Množstvo informácií je v súčasnosti síce dostupných na internete, v týchto informáciách je však potrebné vedieť sa orientovať. „Platí, že napríklad životné poistenie je pomerne komplikovaný produkt a odborná znalosť je kľúčová. Finanční sprostredkovatelia sú vďaka pravidelným školeniam zo strany poisťovne pripravení poskytnúť vždy aktuálne informácie,“ hovorí Janásik s tým, že v nemalej miere tým prispievajú k zlepšovaniu finančnej gramotnosti klientov nielen v súvislosti so životným poistením.

Úloha sprostredkovateľov a poradcov pri finančnom vzdelávaní môže byť dokonca kľúčová. „Celá ťarcha finančného vzdelávania, ktorá mala byť v zmysle koncepcie vlády z roku 2007 na štáte, sa úplne presunula práve na finančných sprostredkovateľov, finančné inštitúcie, ktoré prispievajú k finančnému vzdelávaniu a nevidíme tu iný konzistentný systém, ktorý by objasnil, na čo je vlastne dobrý finančný produkt,“ povedala Darina Huttová, členka predstavenstva a generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov.

Priemerné náklady

Ani sprostredkovanie životného poistenia nie je zadarmo, aj keď je bezplatné. Agenti však v tomto prípade sú klientovi povinní prezradiť takzvanú priemernú výšku nákladov na finančné sprostredkovanie. Spôsob výpočtu a metodiku výpočtu priemernej výšky nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení upravuje Národná banka Slovenska svojím metodickým usmernením.

 

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow